Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

​15 Mac 2021 - Pendaftaran bagi 2021 Professional Competency Examination (PCE) dibawah Lembaga Arkitek, Jurutera Professional dan Juruukur Bahan (BAPEQS) kini dibukakan kepada orang ramai yang mempunyai kelayakan akademik yang relevan dalam bidang Arkitek, Kejuruteraan dan Ukur Bahan.

BAPEQS PCE 2021 (ADVERT) - Malay Version_c.gif

  

​13 Mac 2021 - Tiga kontrak perjanjian bagi projek-projek Jabatan Kemajuan Perumahan dan Jabatan Kerja Raya telah ditandatangani yang melibatkan kerja-kerja membaikpulih infrastruktur dan pembinaan perumahan, pemeliharaan jalan raya dan pemasangan pair air bersih.

3_Penandatanganan kontrak projek JKP, JKR_c.JPG

  

​9 Mac 2021 - Jerayawara ini bertujuan untuk menyediakan platform untuk berkomunikasi secara berkesan ke arah perlaksanaan undang-undang yang berkuatkuasa pada masa ini memandangkan industri pembinaan dan industri harta tanah adalah berkait rapat dengan industri perbankan bagi menjana proses pembangunan dan pelbagai urusan hal ehwal kemajuan harta tanah.

7_Jerayawara BMD bersama Persatuan Bank-Bank Brunei_c.JPG

  

​27 Februari 2021 - Construction Industry Job Marketplace 2.0 yang diadakan selama dua hari bermula 27 hingga 28 Februari 2021 ini memberi peluang kepada anak-anak tempatan graduan lepasan institusi pendidikan dan pencari kerja secara amnya untuk berinteraksi dengan bakal majikan di dalam industri pembinaan.

8_Lebih 250 jawatan ditawarkan di Construction Industry Job Marketplace 2.0_c.JPG

  

​10 Februari 2021 - Kementerian Pembangunan telah mengadakan sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara pada hari ini yang turut diselitkan dengan aktiviti penanaman pokok bertempat di kawasan Pejabat Pertapakan Projek Jambatan Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien.

1_Agenda alam sekitar dan perubahan iklim diketengahkan.JPG

  

​4 Februari 2021 - Sepakat Setia Perunding (B) Sdn Bhd telah dilantik sebagai konsultan bagi Projek Pelan Induk Akademi Polis. Fasa awal projek ini telah memakan masa selama lima bulan dengan perbelanjaan sebanyak $230,000.00 untuk penyediaan pelan induk projek tersebut.

2_Penyerahan dokumen Projek Pelan Induk Akademi Polis - Copy.JPG

  

​30 Januari 2021 - Majlis penandatanganan kontrak bagi projek RPN Kampong Lugu Fasa 2 telah diadakan di Kementerian Pembangunan antara Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan dengan kontraktor yang dilantik, Swee Sendirian Berhad.

2_1,000 buah rumah bagi projek RPN Kampong Lugu Fasa 2_c.JPG

  

​30 Januari 2021 - Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam telah melancarkan Protokol Hijau sebagai sebahagian dari aktiviti Tahun Tindakan Iklim. Ia adalah satu inisiatif yang diterajui oleh pihak kerajaan bagi mempromosikan gaya hidup yang lestari dalam usaha untuk mengurangkan jejak karbon di negara ini.

4_Protokol Hijau dilancarkan_c.JPG

  

​27 Januari 2021 - Dalam mendokong matlamat utama Program Workplace and Health (WAH) ke arah membangun dan memperkukuhkan program promosi kesihatan di tempat kerja, Kementerian Pembangunan telah mengendalikan dua komponen utama program ini iaitu pemeriksaan kesihatan dan aktiviti senaman beramai-ramai.3_Kementerian Pembangunan sertai program WAH_c.JPG

  

​13 Januari 2021 - Kementerian Pembangunan sukacita memaklumkan bahawa KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan peraturan baru iaitu Building Control (Composition of Offences) Regulations 2020 di bawah Perintah Kawalan Bangunan (Building Control Order), 2014.

MOD web logo.png

  

​31 Disember 2020 - Kementerian Pembangunan sukacita memaklumkan bahawa KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pelaksanaan sebahagian daripada Perintah (Pindaan) Kanun Tanah, 2016 khususnya Seksyen 5 (dengan pengecualian), 6 dan 7 yang akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2021.

MOD web logo.png

  

​14 Disember 2020 - Pertukaran Lawatan Tahunan Ke-14 Brunei-Singapura mengenai Alam Sekitar yang merupakan aktiviti di bawah Memorandum Persefahaman 2015 mengenai kerjasama dua hala dalam hal ehwal alam sekitar telah diadakan secara maya pada 14 Disember 2020.

1_Usaha berterusan lindungi alam sekitar_c.jpg

  

​30 November 2020 - Sebanyak 17 projek Jabatan Kerja Raya ditandatangani manakala 7 konsultan dilantik pada Majlis Penandatanganan Kontrak dan Persetujuan Pelantikan Konsultan bagi Projek-projek Di Bawah Kendalian Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kemajuan Perumahan dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi.

1_Majlis Penandatanganan Kontrak dan Persetujuan Perlantikan Konsultan_c.JPG

  

​22 November 2020 - Projek 'The Pedestrianisation of Jalan Roberts and Adjacent Alleyways' merupakan salah satu inisiatif di bawah kelolaan Jabatan Bandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Kementerian Pembangunan dalam usaha bagi mencantikkan kawasan Bandar Seri Begawan.

