Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

​25 Julai 2020 - Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam telah melancarkan satu dasar perubahan iklim pertama seumpamanya di negara ini iaitu Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam.

3_Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dilancarkan_c.JPG

  

​16 Julai 2020 - Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang Ke-74 Tahun, Kementerian Pembangunan telah mengadakan Majlis Doa Kesyukuran yang diadakan di Surau Kementerian ini.

1_Kementerian Pembangunan adakan Majlis Doa Kesyukuran_c.JPG

  

​13 Julai 2020 - Kementerian Pembangunan selaku pelaksana projek telah menyerahkan kunci bangunan kepada Kementerian Hal Ehwal Ugama semasa Majlis Penyerahan Kunci Bangunan Baru Sekolah Ugama Jalan Bedil.

1_Penyerahan kunci bangunan baru Sekolah Ugama Jalan Bedil _c.JPG

  

​9 Julai 2020 - Sebanyak 11 lagi projek (Projek RKN 11) di bawah Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan dijangka bermula dengan pelantikan konsultan-konsultan masing-masing pada satu majlis menandatangani perjanjian perlantikan.

4_11 Perjanjian Pelantikan Konsultan ditandatangani_c.JPG

  

​2 Julai 2020 - Dalam usaha meningkatkan infrastruktur bagi keselesaan dan juga keselamatan rakyat dan penduduk di negara ini, sebanyak tiga projek dan satu konsultan projek ditandatangani pada Majlis Penandatanganan Kontrak dan Persetujuan bagi Pelantikan Konsultan bagi Projek-Projek Jabatan Kerja Raya

MOD web logo.png

  

​6 Jun 2020 - Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut pada 5 Jun 2020 di Negara Brunei Darussalam merupakan satu platform global yang bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan kesedaran di kalangan semua lapisan masyarakat terhadap alam sekitar.

1_YB Menteri Pembangunan_c.jpg

  

​2 Jun 2020 - Sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan pengukuran di laman Facebook adalah didapati tidak termasuk dalam senarai syarikat yang dibenarkan oleh pihak Kerajaan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan.

MOD web logo.png

  

​23 Mei 2020 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan beberapa orang pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan telah menghadiri pencerapan anak bulan Syawal 1441 Hijrah di Bangunan Ibu Pejabat DST.

1_Pencerapan anak bulan Syawal 1441 Hijrah_c.JPG

  

​16 Mei 2020 - Timbalan Juruukur Agung di Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan, Awang Haji Arefin bin Haji Jaya dinaikkan pangkat sebagai Juruukur Agung di Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan mulai Selasa, 14 April 2020.

MOD web logo.png

  

​16 Mei 2020 - Seramai 34 anak-anak yatim yang terdiri daripada anak-anak warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya telah menerima sumbangan derma daripada para pegawai dan kakitangan kementerian ini.

1_34 anak-anak yatim terima sumbangan derma_c.JPG

  

​30 April 2020 - Langkah-langkah Kerajaan dalam menangani impak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam.

Langkah-langkah Kerajaan Dalam Menangani Impak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam.png

  

​24 April 2020 - Pembinaan bangunan baharu Pusat Pengasingan Kebangsaan Tutong yang bermula pada 27 Mac 2020 bagi menampung rawatan dan pemantauan pesakit-pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19 di negara ini kini sudah siap dibina.

1_Bangunan baharu Pusat Pengasingan Kebangsaan dirasmikan_c.JPG

  

​23 April 2020 - Beberapa orang pegawai dan kakitangan Jabatan Ukur telah melakukan aktiviti pencerapan bagi merukyah anak bulan Ramadhan 1441 Hijrah di beberapa buah lokasi di negara ini.

2_Merukyah anak bulan Ramadhan 1441 Hijrah_c.JPG

  

​23 April 2020 - Menteri Pembangunan menerima sijil penganugerahan 'Fellow Member' Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA) Brunei yang disampaikan oleh Presiden pertubuhan berkenaan.

1_Terima sijil penganugerahan Fellow Member PUJA (B)_c.JPG

  

​22 April 2020 - Sempena Sambutan Hari Bumi yang diraikan pada 22 April 2020 di seluruh dunia, Kementerian Pembangunan mengadakan inisiatif penanaman 200 anak pokok bagi melambangkan jumlah pokok untuk mengimbangi 'carbon footprint' seorang penduduk setahun.

