Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

​19 April 2017 - Akta Kanun Tanah (Strata) Penggal 189 diperkenalkan bagi menggalakkan pelabur-pelabur dari dalam dan luar negara untuk melabur dalam pasaran hartanah di negara ini di samping memberi jaminan hak pemilikan tanah persendirian dan hak pemilikan strata yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat Brunei, penduduk tetap dan warga asing.

1_c.jpg

  

​11 April 2017 - Jabatan Perkhidmatan Teknikal, JKR berjaya menewaskan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi 6-3 pada perlawanan pembukaan Kejohanan Bola Sepak Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bagi Tahun 2017 yang berlangsung di Kompleks Sukan, Padang dan Balapan, JKR.

1_bolasepak_c.jpg

  

​6 April 2017 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kemajuan Perumahan (JKP) akan melaksanakan Kemaskini Data Pemohon Skim Perumahan Negara (KSPN) 2017 bagi senarai pemohon yang berkelayakan bermula 10 April hingga 10 Jun 2017 selama dua bulan.

2_kspn_c.jpg

  

​1 April 2017 - Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan telah mengeluarkan Piawai Brunei Darussalam 12 : 2017 Building Guidelines and Requirements sebagai pindaan kepada edisi 2014.

DWCP_flowchart.jpg

  

​21 Mac 2017 - Majlis Doa Kesyukuran sempena Hari Air Sedunia 2017 diadakan di Masjid Ash-Shaliheen anjuran Jabatan Kerja Raya melalui Jabatan Perkhidmatan Air ini adalah bersempena 'United Nations-Water': Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia disambut di negara ini sebagai satu cara untuk menumpukan perhatian mengenai kepentingan air dan menyokong dalam pengurusan sumber air yang mampan.

1_worldwaterday_c.png

  

​17 Mac 2017 - Pada menjunjung titah perintah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan ke atas pelantikan dua pegawai kanan kerajaan.

Berita.jpg

  

​5 Mac 2017 - Hampir 2,000 peserta menyertai larian dan ekspedisi berbasikal amal bersempena dengan Sambutan Hari Habitat Sedunia 2016/2017 anjuran Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Empowered Entrepreneur Services yang bermula dan berakhir di kawasan ibu pejabat jabatan berkenaan.

5_harihabitat2017_c.jpg

  

​27 Februari 2017 - Bagi mengukuhkan pengetahuan dan mengemas kini kakitangan terutama kakitangan baharu mengenai Strata, Kanun Tanah (Strata) Bab 189, kelebihan dan prosedur dalaman antara unit, Jabatan Tanah  telah mengadakan Jerayawara Pembarigaan Akta Hak Milik Strata yang berlangsung di Dewan Betabur, Kementerian Pembangunan.

2_pembarigaanakta_c.jpg

  

​25 Februari 2017 - Dalam mendukung matlamat Wawasan Brunei 2035, Kementerian Pembangunan akan terus menyediakan infrastruktur sosioekonomi seperti Skim RPN, prasarana jalan raya, perkhidmatan air bersih, pembentungan dan saliran sebagai usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan serta memberikan penekanan dalam menangani isu-isu alam sekitar dan pengurusan sumber.

1.jpg

  

​9 Februari 2017 - Nasib mangsa-mangsa kebakaran Kampung Pandai Besi 'A' dan Kampung Lurong Dalam terus mendapat perhatian dan pemedulian daripada orang ramai yang prihatin dalam meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa berkenaan.

P2-A_102171.jpg

  

​8 Februari 2017 - Bagi mengukuhkan pengetahuan dan mengemaskini kakitangan mengenai Strata, Kanun Tanah (Strata) Bab 189, kelebihan dan prosedur dalaman antara unit, Jabatan Tanah telah mengadakan Jerayawara Pemberigaan Akta Hak Milik Strata.

P7-1A_9217.jpg

  

​25 Januari 2017 - Kementerian Pembangunan muncul juara bagi Kategori Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan pada Pertandingan Perhimpunan, Perarakan dan Perbarisan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negara tahun 1438 Hijrah.

4_.jpg

  
24 Januari 2017 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Tanah sukacita memaklumkan bahawa permohonan pindah milik tanah melalui atas talian atau 'online' menggunakan sistem LARIS adalah mandatori mulai 1 Februari 2017.

Makluman.jpg

  

​23 Januari 2017 - Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara (RKN) Ke-10 berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja kali kesembilan ke beberapa buah tapak projek RKN Ke-10 khususnya di bawah Kementerian Pembangunan.

IMG_9328_C.JPG

  

​30 November 2016 - Dalam usaha untuk memupuk rasa kecintaan kepada Rasullullah S.A.W, Masjid Jame 'Asr Hassanil Bolkiah telah mengadakan Majlis Pembukaan Dikir Syarafil Anam. Hadir bagi sama-sama menyemarakkan majlis tersebut ialah Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah.

d193add08bfaf5173150286ccb9ad2ac_XL_.jpg

  

​14 November 2016 - Orang ramai di negara ini berpeluang menyaksikan fenomena bulan purnama terbesar yang juga dikenali sebagai 'Supermoon'. Jabatan Ukur telah menyediakan teleskop di kawasan Dermaga Diraja bagi kemudahan orang ramai agar dapat melihat fenomena ini dengan lebih jelas.

