Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDivisyen Pengurusan Lembaga

 • Menyelaras pendaftaran bagi tiga Lembaga iaitu Lembaga Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan (BAPEQS), Lembaga Penilai dan Ejen Harta Tanah (BoVEA) dan Lembaga Pemaju Perumahan (BHD).
 • Memantau dan menguruskan rekod kelayakan dan amalan bagi ketiga-tiga Lembaga.
 • Mendokong etika dan tatatertib bagi pihak pendaftar ketiga-tiga Lembaga.
 • Menyelaras peperiksaan bagi pendaftaran ketiga-tiga Lembaga.
 • Mendokong kemajuan Lembaga bagi ketiga-tiga Lembaga.

 

1.       LEMBAGA ARKITEK, JURUTERA PROFESIONAL DAN JURUUKUR BAHAN (BAPEQS)

 • Pendaftaran Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan Berdaftar / Penjalan Amalan.
 • Pendaftaran Khas Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan.
 • Pendaftaran Syarikat bagi perkhidmatan seni bina, kejuruteraan dan ukur bahan.
 • Pendaftaran BAPEQS Profesional Competence Examination (PCE) bagi Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan.
 • Pendaftaran ASEAN Architect (AA) dan ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE).
 • Memantau dan menguruskan rekod kelayakan dan amalan Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan.
 • Mengawalselia perkhidmatan seni bina, kejuruteraan dan ukur bahan di Negara Brunei Darussalam.

 

2.       LEMBAGA PENILAI DAN EJEN HARTA TANAH (BoVEA)

 • Pendaftaran Penilai dan Ejen Harta Tanah Berdaftar / Penjalan Amalan.
 • Pendaftaran Syarikat bagi perkhidmatan menaksir dan pemasaran.
 • Pendaftaran BoVEA peperiksaan bagi Penilai dan Ejen Harta Tanah.
 • Mengawalselia perkhidmatan menaksir dan pemasaran pembangunan di Negara Brunei Darussalam.

 

3.       LEMBAGA PEMAJU PERUMAHAN (BHD)

 • Pendaftaran pemaju perumahan.
 • Pendaftaran pembangunan perumahan.
 • Meluluskan permohonan-permohonan untuk mengeluarkan wang dari akaun projek.
 • Meluluskan permohonan-permohonan untuk membuat suatu penyusunan atau pembangunan semula.
 • Meluluskan permohonan-permohonan bagi lantikan juruaudit.
 • Mengawalselia perkhidmatan urusniaga perumahan.