Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

​1 Oktober 2017 -  Jawatankuasa Induk Isu-isu Kebersihan yang dipengerusikan Timbalan Menteri Pembangunan dengan kerjasama Jawatankuasa-jawatankuasa Sektoral Sambutan Jubli Emas KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta mengadakan Kempen Kesedaran Kebersihan Senegara yang bertemakan 'Brunei Bersih dan Hijau'.

1_pelancaran_kempen_kesedarankebersihansenegara2017_c.jpg

  

​30 September 2017 - Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan memaklumkan kepada orang ramai bahawa jambatan penghubung menyeberangi Sungai Brunei dari Kampung Sungai Kebun ke Jalan Residency akan dibuka secara percubaan bermula pada Isnin, 2 Oktober 2017, jam 9.00 malam hingga 12 Oktober 2017.

Makluman.jpg

  

​28 September 2017 - Kementerian Pembangunan mengadakan Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah 1439H di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan, Kementerian Pembangunan. Ia dianjurkan oleh Jabatan Ukur yang juga turut diselajurkan dengan Majlis Doa Kesyukuran Kepulangan Jemaah Haji Warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.

3_majlis_sambutanawalhijrah1439_c.jpg

  

​28 September 2017 - Jawatankuasa Induk Isu-isu Kebersihan, yang penubuhannya telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, akan mengadakan Kempen Kesedaran Kebersihan Senegara pada Ahad, 1 Oktober 2017 di keempat-empat daerah.

poster_kempen_kesedarankebersihansenegara_2017_c.jpg

  

​13 September 2017 - Mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar ASEAN +3 diharap akan dapat menghasilkan ke arah kerjasama yang lebih bermanfaat dan produktif, terutamanya dalam memajukan kerjasama persekitaran di antara ASEAN dan rakan +3 serta mengalu-alukan kerjasama berpotensi yang lain dalam bidang alam sekitar pada masa akan datang.

1_15th_EMM+3_c.jpg

  

​12 September 2017 - Hasil daripada Mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar ASEAN Ke-13 yang diadakan pada Oktober 2015 yang lalu, kata sepakat telah dicapai untuk memperbaharui Tahun Alam Sekitar ASEAN kepada Hari Alam Sekitar ASEAN yang diadakan setiap dua tahun iaitu bagi meraikan dan menitikberatkan pencapaian alam sekitar dari negara anggota ASEAN dan komitmen ASEAN terhadap perlindungan alam sekitar.

1_pelancaranharialamsekitar_jastre_c.jpg

  

​12 September 2017 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan berkata, banyak perkembangan menggalakkan dan positif dalam bidang kerjasama alam sekitar telah dilakukan bersama-sama di bawah ASEAN. Pencapaian-pencapaian ini telah disokong oleh pihak berkepentingan masing-masing untuk memenuhi keperluan pengurusan alam sekitar yang betul ke arah kemampanan alam sekitar.

2_amme14_jastre_c.jpg

  

​12 September 2017 - Menteri-Menteri bertanggungjawab terhadap alam sekitar dari Negara-Negara Anggota ASEAN telah mengadakan Persidangan Ke-13 Pihak-Pihak Bagi Perjanjian ASEAN mengenai Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan yang diadakan berterusan selepas Mesyuarat Ke-14 Mesyuarat Menteri Alam Sekitar ASEAN yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

1_AATHP_jastre_c.jpg

  

​11 September 2017 - Mesyuarat Perjanjian ASEAN mengenai Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan (AATHP) bermatlamat untuk mencegah dan memantau pencemaran udara merentasi sempadan akibat kebakaran tanah dan hutan melalui usaha negara dan kerjasama serantau yang lebih bersepadu.

1_AATHP1_jastre_c.jpg

  

​8 September 2017 - Matlamat utama bagi kerjasama ini adalah untuk membantu pihak JKP membuat penilaian yang lebih baik bagi menentukan kesesuaian jenis skim perumahan dengan mengambil kira keupayaan membuat pembayaran balik serta dalam memenuhi komitmen kewangan pemohon-pemohon RPN.

1_AMBD-JKP_c.jpg

  

​4 September 2017 - Bersempena menyambut Hari Raya Aidiladha, Kementerian Pembangunan telah mengadakan Majlis Ibadah Korban di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan, Kementerian Pembangunan. Sebanyak 5 ekor kerbau telah dikorbankan oleh warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.

1_korban1438_c.jpg

  

​22 Ogos 2017 - Dengan bertemakan 'Towards Achieving a Sustainable Future', Persidangan Kesihatan, Keselamatan Sekuriti dan Alam Sekitar (HSSE) kali kedua ini bertujuan untuk mempromosikan dan membudayakan cara kerja sihat dan selamat yang perlu diambil berat oleh semua lapisan sama ada di sektor kerajaan mahupun swasta.

3_HSSE2017_c.jpg

  

​15 Ogos 2017 - Bagi mengalu-alukan kehadiran delegasi-delegasi antarabangsa dan peserta-peserta kongres, Jabatan Ukur, Brunei Institution of Geomatics (B.I.G), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Brunei Centre dan Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA) menganjurkan Majlis '14th South East Asia Survey Congress Dinner cum Surveyor's Night'.

7_SEASC2017_c.png

  

​15 Ogos 2017 - 14th South East Asia Survey Congress bermatlamat untuk mengemas kini pengetahuan dan kefahaman para pakar-pakar di dalam bidang Geomatik mengenai perkembangan teknologi terkini di samping mengeratkan kesefahaman dan kerjasama dalam penyelidikan di antara pakar-pakar di dalam bidang Geomatik.

