Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerundangan Kadaster

​​​​​​​​​​​​​​​​​OBJEKTIF​​

 1. Pemantauan dan kawalan kualiti Kerja Juruukur Tanah Berlesen
 2. Membuat Pengukuran dan Penyelidikan Penandaan  Antarabangsa.
 3. Memberikan maklumat hidrografi yang tepat dan terkini.


UNIT:-

Pemantauan, Topografi dan Strata (PTS)

 1. Memantau, membuat pemeriksaan di lapangan dan menyemak hasil-hasil kerja pengukuran topografi dan strata yang dijalankan oleh Juruukur Tanah Berlesen
 2. Memastikan kualiti kerja topografi dan strata yang dijalankan oleh Juruukur Tanah Berlesen.

Penghitungan dan Pelan (PDP)

 1. Memantau dan menyemak hasil-hasil kerja pengukuran kadasteral (penghitungan dan penghasilan pelan akui) yang dilaksanakan oleh Juruukur Tanah Berlesen.
 2. Menyemak dan mengesahkan kerja penghitungan sempadan antarabangsa.


Hidrografi dan Sempadan Antarabangsa (HSA)

 1. Menjalankan dan membuat kajian kerja-kerja pengukuran dan penandaan sempadan darat dan hidrografi.
 2. Mengumpulkan data-data pengukuran dan penandaan sempadan serta maklumat batu-batu tanda sempadan.
 3. Menghasilkan pelan-pelan dari pengukuran dan penandaan sempadan.
 4. Menyelaras kerja teknikal yang bersangkut paut dengan pengukuran hidrografi.
 5. Menyediakan carta navigasi kertas dan elektronik bagi perairan Negara Brunei Darussalam.
 6. Mengumpul dan menganalisa maklumat pasang surut dan seterusnya menghasilkan buku ramalan pasang surut

​​Cawangan Daerah

Temburong

​Perkhidmatan

 • Pemeriksaan Lapangan 

 • Pengukuran Luar

 • Kerja-kerja pejabat

 • Rajah Geran Tanah (RGT)


Alamat Cawangan Daerah:


Pejabat Ukur Cawangan Daerah Temburong
Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Temburong
Jalan Labu, Pekan Bangar Baru PA1351
Negara Brunei Darussalam