Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGeodetik

OBJEKTIF​

Memberikan maklumat geodetik yang tepat dan terkini


UNIT:-

Astronomi
 • Perkhidmatan Penentuan Hala Kiblat

 • Merukyah Awal Bulan Hijrah

 • Membuat kiraan waktu Solat dan takwm Hijrah
 • Bantuan teknikal: Melihat Anak Bulan bagi menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah
 • Membuat Cerapan Fenomena Alam  seperti Gerhana Matahari, gerhana Bulan, Lintasan Planets, supermoon serta memberikan kesedaran kepada orang awam dan penuntut-penuntut mengenai Astronomi

Pengukuran Geodetik

 • Cerapan GNSS yang memberikan kordinat X, Y dan Z berkejituan tinggi

 • Pengukuran Trabas bagi kelas pertama 
 • Pengukuran Aras Biasa dan Jitu bagi mendapatkan ketinggian tanah

 • Penanaman dan pemeliharaan stesen-stesen geodetik.
 • Perkhidmatan langganan Continuously Operating Reference Stations (CORS) secara online 
 • Membantu agensi-agensi penguatkuasaan dalam pengesahan Administrative Boundaries

Pangkalan Data dan Maklumat Geodetik

 • Pembekalan maklumat geomatik seperti Pelan Ukur, Lembaran Piawai (RSO Sheet), Buku Ramalan Pasang Surut, Carta Navigasi, Buku Sempadan Mukim, Buku Ukursan dll melalui Pusat Maklumat Geomatik 

 • Mengemaskini pangkalan data Stesen Geodetik

 • Perkhidmatan Stor Geomatik

 • Pengiraan Maklumat Hala Kiblat

 • Pendaftaran dan Penyimpanan SP ke dalam Pusat Maklumat Geomatik

 • Mengimbas dan membuat Barcoding semua maklumat geomatik yang diterima sebelum penyimpanan ke PMG

 • Penerimaan dan ulasan permohonan 'Permit to Dig & Ease of doing business'