Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSyarat Permohonan

  • ​Pemohon mestilah Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

  • Pemohon hendaklah berumur 18 tahun keatas

  • Pemohon atau isteri/suami tidak mempunyai tanah bergeran *

  • Pemohon hendaklah berpendapatan diantara $445 hingga $ 3,030 sebulan 
prosespermohonan.jpg

download.jpgBorang Permohonan Skim Perumahan Negara

 

Nota:

Semasa menghantar borang permohonan hendaklah disertakan bersama salinan bergambar (photocopy) seperti berikut: -

1. Salinan Kad Pintar Pemohon dan Isteri/ Suami.

2. Salinan Sijik Nikah/ kahwin/ Cerai.

3. Surat Lantikan Bergaji Bulan/ Bergaji Hari jika bekerja dengan Kerajaan.

4. Surat pengesahan bekerja daripada Majikan/ firma jika bekerja dengan Swasta.

5. Lesen Perniagaan bagi pemohon yang berniaga sendiri.