7_Pelancaran Projek ‘Pedestrianisation Jalan Roberts and Adjacent Alleyways’_c.jpg

  

​19 November 2020 - Hari Perancangan Bandar Sedunia yang disambut pada setiap 8 November adalah bertujuan untuk menghargai peranan perancangan guna tanah dalam pembangunan ke arah mewujudkan persekitaran kemajuan yang menyeluruh, berkualiti dan berdaya tahan seiring dengan pembentukan masyarakat yang sejahtera dan progresif.

6_Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2020_c.jpg

  

​10 November 2020 - Dalam memperingati kelahiran Junjungan Besar kita, Nabi Muhammad S.A.W, Kementerian Pembangunan mengadakan Majlis Ceramah Khas dengan tajuk "Mengenal Rupa Rasulullah Sallallahu Alaihui Wasallam dan Keterampilannya".

2_Ceramah khas sempena Maulidur Rasul_c.jpg

  

​31 Oktober 2020 -  Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil khusus bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim telah diadakan di Surau Kementerian Pembangunan.

1_Kementerian Pembangunan adakan bacaan Surah Yaa Siin dan Tahlil_c.JPG

  

​19 Oktober 2020 - Bangunan Kementerian Pembangunan merupakan bangunan kerajaan ke lapan yang mempunyai Mixel+ dan bangunan kerajaan pertama yang memiliki Mixel+ generasi kedua.

1_Kementerian Pembangunan bangunan kerajaan pertama terima Mixel+ generasi kedua_c.JPG

  

​19 Oktober 2020 - Bagi menyemarakkan Hari Keputeraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rombongan daripada Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Dikir yang diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam.

4_Dikir Maulud di Masjid Universiti Brunei Darussalam_c.JPG

  

18 Oktober 2020 - ​Rombongan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya telah menghadiri Majlis Dikir Maulud sempena Hari Keputeraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam bertempat di Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurong.

2_Dikir Maulud di Masjid Sultan Sharif Ali_c.JPG

  

​12 Oktober 2020 - Beberapa buah tapak projek Rancangan Kemajuan Negara Ke-11 di Daerah Belait yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan telah dilawat oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan.

3_Perkembangan projek-projek JKR, Daerah Belait dipantau_c.jpg

  

​6 Oktober 2020 - Bengkel Pasukan Petugas Dokumen Operasi BNCCP yang diadakan selama dua hari mulai 6 hingga 7 Oktober 2020 ini merupakan anjuran bersama Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi selaku agensi peneraju dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei.

2_Bangkel Pasukan Petugas Dokumen Operasi BNCCP_c.jpg

  

​5 Oktober 2020 - Sempena memperingati Hari Habitat Sedunia yang jatuh pada hari Isnin pertama bulan Oktober setiap tahun, Jabatan Kemajuan Perumahan telah mengadakan Majlis Sembahyang Asar Berjemaah, Membaca Ratib Al-Attas dan Doa Kesyukuran.

4_Sambutan Hari Habitat Sedunia 2020_c.jpg

  

​1 Oktober 2020 - Manpower Industry Steering Committee in Construction Industry iaitu salah satu komiti yang ditubuhkan di bawah Manpower Planning and Employment Council telah melancarkan ARMECS Bridging Programme.

2_ARMECS Bridging Programme dilancarkan_c.JPG

  

​19 September 2020 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi tidak terkecuali daripada menyertai masyarakat global dalam memperingati Hari Ozon Sedunia 2020 yang lazimnya disambut setiap 16 September.

1_Acara penanaman pokok sempena Hari Ozon Sedunia 2020_c.jpg

  

​17 September 2020 - Program ini adalah satu detik penting dalam mengorak langkah ke arah meningkatkan kebolehpasaran anak-anak tempat dan membukakan peluang pekerjaan dalam industri pembinaan.

3_Construction Industry Job Marketplace dan ARMECS Bridging Program dirasmikan_c.JPG

  

​12 September 2020 - Sebanyak empat buah tapak projek dilawat oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan semasa dalam rangka lawatan kerja ke tapak-tapak projek kendalian Jabatan Kerja Raya di sekitar Daerah Brunei Muara dan Daerah Tutong.

1_Tinjau perkembangan tapak projek-projek_c.jpg

  

​22 Ogos 2020 - Jabatan Kemajuan dan Jabatan Perkhidmatan Teknikal mengendalikan bersama Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah 1442 yang diisikan dengan ceramah khas bertajuk 'Perubahan Diri Bermula pada Diri Sendiri'.

2_Awal Tahun Hijrah 1442 disambut dengan ceramah khas_c.jpg

  

​15 Ogos 2020 - Sesi dialog ini bertujuan untuk memaklumkan perubahan dalam penyelarasan proses serta tatacara menghadapkan kemajuan bagi cadangan membina sebuah rumah berasingan (satu unit sahaja) yang akan berkuatkuasa mulai 1 September 2020.

4_Sesi dialog bersama Qualified Persons dan Registered Building Draughtsman_c.jpg

  

​13 Ogos 2020 - Seramai 29 orang Jurutera profesional terdiri dari dua orang Jurutera menerima surat lantikan sebagai Supervising Civil Engineer (SCE) manakala 27 orang Jurutera lagi menerima surat lantikan sebagai Delegated Engineer (DE).

7_Penyampaian surat lantikan kepada 29 Jurutera profesional_c.jpg

1 - 30Next