Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Ke arah mengukuhkan alam sekitar dan ekonomi hijau

Siaran Akhbar dan Foto:  Kementerian Pembangunan

1_Ke arah mengukuhkan alam sekitar dan ekonomi hijau.jpg

MENTERI Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar (kiri) bersama Timbalan Perdana Menteri, Singapura, Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean semasa menghadiri Forum Menteri-Menteri dan Pihak Berkuasa Alam Sekitar Asia dan Pasifik Ke-3.

REPUBLIK SINGAPURA, Jumaat, 25 Januari. – Forum Menteri-Menteri dan Pihak Berkuasa Alam Sekitar Asia dan Pasifik Ke-3 diadakan di Republik Singapura hari ini, 25 Januari 2019 yang dirasmikan oleh Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air, Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli.

Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar mengetuai delegasi Negara Brunei Darussalam ke forum tersebut.

Turut menghadiri forum tersebut ialah Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak; Pemangku Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi (JASTRe), Dayang Martinah binti Haji Tamit dan pegawai-pegawai kanan dari JASTRe dan Kementerian Pembangunan.

Ucaptama pada forum itu disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Singapura, Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean; Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dan Menteri Pembangunan dan Alam Sekitar Mahaweli, Tuan Yang Terutama Maithripala Sirisena dan Perdana Menteri Tuvalu, Tuan Yang Terutama Mr. Enele Sosene Sopoaga.

Sebelum forum tersebut, Mesyuarat Pegawai Kanan telah diadakan.

Objektif forum tersebut adalah untuk membincangkan strategi dan dasar, bertukar pandangan dan berkongsi pengalaman mengenai tema 'Penyelesaian inovatif bagi cabaran alam sekitar dan penggunaan dan pengeluaran yang mampan'.

Dalam kenyataan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Menteri Pembangunan menekankan inisiatif negara ke arah mengukuhkan alam sekitar dan ekonomi hijau yang merangkumi, antara lain: pelaksanaan inisiatif 'Tidak Ada Beg Plastik Setiap Hari' mulai 1 Januari 2019, tindakan aktif Brunei terhadap strategi matigasi yang telah dibangunkan untuk membantu sasaran perubahan iklim negara ke arah memenuhi objektif Perjanjian Paris seperti Pengenalan Piawaian dan Penandaan Pelabelan, Pengenalan Peraturan Ekonomi Bahan Bakar, Pengembangan Garis Panduan Bangunan EEC 2015 bagi Pemerintah untuk bangunan komersial dan peningkatan cadangan hutan dari 41 peratus ke 55 peratus daripada keseluruhan kawasan tanah Negara Brunei Darussalam, meliputi semua jenis hutan termasuk hutan paya gambut.

Di akhir forum, hasil menteri (Ringkasan Pengerusi) telah diterima pakai yang mencerminkan perspektif dan komitmen dasar di Asia Pasifik untuk menangani tema sesi keempat penyelesaian Inovatif 'Persekitaran Alam Sekitar PBB bagi cabaran alam sekitar dan penggunaan dan pengeluaran yang mampan'.

Semasa di Singapura, Yang Berhormat Menteri mengadakan dua mesyuarat dua hala berasingan dengan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Malaysia, Puan Yang Terutama Yeo Bee Yin dan Ketua Pengarah Pengurusan dan Perlindungan Hutan, Kementerian Alam Sekitar dan Pehutanan, Indonesia, Tuan Putera Parthama, di mana kedua buah negara telah membincangkan isu-isu mengenai kebimbangan bersama dan kemungkinan bidang kerjasama dalam memperkuat hubungan yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara berkenaan dengan alam sekitar.

Perhimpunan Alam Sekitar PBB adalah badan pembuat keputusan tertinggi di dunia mengenai perbincangan persekitaran dua tahun sekali untuk menetapkan keutamaan bagi dasar alam sekitar global dan membangunkan undang-undang alam sekitar antarabangsa. Mesyuarat Persidangan Alam Sekitar PBB Keempat (PBB EA-4) akan diadakan pada 11 hingga 14 Mac 2019 di Nairobi, dan akan mengadopsi resolusi draf untuk Perhimpunan Alam Sekitar PBB 2019.

Sumber: Pelita Brunei.

Attachments