Ukur 5_cover.jpg

  

​10 November 2016 - Kumpulan-kumpulan dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan telah mempamerkan kehebatan masing-masing apabila berjaya memenangi tiga tempat teratas pada Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC) Peringkat Kebangsaan Ke-19 Tahun 2016.

4fc1a2b8d0a500f448191a62237ba9ed_XL_.jpg

  

​8 November 2016 - Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah melancarkan dua sistem secara online iaitu Sistem Elektronik Kebenaran Perancangan (e-KP) dan Sistem Elektronik Pemilihan Tapak (e-3S) bagi memudahkan dan mempercepatkan proses menghadapkan permohonan tapak dan permohonan kebenaran perancangan di pihak pemohon.

Berita.jpg

  

​11 Oktober 2016 - Pemberigaan ini dibuat sebagai salah satu aktiviti 'socialisation' Akta Hak Milik Strata yang berterusan. Ia dilaksanakan sebagai salah satu mekanisme untuk memperbaiki kedudukan negara dalam World Bank – Ease of Doing Business bagi sektor 'Registering Property'.

IMG_7339_.JPG

  

​8 Oktober 2016 - Majlis-majlis keagamaan sempena Sambutan Tahun Baharu Hijrah 1438 giat diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi mengenang dan mengambil iktibar dari sejarah perjuangan dan pengorbanan Junjungan Besar dan agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

e0462bd7b6169301ad73b76e0d7d0792_XL_.jpg

  

​14 September 2016 - Dalam meraih ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wata'ala, Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa telah mengadakan Majlis Ibadah Korban bagi kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya bertempat di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan.

e718c4cc3cf1141266e6a02d03759fb5_XL_.jpg

  

​30 Ogos 2016 - Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura menekankan komitmen untuk meningkatkan lagi kerjasama dalam bidang alam sekitar serta amat mengalu-alukan perkembangan yang dicapai dalam kegiatan kerjasama yang sedia ada di antara kedua-dua buah negara.

_MG_9065_.JPG

  

​28 Ogos 2016 - Jabatan Ukur 'A' muncul juara pada Kejohanan Bola Jaring Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi Tahun 2016. Hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada para pemenang ialah isteri Setiausaha Tetap (Teknikal dan Profesional) Kementerian Pembangunan, Datin Dr. Hajah Junaidah binti Haji Abu Bakar.

7423ad59168a5a50db184740e6407d55_XL_.jpg

  

​27 Ogos 2016 - Sekretariat Tetap Wawasan Brunei 2035 di Jabatan Perdana Menteri telah mengadakan pemberigaan mengenai Wawasan Brunei 2035 kepada para pegawai Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Pemberigaan ini diadakan di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan, Kementerian Pembangunan.

IMG_6938_1.JPG 

  

​20 Ogos 2016 - Kerja-kerja penyambungan di bahagian terakhir yang menemukan Jambatan Sungai Kebun dan pemasangan kubah berukuran 8.7 meter garis pusat di atas menara jambatan adalah detik bersejarah ke arah penyiapan pembinaan struktur utama jambatan berkenaan. Hadir menyaksikan detik ini ialah Yang Berhormat Menteri Pembangunan.

4f0d18f98bcb127a8f88afb401a5defc_XL_.jpg

  

​16 Ogos 2016 - Ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Pembangunan, Setiausaha Tetap (Teknikal dan Profesional), serta para pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang telah dikurniakan Bintang-Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Baginda ke-70 tahun.

Ucapan Tahniah.jpg

  

​16 Ogos 2016 - Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya telah mengadakan Majlis Doa Selamat bagi 12 pegawai dan kakitangannya yang bakal menunaikan fardu haji.​ Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk 'Hakikat Haji Yang Mabrur'.

0e1e4230f14ddf4c97e67f2c690c4932_XL_.jpg

  

​13 Ogos 2016 - Jabatan Ukur berjaya mendominasi tiga tangga teratas pada Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC) peringkat Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Projek bertajuk 'Kelambatan Pembuatan Peta di Bahagian Pemetaan Geospatial' dimenangi oleh Kumpulan PGS1516​.

f29efc6f24e3930f93f76ec7beeb8a5a_XL_.jpg

  

​13 Ogos 2016 - Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC) ditubuhkan bukan semata-mata hanya untuk ikut bertanding, tetapi ia adalah kaedah untuk menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan perkhidmatan jabatan ke tahap yang cemerlang.

1356851a37f79674443700a5af3098f2_XL_.jpg

  

​11 Ogos 2016 - Menteri-menteri alam sekitar ASEAN menegaskan komitmen untuk melaksanakan Perjanjian ASEAN mengenai Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan akibat dari kebakaran hutan melalui usaha negara dan kerjasama bersepadu serantau dengan berkesan.

cf61c3ae1c1123fb534df0b5bcd8a9cb_XL_.jpg

1 - 30Next