Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPERKHIDMATAN KALIBRASI DAN HALA KIBLAT

PERKHIDMATAN:


KALIBRASI​ ​
​PERKARA​HARGA
​Jarak dan Sudut
$130.00​
​Jarak
​$70.00
​Sudut​$60.00

​PENENTUAN HALA KIBLAT
PERSENDIRIAN (ORANG AWAM)
$5.00 Setiap Pelekat
(Tidak terhad kepada 5 Pelekat)
​Jumlah
Tambahan
Pelekat
​Harga Asas
​Harga
Tambahan
Pelekat
​Jumlah Harga

​1 (Percuma)


$50 ​
​Termasuk di dalam
Harga
Asas

$50.00​
​2​$5.00$55.00​
​3​$10.00
$60.00​
​4​$15.00$65.00​
​5​$20.00$70.00​
PENENTUAN HALA KIBLAT
AGENSI KERAJAAN
DAN SWASTA

$10.00 Setiap Pelekat
(Tidak terhad kepada 5 Pelekat )
​Jumlah Tambahan
Pelekat
Harga Asas​
​Harga Tambahan
Pelekat
​Jumlah Harga
​1 (Percuma)

$190​ ​ ​
Termasuk di dalam Harga Asas​
$190.00
​2
​$10.00$200.00​
​3​$20.00$210.00​
​4​$30.00$220.00​
5
$40.00​$230.00​

​ ​ ​ ​PENENTUAN HALA KIBLAT BERFASA BAGI BANGUNAN MASJID, SURAU
DAN BALAI IBADAT

$10.00 Setiap Pelekat
(Tidak terhad kepada 5 )
Jumlah
Tambahan
Pelekat
​Harga
Asas
​Harga Tambahan
Pelekat
​Jumlah
Harga
1 (Percuma)​
$450​
​ ​  ​
Termasuk di dalam
Harga Asas​
$450.00​
​2$20​.00$470.00​
​3​$30.00​$480.00
​4​$40.00​$490.00
​5​$50.00​$500.00

PENENTUAN HALA KIBLAT
PERMOHONAN SECARA BERKELOMPOK
$5.00 Setiap Pelekat
(Tidak Terhad Kepada 10 Pemohon)
​Bilangan
Pemohon
Harga
Asas​
​Harga Pelekat
Tambahan
Jumlah Harga​​Harga
Seorang

​1
        $50.00 ​ ​
Termasuk di dalam
Harga Asas​

$50.00

$50.00
​2​$5.00​$55.00​$27.50
​3​$10.00​$60.00​$20.00
​4​$15.00​$65.00​$16.25
​5​$20.00​$70.00​$14.00
​6​$25.00​$75.00​$12.50
​7​$30.00​$80.00​$11.43
​8​$35.00​$85.00​$10.63
​9​$40.00​$90.00​$10.00
​10​$45.00​$95.00
​$9.50