Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTeknologi GeoSpatial

​​OBJEKTIF

Menyediakan Sistem Rangkaian Maklumat Tanah yang Komprehensif dan Kos Efektif


UNITS:-

Geospatial Services (GSS)

 •  Meja Bantuan

 •  Pembelian barang-barang IT

 •  Memantau projek-projek yang berkaitan dengan IT


Geospatial Infrastructure (GSI)

 • Penyelenggaraan Perkakasan IT

 •  Penyelenggaran Rangkaian IT

 • ​ Mengawal sekuriti data 

 •  Pemulihan Data

Geospatial Database (GSD)


 • Pengurusan Pangkalan Data

 • Pengguna ID dan Hak Akses

 • Permohonan GIS

 • Pembangunan dan Perkhidmatan Aplikasi Dalaman