Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

​12 Oktober 2020 - Beberapa buah tapak projek Rancangan Kemajuan Negara Ke-11 di Daerah Belait yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan telah dilawat oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan.

3_Perkembangan projek-projek JKR, Daerah Belait dipantau_c.jpg

  

​6 Oktober 2020 - Bengkel Pasukan Petugas Dokumen Operasi BNCCP yang diadakan selama dua hari mulai 6 hingga 7 Oktober 2020 ini merupakan anjuran bersama Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi selaku agensi peneraju dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei.

2_Bangkel Pasukan Petugas Dokumen Operasi BNCCP_c.jpg

  

​5 Oktober 2020 - Sempena memperingati Hari Habitat Sedunia yang jatuh pada hari Isnin pertama bulan Oktober setiap tahun, Jabatan Kemajuan Perumahan telah mengadakan Majlis Sembahyang Asar Berjemaah, Membaca Ratib Al-Attas dan Doa Kesyukuran.

4_Sambutan Hari Habitat Sedunia 2020_c.jpg

  

​1 Oktober 2020 - Manpower Industry Steering Committee in Construction Industry iaitu salah satu komiti yang ditubuhkan di bawah Manpower Planning and Employment Council telah melancarkan ARMECS Bridging Programme.

2_ARMECS Bridging Programme dilancarkan_c.JPG

  

​19 September 2020 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi tidak terkecuali daripada menyertai masyarakat global dalam memperingati Hari Ozon Sedunia 2020 yang lazimnya disambut setiap 16 September.

1_Acara penanaman pokok sempena Hari Ozon Sedunia 2020_c.jpg

  

​17 September 2020 - Program ini adalah satu detik penting dalam mengorak langkah ke arah meningkatkan kebolehpasaran anak-anak tempat dan membukakan peluang pekerjaan dalam industri pembinaan.

3_Construction Industry Job Marketplace dan ARMECS Bridging Program dirasmikan_c.JPG

  

​12 September 2020 - Sebanyak empat buah tapak projek dilawat oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan semasa dalam rangka lawatan kerja ke tapak-tapak projek kendalian Jabatan Kerja Raya di sekitar Daerah Brunei Muara dan Daerah Tutong.

1_Tinjau perkembangan tapak projek-projek_c.jpg

  

​22 Ogos 2020 - Jabatan Kemajuan dan Jabatan Perkhidmatan Teknikal mengendalikan bersama Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah 1442 yang diisikan dengan ceramah khas bertajuk 'Perubahan Diri Bermula pada Diri Sendiri'.

2_Awal Tahun Hijrah 1442 disambut dengan ceramah khas_c.jpg

  

​15 Ogos 2020 - Sesi dialog ini bertujuan untuk memaklumkan perubahan dalam penyelarasan proses serta tatacara menghadapkan kemajuan bagi cadangan membina sebuah rumah berasingan (satu unit sahaja) yang akan berkuatkuasa mulai 1 September 2020.

4_Sesi dialog bersama Qualified Persons dan Registered Building Draughtsman_c.jpg

  

​13 Ogos 2020 - Seramai 29 orang Jurutera profesional terdiri dari dua orang Jurutera menerima surat lantikan sebagai Supervising Civil Engineer (SCE) manakala 27 orang Jurutera lagi menerima surat lantikan sebagai Delegated Engineer (DE).

7_Penyampaian surat lantikan kepada 29 Jurutera profesional_c.jpg

  

​3 Ogos 2020 - Seramai 167 orang warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya serta 78 orang penerima dari Mukim Pangkalan Batu dan Mukim Lumapas menerima daging-daging korban semasa Majlis Ibadah Korban Bagi Tahun 1441 Hijrah / 2020 Masihi.

2_Kementerian Pembangunan adakan majlis korban_c.jpg

  

​25 Julai 2020 - Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam telah melancarkan satu dasar perubahan iklim pertama seumpamanya di negara ini iaitu Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam.

3_Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dilancarkan_c.JPG

  

​16 Julai 2020 - Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang Ke-74 Tahun, Kementerian Pembangunan telah mengadakan Majlis Doa Kesyukuran yang diadakan di Surau Kementerian ini.

1_Kementerian Pembangunan adakan Majlis Doa Kesyukuran_c.JPG

  

​13 Julai 2020 - Kementerian Pembangunan selaku pelaksana projek telah menyerahkan kunci bangunan kepada Kementerian Hal Ehwal Ugama semasa Majlis Penyerahan Kunci Bangunan Baru Sekolah Ugama Jalan Bedil.

