Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
MAKLUMAN [ TERKINI : 19/09/2018 ]

BORANG MAKLUMAN INFRASTRUKTUR ELETRIK

Sukacita dimaklumkan, mulai hari Khamis, 20 September 2018, semua permohonan Kebenaran Perancangan di Negara Brunei Darussalam hendaklah dihadapkan bersama Borang Perancangan Infrastruktur Eletrik dan Pelan Electrical Layout melalui sistem e-KP seperti yang telah dimaklumkan semasa sesi dialog bersama QP yang lalu.

Borang Perancangan Infrastruktur Eletrik bolehlah di muat turun melalui laman web Jabatan dan di muat naik di dalam ruang Dokumen di dalam sistem e-KP.

Sehubungan dengan itu, mana-mana permohonan yang tidak menyertakan Borang Perancangan Infrastruktur Eletrik tidak akan diterima dan diproses selanjutnya.

Sila rujuk Piawaian bagi Format Menghadapkan Pelan Kemajuan Secara Online Menggunakan Sistem e-KP dan Piawaian Bagi Menghadapkan Pelan Bersih bagi maklumat lanjut.


Attachments