Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

9 November 2021 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan telah menghadiri sesi Ke-26 Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (COP 26) di United Kingdom yang diteruskan dengan Segmen Peringkat Tinggi bagi menyampaikan Pernyataan Negara, yang diadakan pada 9 hingga 10 November 2021.

1_Komitmen kolektif perkasa tindakan iklim_c.jpeg

  

​30 Oktober 2021 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kerja Raya telah mengadakan majlis ceramah sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W bagi tahun 1443 Hijrah, secara maya, yang dikelolakan bersama oleh Jabatan Kemajuan dan Jabatan Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Kerja Raya.

1_Majlis ceramah sempena sambutan Maulidur Rasul_c.jpeg

  

26 Oktober 2021 - Forum Peringkat Tinggi ASEAN-China mengenai Pembangunan Hijau dan Mampan, Forum Kerjasama Alam Sekitar ASEAN-China 2021 telah diadakan pada 24 hingga 26 Oktober 2021 melalui sidang video yang dianjurkan bersama oleh Kementerian Ekologi dan Alam Sekitar, Republik Rakyat China dan Kerajaan Rakyat Wilayah Autonomi Guangxi Zhuang.

1_Forum ASEAN-China bincang kesan perubahan iklim_c.png

  

23 Oktober 2021 - Mesyuarat Peringkat Menteri ASEAN ke-16 mengenai Alam Sekitar dan Persidangan ke-16 Ahli-Ahli Parti Kepada Perjanjian ASEAN mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan telah diadakan di Indonesia pada 21-22 Oktober 2021 secara maya dan dihadiri oleh Menteri-menteri yang bertanggungjawab ke atas alam sekitar dari Negara-Negara ASEAN.

1_Mesyuarat Alam Sekitar ASEAN dan Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan_c.png

  

​21 Oktober 2021 - Pegawai Perancang Bandar dan Desa Kanan di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Dr. Dayang Marsita binti Omar dinaikkan pangkat sebagai Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa di Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Kementerian Pembangunan pada 28 September 2021.

MOD web logo.png

  

​20 Oktober 2021 - Kementerian Pembangunan telah menandatangani tiga buah projek Jabatan Kerja Raya bagi projek-projek pembinaan masjid iaitu Projek Pembinaan Masjid Baru RPN Kampong Mengkubau, Projek Pembinaan Masjid Baru RPN Kampong Meragang, dan Projek Pembinaan Masjid Baru Kampong Junjongan.

1_Penandatanganan kontrak bagi 3 projek pembinaan masjid baharu_c.jpeg

  

​19 Oktober 2021 - Bagi menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya menganjurkan Majlis Penutup Dikir Maulud bersempena berakhirnya Majlis Dikir yang telah diadakan selama 12 malam berturut-turut.

1_Kementerian Pembangunan adakan Majlis Penutup Dikir Maulud_c.jpeg

  

​16 Oktober 2021- ASEANyouCAN merupakan platform bagi para belia Negara-negara Anggota ASEAN untuk berkongsi idea dan menyumbang kepada pembuatan keputusan atau penggubalan dasar peringkat tinggi dalam melaksanakan strategi iklim untuk ASEAN.

1_Belia berperanan wujudkan penyelesaian, atasi cabaran, perkuat ketahanan iklim ASEAN_c.png

  

​7 Oktober 2021 - Negara Brunei Darussalam, melalui Kementerian Pembangunan, baru-baru ini menghadiri 'The 4th Forum of Ministers and Environment Authorities of Asia Pacific', dari 5 hingga 7 Oktober 2021, yang diadakan melalui platform maya.

MOD web logo.png

  

​30 September 2021 - Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa kementerian ini sedang menjalankan kajian untuk menilai potensi pembangunan di Tanjung Batu.

1_Kajian untuk menilai potensi pembangunan di Tanjung Batu_c.jpg

  

​23 September 2021 - Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kaji selidik bertajuk "Study for the Potential Development of Pitstops and Laybys Along Major Highways in Brunei Darussalam" sedang dijalankan.

1_Kajian mengenai potensi tempat perhentian dan persinggahan di lebuh raya utama_c.png

  

​18 September 2021 - Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pembangunan telah menjadi tuan rumah kepada Mesyuarat Ke-32 Pegawai-Pegawai Kanan Alam Sekitar ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dari 13 September hingga 17 September 2021 secara maya.

2_Mesyuarat Ke-32 Pegawai-Pegawai Kanan Alam Sekitar ASEAN_c.jpg

  

7 September 2021 – Pegawai Tanah Kanan di Jabatan Tanah, Haji Yunaidi bin Haji Yunus dinaikkan pangkat sebagai Pesuruhjaya Tanah di Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan mulai 29 Julai 2021.

MOD web logo.png

  

​14 Ogos 2021 - Berikutan dengan langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula di Negara Brunei Darussalam, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pengemaskinian operasi kaunter-kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian.

