Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTeknologi GeoSpatial

​​OBJEKTIF

Menyediakan Sistem Rangkaian Maklumat Tanah yang Komprehensif dan Kos Efektif


UNITS:-

Geospatial Infrastructure (GSI)

 • Penyelenggaraan Perkakasan IT

 • Penyelenggaran Rangkaian IT

 • ​Mengawal sekuriti data 

 • Pemulihan Data

 • Meja Bantuan
 • Pembelian barang-barang IT

Geospatial Database (GSD)


 • Pengurusan Pangkalan Data

 • Pengguna ID dan Hak Akses

 • Permohonan GIS

 • Pembangunan dan Perkhidmatan Aplikasi atas talian dan dalaman

 • Memantau projek-projek yang berkaitan dengan IT