Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Tadarus Al-Quran di Istana Nurul Iman​

Oleh: Kementerian Pembangunan | Foto: Jabatan Penerangan

1_Tadarus Al-Quran di Istana Nurul Iman.jpeg

MENTERI Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid hadir ke Majlis Bertadarus Malam-Malam Bulan Ramadhan di Istana Nurul Iman. (Foto: Jabatan Penerangan)

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 22 Mac. – Majlis Bertadarus Malam-Malam Bulan Ramadhan bagi Tahun 1445 Hijrah / 2024 Masihi diadakan bagi malam ke-11 di Surau, Istana Nurul Iman.

Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid.

Hadir sama, Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Dayang Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak; Setiausaha Tetap (Infrastruktur, Perumahan dan Profesional), Kementerian Pembangunan, Ir. Awang Haji Amer Hishamuddin bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Zakaria; dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan.

​ 3_Tadarus Al-Quran di Istana Nurul Iman.jpeg 2_Tadarus Al-Quran di Istana Nurul Iman.jpeg

ANTARA warga Kementerian Pembangunan yang hadir. (Foto: Jabatan Penerangan)

Majlis dimulakan dengan Sembahyang Fardu Isyak dan Sembahyang Sunat Tarawih Berjemaah.

Majlis diikuti dengan bacaan Tadarus Al-Quran dan kemudian diakhiri dengan bacaan Doa Peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam.

Turut hadir, pegawai-pegawai dan kakitangan dari Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Sumber: Pelita Brunei.

Attachments