Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGaris Panduan dan Piawai Perancangan bagi Kemajuan Industri

Garis Panduan dan Piawai Perancangan bagi Kemajuan Industri 2010

Garis panduan tersebut menggariskan peraturan dan keperluan perancangan bagi kemajuan industri. Di antara lain garis panduan tersebut memberikan definisi terhadap Industri ringan, berat dan khas.  

Peraturan dan keperluan perancangan utama yang perlu  dipatuhi adalah;

Di antara peraturan utama yang digariskan adalah;

1.Jenis-jenis kemajuan tanah dan bangunan yang perlu  dihadapkan kepada jabatan-jabatan berkenaan untuk ulasan dan pandangan sebelum dihadapkan kepada Jabatan Perancang Bandar dan Desa;

2.Jenis-jenis permohonan yang memerlukan penyediaan Lapuran Cadangan Kemajuan (LCK). Di antaranya permohonan membina bangunan perniagaan dan industri, permohonan membina 4 unit rumah ke atas dan permohonan kerja-kerja tanah di dalam kawasan Sensitif Alam Sekitar.

3.Jenis-jenis permohonan yang memerlukan penyediaan Papan Tanda Pemberitahuan.  Di antaranya permohonan membina rumah melebihi 5,000 kaki persegi,  rumah kediaman 4 unit ke atas dan permohonan bangunan perniagaan dan industri; dan

4.Jenis-jenis permohonan yang hanya memerlukan Pengesahan Perancangan (Planning Endorsement).