Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksIklan, Papan Iklan dan Papan Tanda

Mulai Januari 2016, permohonan Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda telah dipusatkan di Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan.

Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda dikawal mengikut Perintah Kawalan Bangunan, 2014 (S 69/2014) dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bangunan (Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda, 2016).

Permohonan untuk mendapatkan kebenaran hendaklah dipohon ke ABCi melalui syarikat pengiklan yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan.

 

PROSES DAN TATACARA PERMOHONAN

Proses tatacara Memohon Kebenaran ABS 2.jpg 

 

BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN SYARIKAT PENGIKLAN

 

GARISPANDU PERMOHONAN IKLAN, PAPAN IKLAN DAN PAPAN TANDA

 

BORANG-BORANG PERMOHONAN

 • Pelan-Pelan Permohonan
  • Pelan A - Pelan Tapak Lokasi Pemasangan
  • Pelan B - Tempat Letak Pemasangan
  • Pelan C - Butiran Lengkap Lakaran
  • Pelan D - Ukuran / Sukatan
  • Pelan E - Cadangan Tulisan Jawi
  • Pelan F - Logo dan Pengertian

 

SENARAI SYARIKAT PENGIKLAN YANG BERDAFTAR SEHINGGA MEI 2018

 

TAKLIMAT SOCIALISING 01/2017