Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Pendaftaran bagi peperiksaan BAPEQS dibukakan

Oleh: Kementerian Pembangunan

 PCE (MLY).png

 

 

PCE (ENG).png

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 7 Mac. – Lembaga Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan (BAPEQS) sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa pendaftaran kini dibukakan bagi peperiksaan BAPEQS pengambilan Julai/Ogos 2018.

Peperiksaan ini dibukakan kepada para Arkitek, Jurutera Awam, Jurutera Struktur, Jurutera Mekanikal, Jurutera Elektrik dan Juruukur Bahan di negara ini.

Bagi yang berminat, borang peperiksaan ini bolehlah diperolehi dari Pejabat Urusetia BAPEQS, Tingkat 1, Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas atau muat turun di laman sesawang www.bapeqs.gov.bn.

Tarikh tutup pendaftaran ialah pada hari Khamis, 22 Mac 2018.

Attachments