Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerundangan Kadaster

​​​​​​​​​​​​​​​​​OBJEKTIF​​

Mengawal dan Menyelia Proses Pembangunan Tanah


UNIT:-

Juruukur Tanah Berlesen

  • Memantau dan menyemak hasil-hasil kerja pengukuran kadasteral (pengiraan dan penghasilan pelan akui) yang dijalan oleh Juruukur Tanah Berlesen
  • Memantau, membuat pemeriksaan di lapangan dan menyemak hasil-hasil kerja pengukuran topografi yang dijalan oleh Juruukur Tanah Berlesen


Hakmilik Strata

  • Memantau, menjalankan pemeriksaan di lapangan dan menyemak hasil-hasil kerja strata yang dijalankan oleh Juruukur Tanah Berlesen
  • Pengesahan pelan dan geran strata 


Kawalan Kualiti


  • Menyelanggara dan menyediakan data-data yang terkini
​​Cawangan Daerah

Temburong

​Perkhidmatan

  • Pemeriksaan Lapangan 

  • Pengukuran Luar

  • Kerja-kerja pejabat

  • Rajah Geran Tanah (RGT)


Alamat Cawangan Daerah:


Pejabat Ukur Cawangan Daerah Temburong
Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Temburong
Jalan Labu, Pekan Bangar Baru PA1351
Negara Brunei Darussalam