Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDual TVET Program

 Event InformationAbout Dual TVET Program | Participating Companies 

MAJLIS PELANCARAN PROGRAM IBTE HNTEC CONSTRUCTION AND DRAUGHTING (DUAL TVET)

LAUNCHING OF IBTE HNTEC CONSTRUCTION AND DRAUGHTING PROGRAM (DUAL TVET)

Aturcara Majlis

Launch Event

02:30 pm

Kehadiran Pegawai-Pegawai Kanan, Ahli-Ahli Manpower Industry Steering Committee (MISC), Ahli-ahli Dual TVET Task Force, Syarikat-Syarikat Industri Pembinaan dan para Jemputan

Arrival of Senior Government Officers, Manpower Industry Steering Commitee Members, Dual TVET Task Force Members, Participating Companies and other guests


02:45 pm

Kehadiran:
Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap / Yang Mulia Setiausaha-Setiausaha Tetap / Yang Berhormat Ahli-Ahli Mesyuarat Negara

Arrival of:

Yang Mulia Deputy Permanent Secretaries / Yang Mulia Permanent Secretaries / Yang Berhormat Legislative Council Members


03:00 pm

Kehadiran:
Yang Mulia Timbalan-Timbalan Menteri

Arrival of:

Yang Mulia Deputy Ministers


3:15 pm

Ketibaan Tetamu Kehormat Majlis

Arrival of:

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah

Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kedua Kewangan dan Ekonomi, selaku Pengerusi Manpower Planning and Employment Council (MPEC)

Minister at Prime Minister's Office and Minister of Finance and Economy II, As Chairman of Manpower Planning and Employment Council (MPEC)

 

Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghafar

Menteri Pembangunan

Minister of Development

 

Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh

Pemangku Menteri Pendidikan

Acting Minister of Education


Tayangan video keselamatan

Safety Video Briefing

 

Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat

Recital of Surah Al-Fatihah and Doa Selamat

 

Ucapan Alu-Aluan Pengerusi Bersama Manpower Industry Steering Committee (MISC) Construction & Ketua Pegawai Eksekutif Institute of Brunei Technical Education (IBTE)

Welcoming Speech from Co-Chair of Manpower Industry Steering Committee (MISC) Construction & Institute of Brunei Technical Education (IBTE) Chief Executive Officer

 

Pelancaran Program Dual TVET

Launch of Dual TVET

 

Penyerahan Sijil Pengharagaan kepada Syarikat-Syarikat Industri Pembinaan yang turut serta Program Dual TVET

Presentation of Certificates to Dual TVET Program Participating Companies

 

Sesi Ramah Mesra Bersama Syarikat dan Penuntut - Penuntut Dual TVET Program

Networking session with Dual TVET Program participating companies and students