Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDivisyen Penyelarasan Polisi dan Perancangan Strategik

 1. POLISI
 2. PENYAMPAIAN DAN PEMANTAUAN

 

1.       POLISI

 • Menerajui penyelarasan dasar dan merangka garispandu hala tuju dasar (policy framework) bagi Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
 • Menerajui perangkaan dan perancangan bagi pelan strategik Kementerian Pembangunan yang sejajar dengan rangka hala tuju dasar.
 • Penyelaras utama kepada petunjuk prestasi utama kebangsaan dan KPI Kementerian Pembangunan bagi mencapai Wawasan 2035 di Kementerian Pembangunan.
 • Menyelaras, memantau, mengemaskinikan maklumat serta mengenalpasti isu-isu antarabangsa yang melibatkan Kementerian Pembangunan daripada pihak-pihak dan agensi-agensi yang berkepentingan.

 

2.       PENYAMPAIAN DAN PEMANTAUAN

 • Memantau isu-isu yang dibangkitkan dalam Majlis Mesyuarat Negara.
 • Memantau Strategic Planning (SP) / Key Performance Indicator (KPI) / Rancangan Kemajuan Negara (RKN) Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
 • Memproses permohonan penyenaraian Firma Konsultan Kementerian Pembangunan.
 • Menyediakan Laporan Senarai Firma Konsultan.
 • Menyediakan Consultant Scoring.