Skip Ribbon Commands
Skip to main content

     A_HalEhwalTanah.pngA_PembelianPeta.pngA_HalEhwalPembentungan.pngA_PapanTanda.pngA_Hal Ehwal Air.pngA_HalaQiblat.pngA_Pengukuran.png
     A_PerumhanNegara.pngA_PermohonanKemajuan.pngA_TaksiranPinjaman.pngA_Calibration.pngA_PernumboranRumah.pngA_Pendaftaran.pngA_Guidelines.png
Publications.png    Speeches.png  IklanTawaran.png
PIC_ABCi.pngPIC_BAPEQS.pngPIC_BOVEA.png
miscbutton.png

Penguatkuasaan Building Control (Composition of Offences) Regulations 2020

​13 Januari 2021 - Kementerian Pembangunan sukacita memaklumkan bahawa KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan peraturan baru iaitu Building Control (Composition of Offences) Regulations 2020 di bawah Perintah Kawalan Bangunan (Building Control Order), 2014.

MOD web logo.png

Penguatkuasaan Sebahagian Daripada Perintah (Pindaan) Kanun Tanah, 2016 Bagi Pelaksanaan Pendaftaran Kaveat

​31 Disember 2020 - Kementerian Pembangunan sukacita memaklumkan bahawa KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pelaksanaan sebahagian daripada Perintah (Pindaan) Kanun Tanah, 2016 khususnya Seksyen 5 (dengan pengecualian), 6 dan 7 yang akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2021.

MOD web logo.png

Usaha berterusan lindungi alam sekitar

​14 Disember 2020 - Pertukaran Lawatan Tahunan Ke-14 Brunei-Singapura mengenai Alam Sekitar yang merupakan aktiviti di bawah Memorandum Persefahaman 2015 mengenai kerjasama dua hala dalam hal ehwal alam sekitar telah diadakan secara maya pada 14 Disember 2020.

1_Usaha berterusan lindungi alam sekitar_c.jpg

Pelancaran ARMECS Bridging Programme

Outlook.png
Gems.png
123.png
Design CRS System.png
< February 2021 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 1 
  Sesi Muzakarah Kementerian Pembangunan Bersama Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara - Sesi 1
 2 
  Pemeriksaan Kesihatan di Tempat Kerja Untuk Program 'Workplace & Health'
 3 
  Pemeriksaan Kesihatan di Tempat Kerja Untuk Program 'Workplace & Health'
  Program 'Workplace & Health' bagi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi
 4 
  Pemeriksaan Kesihatan di Tempat Kerja Untuk Program 'Workplace & Health'
  Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 100 Hari Kemangkatan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
 5 
 6 
  Sesi Senaman Pagi
  Pemeriksaan Kesihatan di Tempat Kerja Untuk Program 'Workplace & Health'
  Sesi Muzakarah Kementerian Pembangunan Bersama Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara - Sesi 2
 7 
 8 
  Pemeriksaan Kesihatan di Tempat Kerja Untuk Program 'Workplace & Health'
 9 
  Pemeriksaan Kesihatan di Tempat Kerja Untuk Program 'Workplace & Health'
 10 
  Pemeriksaan Kesihatan di Tempat Kerja Untuk Program 'Workplace & Health'
  Sesi Muzakarah Kementerian Pembangunan Bersama Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara - Sesi 3
  Program 'Workplace & Health' bagi Jabatan Tanah
 11 
  Pemeriksaan Kesihatan di Tempat Kerja Untuk Program 'Workplace & Health'
 12 
  Tahun Baru Cina
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
  Program 'Workplace & Health' bagi Jabatan Kerja Raya (Pejabat Ketua Pengarah Kerja Raya dan Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya)
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
  Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-37
 24 
  Program 'Workplace & Health' bagi Jabatan Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan Kerja Raya
 25 
  Tahlil
 26 
 27 
 28