Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAutoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan

 1. KEMAJUAN
 2. PERLESENAN
 3. PENGUATKUASAAN
 4. PIAWAIAN DAN PERSIJILAN

 

1.       KEMAJUAN

 • Mengeluarkan kebenaran untuk kemajuan.
 • Mengeluarkan permit untuk memulakan kerja pembinaan.
 • Mengeluarkan permit kesiapan kerja.

 

2.       PERLESENAN

 • Mendaftarkan lesen pembina.
 • Mendaftar kontraktor dan pembekal.
 • Mengeluarkan kebenaran bagi papan tanda dan iklan.

 

3.       PENGUATKUASAAN

 • Menguatkuasa Perintah dan Peraturan Kawalan Bangunan.
  • Bangunan.
  • Orang Berkelayakan.
  • Kontraktor.
  • Pemasangan Papan Tanda dan Iklan.
 • Aduan.

 

4.       PIAWAIAN DAN PERSIJILAN

 • Mendaftar Persijilan Bahan Asas Binaan.
 • Mengeluarkan Permit Pengimportan Bahan Asas Binaan.
 • Mendaftar Persijilan Produk Bahan Binaan.
 • Penyediaan dan mengemaskini piawaian berkaitan dengan pembinaan.
 • Mendaftar Persijilan Akreditasi Quality Management System (QMS).
  • Pendaftaran Badan Latihan bagi Sistem Pengurusan ISO.
  • Pendaftaran Konsultan bagi Sistem Pengurusan ISO.
  • Pendaftaran Badan Pengiktirafan yang diiktiraf oleh badan piawaian antarabangsa.
 • Pendaftaran Skim Akreditasi Makmal.