Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTeknologi GeoSpatial

​​OBJEKTIF


Menyediakan Sistem Rangkaian Maklumat Tanah yang Komprehensif dan Kos EfektifUnit Perkhidmatan dan Infrastruktur Geospatial (GSI)

  • Menyelaras aduan dan permohonan IT di Jabatan Ukur

  • Menyelenggara Perkakasan IT, rangkaian dan Perisian

  • ​Salinan dan Pemulihan data

  • Pengawalan Inventori dan pembelian perkakasan dan barang gunahabis IT

  • Menyelaras Kursus dalaman IT

  • Keselamatan Data

Unit Pangkalan Data Geospatial (GSD)


  • Menyelenggara Pangkalan data, aplikasi dalaman dan perisian dan aplikasi GIS

  • Lapuran KPI

  • Salinan dan Pemulihan Pangkalan Data

  • Menyelaras dan memantau perkembangan GIS

  • Menyelaras aplikasi atas talian

  • Menyelaras dan memantau Infrastruktur Data Spatial (SDI)