Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTimbalan Menteri Pembangunan

TM MOD.jpg
DATO SERI PADUKA AR. AWANG HAJI MARZUKE BIN HAJI MOHSIN
TIMBALAN MENTERI PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN‚Äč
 

Dato Seri Paduka Ar. Awang Haji Marzuke dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Pembangunan pada 10 Mac 2014.  

Dato mula-mula menyertai Jabatan Kerja Raya sebagai Arkitek pada tahun 1985. Beliau dinaikkan pangkat sebagai Arkitek Kanan pada tahun 1994 dan seterusnya menjadi Executive Architect. Pada tahun 2001, beliau dilantik sebagai Penolong Pengarah Kemajuan, Jabatan Kerja Raya dan kemudiannya ditetapkan sebagai Pengarah Kemajuan, Jabatan Kerja Raya pada tahun 2005. Beliau menjawat jawatan sebagai Pengarah Kemajuan Perumahan, Jabatan Kemajuan Perumahan pada tahun 2009 sehingga tahun 2011 sebelum dilantik menjadi Ketua Pengarah Kerja Raya pada tahun 2012.

Dato mempunyai Ijazah Sarjana Muda BA (Honours) Architecture dari Leeds Polytechnics pada tahun 1985 dan Post Graduate Diploma (Hons) dalam bidang Senibina (Architecture) dari North London Polytechnics pada tahun 1990. Beliau merupakan Chartered Member RIBA, Royal Institute of British Architects dan Ahli Korporat Corporate PUJA (B) sejak tahun 1993. Beliau melanjutkan pengajian dalam Master of Business Administration (MBA), Universiti Brunei Darussalam pada tahun 2005.

Dato telah dianugerahkan dengan pingat-pingat dan bintang-bintang kebesaran Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Berbahagia (PSB) Darjah Ke-IV pada tahun 1996, Pingat Indah Kerja Baik (PIKB) pada tahun 2002, Pingat Jasa Kebaktian (PJK) pada bulan Oktober 2009, Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua (S.M.B) pada tahun 2010, Pingat Kerja Lama (P.K.L) pada bulan Oktober 2010 dan Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga (S.N.B) pada bulan Julai 2010.

Pada 18 Mac 2017, Dato dilantik menjadi Setiausaha Tetap (Teknikal dan Profesional), Kementerian Pembangunan.

Dato kemudian dilantik menjadi Timbalan Menteri Pembangunan, berkuatkuasa mulai 10 Ogos 2018.

Pada 15 Julai 2019, Dato Seri Paduka Ar. Awang Haji Marzuke telah dikurniakan bintang Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia (Darjah Pertama) oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-73.