1_Penyerahan kunci bangunan baru Sekolah Ugama Jalan Bedil _c.JPG

  

​9 Julai 2020 - Sebanyak 11 lagi projek (Projek RKN 11) di bawah Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan dijangka bermula dengan pelantikan konsultan-konsultan masing-masing pada satu majlis menandatangani perjanjian perlantikan.

4_11 Perjanjian Pelantikan Konsultan ditandatangani_c.JPG

  

​2 Julai 2020 - Dalam usaha meningkatkan infrastruktur bagi keselesaan dan juga keselamatan rakyat dan penduduk di negara ini, sebanyak tiga projek dan satu konsultan projek ditandatangani pada Majlis Penandatanganan Kontrak dan Persetujuan bagi Pelantikan Konsultan bagi Projek-Projek Jabatan Kerja Raya

MOD web logo.png

  

​6 Jun 2020 - Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut pada 5 Jun 2020 di Negara Brunei Darussalam merupakan satu platform global yang bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan kesedaran di kalangan semua lapisan masyarakat terhadap alam sekitar.

1_YB Menteri Pembangunan_c.jpg

  

​2 Jun 2020 - Sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan pengukuran di laman Facebook adalah didapati tidak termasuk dalam senarai syarikat yang dibenarkan oleh pihak Kerajaan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan.

MOD web logo.png

  

​23 Mei 2020 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan beberapa orang pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan telah menghadiri pencerapan anak bulan Syawal 1441 Hijrah di Bangunan Ibu Pejabat DST.

1_Pencerapan anak bulan Syawal 1441 Hijrah_c.JPG

  

​16 Mei 2020 - Timbalan Juruukur Agung di Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan, Awang Haji Arefin bin Haji Jaya dinaikkan pangkat sebagai Juruukur Agung di Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan mulai Selasa, 14 April 2020.

MOD web logo.png

  

​16 Mei 2020 - Seramai 34 anak-anak yatim yang terdiri daripada anak-anak warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya telah menerima sumbangan derma daripada para pegawai dan kakitangan kementerian ini.

1_34 anak-anak yatim terima sumbangan derma_c.JPG

  

​30 April 2020 - Langkah-langkah Kerajaan dalam menangani impak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam.

Langkah-langkah Kerajaan Dalam Menangani Impak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam.png

  

​24 April 2020 - Pembinaan bangunan baharu Pusat Pengasingan Kebangsaan Tutong yang bermula pada 27 Mac 2020 bagi menampung rawatan dan pemantauan pesakit-pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19 di negara ini kini sudah siap dibina.

1_Bangunan baharu Pusat Pengasingan Kebangsaan dirasmikan_c.JPG

  

​23 April 2020 - Beberapa orang pegawai dan kakitangan Jabatan Ukur telah melakukan aktiviti pencerapan bagi merukyah anak bulan Ramadhan 1441 Hijrah di beberapa buah lokasi di negara ini.

2_Merukyah anak bulan Ramadhan 1441 Hijrah_c.JPG

  

​23 April 2020 - Menteri Pembangunan menerima sijil penganugerahan 'Fellow Member' Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA) Brunei yang disampaikan oleh Presiden pertubuhan berkenaan.

1_Terima sijil penganugerahan Fellow Member PUJA (B)_c.JPG

  

​22 April 2020 - Sempena Sambutan Hari Bumi yang diraikan pada 22 April 2020 di seluruh dunia, Kementerian Pembangunan mengadakan inisiatif penanaman 200 anak pokok bagi melambangkan jumlah pokok untuk mengimbangi 'carbon footprint' seorang penduduk setahun.

1_Penanaman anak pokok sebagai sokongan Hari Bumi_c.jpg

  

​22 April 2020 - Berikutan penularan maklumat dan gambar yang disebarkan melalui media sosial mengenai Lambak Kanan Apartments, Jabatan Kemajuan Perumahan ingin memaklumkan bahawa kenyataan tersebut adalah tidak benar.

MOD web logo.png

  

​22 April 2020 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan hari ini mengeluarkan kenyataan bagi memberikan sokongan terhadap Sambutan Hari Bumi 2020 ke arah meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan untuk melindungi bumi bagi generasi akan datang.

1_YB Menteri Pembangunan_c.jpg

  

​22 April 2020 - Sambutan Hari Bumi ke-50 diraikan pada 22 April 2020 di seluruh dunia bagi menghargai bumi dan memupuk rasa tanggungjawab orang ramai untuk sama-sama memelihara alam sekitar.

1_Sambutan Hari Bumi ke-50_c.jpg

  

​27 Mac 2020 - Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan sedang melaksanakan pembinaan sebuah bangunan Pusat Pengasingan Kebangsaan baru yang terletak di Daerah Tutong.

1_Pembinaan Pusat Pengasingan Baharu sedang dilaksanakan_c.JPG

1 - 30Next