Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermohonan RPN

​​Syarat Permohonan Skim Perumahan Negara (SPN)


  • Pemohon mestilah Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

  • Pemohon hendaklah berumur 18 tahun keatas

  • Pemohon atau isteri/suami tidak mempunyai tanah bergeran

  • Pemohon hendaklah berpendapatan diantara $445.00 hingga $3,030.00 sebulan (tertakluk kepada perubahan semasa)*


Proses Permohonan Skim Perumahan Negara (SPN)

prosespermohonan.jpg

download.jpgBORANG PERMOHONAN -SPN.revised.pdf

Nota:

Semasa menghantar borang permohonan hendaklah disertakan bersama salinan bergambar (photocopy) seperti berikut: -

1. Salinan Kad Pintar Pemohon dan Isteri / Suami.

2. Salinan Sijil Nikah / kahwin / Cerai.

3. Surat Lantikan Bergaji Bulan / Bergaji Hari jika bekerja dengan Kerajaan.

4. Surat pengesahan bekerja daripada Majikan / firma jika bekerja dengan Swasta.

5. Lesen Perniagaan bagi pemohon yang berniaga sendiri.