1_Penanaman anak pokok sebagai sokongan Hari Bumi_c.jpg

  

​22 April 2020 - Berikutan penularan maklumat dan gambar yang disebarkan melalui media sosial mengenai Lambak Kanan Apartments, Jabatan Kemajuan Perumahan ingin memaklumkan bahawa kenyataan tersebut adalah tidak benar.

MOD web logo.png

  

​22 April 2020 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan hari ini mengeluarkan kenyataan bagi memberikan sokongan terhadap Sambutan Hari Bumi 2020 ke arah meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan untuk melindungi bumi bagi generasi akan datang.

1_YB Menteri Pembangunan_c.jpg

  

​22 April 2020 - Sambutan Hari Bumi ke-50 diraikan pada 22 April 2020 di seluruh dunia bagi menghargai bumi dan memupuk rasa tanggungjawab orang ramai untuk sama-sama memelihara alam sekitar.

1_Sambutan Hari Bumi ke-50_c.jpg

  

​27 Mac 2020 - Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan sedang melaksanakan pembinaan sebuah bangunan Pusat Pengasingan Kebangsaan baru yang terletak di Daerah Tutong.

1_Pembinaan Pusat Pengasingan Baharu sedang dilaksanakan_c.JPG

  

​21 Mac 2020 - Semua kaunter-kaunter perkhidmatan Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) ditutup sementara mulai 21 Mac 2020 hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

MOD web logo.png

  

​19 Mac 2020 - Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan orang ramai bahawa semua perkhidmatan kaunter Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya di keempat-empat daerah akan ditutup sementara mulai 21 Mac 2020.

MOD web logo.png

  

​18 Mac 2020 - Penggunaan Jambatan Penghubung Daerah Brunei Muara dan Daerah Temburong diubah kepada jam 6:00 pagi hingga 6:00 petang sahaja pada setiap hari.

MOD web logo.png

  

​16 Mac 2020 - Kementerian Pembangunan sukacita memaklumkan bahawa Jambatan Penghubung Daerah Brunei Muara dan Daerah Temburong mula dibukakan kepada orang ramai bermula hari Selasa, 17 Mac 2020 dari jam 6:00 pagi hingga 10:00 malam setiap hari.

1_Penggunaan sementara Jambatan Penghubung Daerah Brunei Muara dan Daerah Temburong_c.JPG

  

​7 Mac 2020 - Divisyen Pengurusan Lembaga, Kementerian Pembangunan mengendalikan Majlis Jerayawara Lembaga Pemaju Perumahan (BHD) 03(03/2020): Pendaftaran Pemaju Perumahan yang diadakan di Dewan Betabur, kementerian ini.

2_Majlis Jerayawara BHD 03(032020) Pendaftaran Pemaju Perumahan_c.jpg

  

​7 Mac 2020 - Jabatan Kerja Raya ingin memaklumkan orang ramai bahawa kerja-kerja pengubahsuaian pusing keliling ke persimpangan empat berlampu isyarat di persimpangan Jalan Kota Batu / Jalan Utama Mentiri telah siap dilaksanakan.

MOD web logo.png

  

​5 Mac 2020 - Jabatan Kerja Raya ingin memaklumkan orang ramai mengenai penutupan sementara jalan dan letak kereta di antara Kedai 12 Pintu dan Kedai Rakyat di Pekan Bangar, Daerah Temburong.

MOD web logo.png

  

​2 Mac 2020 - Jabatan Kerja Raya ingin memaklumkan orang ramai terutama pengguna-pengguna jalan raya bahawa pusing keliling baharu di Jalan Labu, Daerah Temburong akan mula beroperasi pada hari Khamis, 5 Mac 2020, jam 9:30 pagi.

MOD web logo.png

  

​29 Februari 2020 - Sebagai usaha berterusan dalam merancang dan meneliti keperluan awam serta melaksanakan projek-projek menaiktaraf dan penyelenggaraan infrastraktur yang sedia ada, enam kontrak telah dimeterai di Majlis Menandatangani Kontrak dan Penyerahan Dokumen Kontrak.

3_JKR meterai enam dokumen kontrak perjanjian_c.JPG

  

​27 Februari 2020 - Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan melancarkan One Common Billing System bagi memudahkan pembayaran bil perumahan secara atas talian.

3_Pelancaran ‘One Common Billing System’_c.JPG

  

​27 Februari 2020 - Bersempena dengan Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36, Kementerian Pembangunan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, Membaca Tahlil dan Doa Kesyukuran.

1_Majlis Khatam Al-Quran sempena Hari Kebangsaan Ke-36 _c.JPG

1 - 30Next