2_SEASC2017_c.png

  

15 Ogos 2017 - Tema 14th South East Asia Survey Congress iaitu 'Bridging the Gap' menggariskan aspirasi untuk membina dan mengukuhkan kerjasama dalam peruntukan serta nasihat maklumat geospatial bagi menampung keperluan pembangunan di rantau Asia dengan tumpuan khusus di negara ASEAN.

1_SEASC2017_c.png

  

​2 Ogos 2017 - Sebanyak enam tajuk-tajuk projek dibentangkan pada Majlis Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang peringkat Kementerian Pembangunan yang diadakan di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan, Kementerian Pembangunan. Kumpulan PGS1617 dari Jabatan Ukur dengan tajuk projek Peta Banjir Yang Kurang Komprehensif, telah diumumkan sebagai juara KKC pada tahun ini.

kkc2017_5_c.jpg

  

​1 Ogos 2017 - Kementerian Pembangunan telah mengadakan Majlis Doa Selamat bagi para bakal haji yang diadakan di Dewan Betabur, Kementerian Pembangunan, Berakas. Seramai 36 orang warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya akan berangkat ke tanah suci bagi menunaikan rukun Islam kelima di musim haji pada tahun ini.

hajimod2017_1_c.jpg

  

​20 Julai 2017 - Kementerian Pembangunan melalui Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) sukacita memaklumkan orang awam yang mempunyai permohonan berkaitan dengan kemajuan kini bolehlah mendapatkan status permohonan kemajuan melalui sesawang OneBiz di https://onebiz.business.gov.bn.

OneBiz_c.jpg

  

​17 Ogos 2017 - Ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Timbalan Menteri Pembangunan atas pengurniaan Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama (S.P.M.B).

FB_IMG_1500274845501_c.jpg

  

​8 Julai 2017 - Bagi menyemarakkan lagi Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya telah mengadakan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri bertempat di Ruang Lobi, Bangunan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan Terbang Lama Berakas. Pada tahun ini ianya dikendalikan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

4_rayamod_tcp_2017_c.jpg

  

​17 Jun 2017 - Bagi menggalakkan dan memberikan kesedaran kepada warga kementerian untuk memperbanyakkan amalan bersedekah pada bulan Ramadan, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya mengadakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran yang diselajurkan dengan Majlis Penyampaian Derma Kepada Anak-Anak Yatim.

majlisnuzulalqurandanpenyampaiandermaanakyatim_4_c.jpg

  

​16 Jun 2017 - Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan baru-baru ini telah mengadakan Majlis Sambutan Qiraat Khatam Al-Quran Bagi Pegawai-Pegawai dan Kakitangan ABCi yang diselajurkan dengan Penyampaian Derma Kepada Anak-Anak Yatim.

01_c.png

  

​13 Jun 2017 - Bagi menyemarakkan lagi bulan yang penuh dengan keberkatan ini, Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, Bertahlil dan Berbuka Puasa di Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Kampung Tamoi.

Majliskhatamalquran2017_2_c.jpg

  

​8 Jun 2017 - Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya telah mengadakan Majlis Bertahlil bagi paduka ayahnda dan paduka bonda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertempat di Kubah Makam Diraja.

tahlilkubahmakamdiraja_3_c.jpg

  

​7 Jun 2017 - Dalam menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran, Bertahlil dan Berbuka Puasa di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir mengetuai rombongan berkenaan ialah Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah.

tedarusmasjidubd_3_c.jpg

  

​25 Mei 2017 - Seramai 207 pegawai dan kakitangan dari Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya menerima Pingat Kerja Lama sempena Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

pkl2017_c.jpg

  

​24 Mei 2017 - Jabatan Ukur muncul juara Kejohanan Peringkat Akhir Bola Sepak Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya bagi Tahun 2017 selepas menewaskan Jabatan Perkhidmatan Air dengan keputusan 4 - 2. Kejohanan berlangsung di Kompleks Sukan Padang dan Balapan.

bolasepak2017_c.png

  

​23 Mei 2017 - Satu rombongan seramai 16 orang daripada Kolej Pertahanan Kebangsaan, Republik India yang sedang menjalani kursus telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Kementerian Pembangunan. Objektif lawatan ini adalah untuk membolehkan pegawai-pegawai yang mengikuti kursus tersebut memahami hal ehwal sosio-politik, ekonomi, pertahanan dan dasar strategi Negara Brunei Darussalam.

IMG_2747_c.JPG

  

​18 Mei 2017 - Mesyuarat Jawatankuasa Pandu Menteri-Menteri Sub-Serantau Mengenai Pencemaran Jerebu Rentas  Sempadan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia dan dihadiri oleh Menteri-Menteri / wakil yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, tanah, kebakaran hutan dan jerebu dari Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Singapura, Thailand dan Setiausaha Agung ASEAN.

IMG_5230_c.JPG

  

​9 Mei 2017 - Dalam usaha memberigakan mengenai pelaksanaan Akta Hak Milik Strata, Jabatan Tanah telah mengadakan Refreshing Roadshow bagi pihak-pihak berkepentingan iaitu agensi-agensi kerajaan berkaitan dengan pelaksanaan permohonan strata dari peringkat permohonan pecah bahagi bangunan, proses pindah milik dan penubuhan perbadanan strata.

1_strata_kb_c.png

1 - 30Next