Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGarispanduan dan Piawai Perancangan bagi Kemajuan Perniagaan

Garispanduan dan Piawai Perancangan bagi Kemajuan Perniagaan Januari 2011; dan  versi Bahasa Inggeris

Kedua-dua garis panduan tersebut menggariskan syarat dan peraturan bagi membina bangunan perniagaan. Di antara peraturan-peraturan utama yang perlu dipatuhi adalah;

1. Garis bangunan;

2. Nisbah Plot dan had ketinggian bangunan;

3. Jumlah ruang lantai yang dibenarkan;

4. Buka minima dan keluasan unit bagi rumah kedai (shop house);

5. Panjang dan ruang di antara bangunan perniagaan;

6. Keperluan kawasan letak kenderaan dan tempat          pemunggahan;