MOD web logo.png

  

​23 Julai 2021 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan Yang Berhormat Menteri Tenaga telah menghadiri Mesyuarat Bersama Tenaga dan Iklim G20 Peringkat Menteri melalui sidang video.

1_Mesyuarat Bersama Tenaga dan Iklim_c.jpg

  

​22 Julai 2021 - Timbalan Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Awang Haji Shaharuddin Khairul bin Haji Anuar dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Kemajuan Perumahan di Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan mulai 3 Julai 2021.

MOD web logo.png

  

​22 Julai 2021 - Majlis Ibadah Korban dilaksanakan bagi melahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala atas kurnia rezeki serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya dalam perkara yang berkebajikan.

1_Ibadah korban lahirkan rasa syukur_c.jpg

  

​22 Julai 2021 - Majlis penutup dan penyampaian sijil Kursus Induksi bagi 59 pegawai dalam Bahagian II di Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya telah diadakan. Pelbagai aktiviti disusun sepanjang kursus selama tujuh hari tersebut dimana para peserta diberikan taklimat dan mengikuti aktiviti 'team building'.

14_59 pegawai baharu terima Sijil Kursus Induksi_c.jpg

  

​15 Julai 2021 - Diucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Setiausaha-Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan di atas pengurniaan Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga (S.N.B.).

Ucapan tahniah SUT_c.jpeg

  

​26 Jun 2021 - Daerah Temburong akan memiliki sebuah sekolah baharu dengan penyempurnaan Majlis Perletakan Batu Asas Bangunan Baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar di tapak pembinaan yang terletak di Kampong Batu Apoi.

2_Perletakan batu asas projek pembinaan semula Sekolah Menengah Sultan Hassan_c.jpg

  

​13 Jun 2021 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi telah mengadakan kempen kebersihan persisiran pantai senegara yang diadakan di Taman Rekreasi Pantai Muara, Pantai Danau dan Taman Rekreasi Peranginan Pantai Lumut dengan membawa slogan 'It Takes A Nation to Make Brunei Environment Clean'.

10_Kempen Kebersihan Senegara 2021_c.jpg

  

​12 Jun 2021 - Sebanyak enam buah kontrak bagi projek-projek pembinaan dan sebuah dokumen kontrak pelantikan konsultan di bawah Jabatan Kerja Raya telah ditandatangani pada majlis yang diadakan di Bangunan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya.

MOD web logo.png

  

​9 Jun 2021 - Sempena Minggu Keselamatan dan Kesihatan (MKK) 2021, Jabatan Kerja Raya dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha telah mengadakan Kempen Menderma Darah.

1_Kempen Menderma Darah sempena MKK 2021_c.jpg

  

​7 Jun 2021 - Minggu Keselamatan dan Kesihatan 2021 ini adalah salah satu pelan tindakan untuk mempertingkatkan kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang diadakan bersempena Hari Sedunia Untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja yang disambut pada 28 April setiap tahun.

1_Pelancaran Minggu Keselamatan dan Kesihatan 2021_c.jpg

  

​​5 Jun 2021 - Kementerian Pembangunan tidak terkecuali daripada menyertai masyarakat global bagi memperingati Hari Alam Sekitar Sedunia 2021, yang lazimnya disambut secara global sejak ia diperkenalkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1974.

5_Jerayawara ‘Ke Arah Mencapai Negara Eko’ dirasmikan_c.jpg

  

​25 Mei 2021 - Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil khusus bagi ayahanda, bonda dan paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Kubah Makam Diraja.

1_Kementerian Pembangunan adakan majlis tahlil di Kubah Makam Diraja_c.JPG

  

​25 Mei 2021 - Dengan kerjasama ahli Sekretariat ASEAN, Forum Pertama bagi Sosialisasi Mengenai Kerangka Kerja untuk Meningkatkan Produktiviti Infrastruktur ASEAN telah diadakan dengan melibatkan semua negara-negara ahli ASEAN secara maya dan juga kehadiran peserta tempatan di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

1_Forum sosialisasi meningkatkan produktiviti infrastruktur ASEAN_c.JPG

  

​24 Mei 2021 - Sesi webinar bertajuk 'Efficient Green Mining Technology and Practices for Sustainable Mineral Resource Development in ASEAN' diadakan secara fizikal dan maya pada 24 dan 25 Mei 2021 bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

2_Ke arah kemajuan lestari bidang perlombongan.JPG

  

​5 Mei 2021 - Sempena berakhirnya pembacaan Al-Quran 30 Juzuk di dalam bulan Ramadhan oleh pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya, diadakan Majlis Khatam Al-Quran di Masjid Kampong Bengkurong.

1_Khatam Al-Quran Kementerian Pembangunan_c.jpg

  

​4 Mei 2021 - Seramai 44 orang anak yatim yang terdiri daripada anak-anak warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima sumbangan derma pada majlis yang diselajurkan dengan ceramah khas sempena Nuzul Al-Quran.

4_Sambutan Nuzul Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim_c.jpg

1 - 30Next