Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

IKLAN JAWATAN KOSONG SITE STAFF

Page Header.SiteStaff.png

Syarat-Syarat Am:

i.  Pemohon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei       

    Darussalam dan Penduduk Tetap adalah diberi keutamaan.

ii.  Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik adalah satu kelebihan.

iii. Berpengalaman dalam kerja-kerja rekabentuk bangunan, binaan, infrastruktur atau bidang yang menjurus kepada perancangan dan 

    pengurusan projek.

iv. Berpengetahuan luas dalam bidang Teknologi Maklumat (IT) termasuk penggunaan MS Office, MS Project, Auto CAD dan sebagainya yang 

    berkaitan.

v.  Bersedia melaksanakan tugasan dengan teratur dibawah tekanan samada secara persendirian mahupun berkumpulan.

vi. Berkemahiran dalam penyelesaian masalah dengan menilai situasi dan mampu membuat keputusan yang sewajarnya dengan cepat.

vii. Bersedia untuk bertugas bila-bila masa di luar waktu bekerja biasa atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas       

     di mana-mana sahaja di Negara BruneiDarussalam.

 

Syarat-Syarat Lain:

  • Syarat-syarat lain adalah dikawal oleh peraturan-peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.


KELAYAKAN MINUMUM:

 

       i.   Mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan Awam/ Kejuruteraan Struktur/ Kejuruteraan Bangunan atau 

            sebanding yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei

            Darussalam.

       ii.  Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang 8 tahun dalam bidang yang berkaitan.

       iii.  Mempunyai keahlian dalam badan Profesional dalam bidang Kejuruteraan atau bidang yang bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan

            Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah menjadi satu kelebihan.


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

       i.   Assists, advises and informs the Project Superintending Officer Representative (S.O.R) on matters relating to site work. Keep the Housing 

           Development Department, Headquarter (HDD, HQ) team fully informed of the progress of the Works, as well as on technical matters.

     ii.    Maintain an effective site staff team so as to adequately supervise both the site development and site documentations.

     iii.   Planning and personal administration of subordinates.

     iv.   Liaise with the Contractor and Consultant on day-to-day site testing and construction works.

      v.   Monitor progress of the work to see whether reasonable progress is being achieved and to ensure the work will be completed within the 

           contract period.

      vi.  To overview all work (Civil and Structural, Mechanical and Electrical and Architectural) and ensure all material used, construction, erection 

           and testing of works are in compliance with Employer's Requirements.

     vii.   Act as HDD witness on the testing done by the contractor and approved by the Consultant.

    viii.   Ensure the quality assurance (QA) or quality control (QC) and health, safety, and environment (HSE) is observed on all aspects of the 

            projects.

     ix.    Attend monthly progress meetings and other meetings on matters affecting the construction work/ equipment installation. Prepare minutes

            of meeting.

     x.    Check Assistant Resident Engineer's (ARE) and Clerks of Works (C&S) daily report and prepare technical report where necessary.

     xi.   Deal with any other duties as may be assigned from time to time by the Project S.O.


TATACARA MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN

Borang permohonan bolehlah diperolehi dengan mengimbas kod QR dibawah:

 QRcode.jpeg


Permohonan yang lengkap diisikan bersama-sama dengan Curriculum Vitae (C.V), gambar berukuran paspot sebanyak 2 keping dan salinan sijil-sijil pencapaian akademik dan surat-surat akuan yang lengkap dan diakui sah hendaklah dihantar kepada:

 

Bahagian Pentadbiran Am

Tingkat 4, Jabatan Kemajuan Perumahan

Lapangan Terbang Lama Berakas

Bandar Seri Begawan BB3510

Negara Brunei Darussalam

 

Hanya pemohon yang disenarai pendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai dengan proses temuduga.


Tarikh tutup menghantar permohonan ialah pada Hari Isnin, 25 September 2023, jam 4.00 petang.

Attachments