Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

FENOMENA GERHANA BULAN PENUH


WhatsApp Image 2022-11-07 at 6.33.32 PM.jpeg

​Bandar Seri Begawan, 8 November 2022 - Fenomena Gerhana Bulan Penuh dijangka akan berlaku pada hari ini mulai 5.29 petang hingga 8.49 malam. Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan akan melaksanakan aktiviti cerapan di beberapa buah lokasi di keempat-empat buah daerah seperti berikut:

  • Kawasan Lapang (Bendera Besar) Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Daerah Brunei dan Muara
  • Tatangan Persiaran Sungai Tutong, Pekan Tutong, Daerah Tutong
  • Kawasan Tugu Menara Cendera Kenangan, Daerah Belait
  • Dermaga (Waterfront), Pekan Bangar, Daerah Temburong


WhatsApp Image 2022-11-07 at 5.18.44 PM.jpeg WhatsApp Image 2022-11-07 at 5.18.30 PM.jpeg

Attachments