Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
WAKTU BEROPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN JABATAN UKUR, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN


kaunter 2020 aftr_raya.png

03 Jun 2020, Bandar Seri Begawan - Berikutan dengan perkembangan jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan mengenai waktu-waktu beroperasi bagi kaunterkaunter perkhidmatan di Jabatan Ukur termasuk di cawangan-cawangan daerah:

JABATAN / CAWANGAN DAERAHHARIWAKTU BEROPERASI

Pusat Maklumat Geomatik, Tingkat 2, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan

Isnin – Khamis & Sabtu

 

8.00 pagi – 12.00 tengahari

dan

1.30 – 3.00 petang


 


Cawangan Ukur Daerah Tutong, Tingkat 2, Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan, Tutong TA1314
Cawangan Ukur Daerah Belait
Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan
Kuala Belait KA1131
Cawangan Ukur Daerah Temburong
Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Temburong
Jalan Labu, Pekan Bangar Baru PA1351

Kerjasama daripada para pelanggan adalah sangat-sangat diharapkan untuk mengurangkan interaksi di antara pelanggan dengan kakitangan serta mengamalkan penjarakkan social dan fizikal (social and physical distancing) bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19.

Para pelanggan juga adalah disarankan untuk melaksanakan permohonan dan pembelian secara dalam talian (online) bagi perkhidmatan dan produk dalam talian yang ada di Jabatan Ukur masa kini. Perkhidmatan dan produk dalam talian bolehlah diakses melalui pautan: https://survey.gov.bn/start

Sebarang pertanyaan atau aduan bolehlah menghubungi nombor talian Jabatan Ukur 2382171 atau email terus ke: info@survey.gov.bn

Sumber: Siaran Akhbar Jabatan Ukur

Attachments