Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPERMOHONAN SKIM PERUMAHAN NEGARA

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN SKIM PERUMAHAN NEGARA:

1. Pemohon mestilah Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Pemohon hendaklah berumur 18 tahun keatas pada Tarikh borang permohonan ini dikeluarkan.

3. Pemohon atau isteri / suami tidak mempunyai tanah bergeran.

4. Pemohon hendaklah berpendapatan, diantara $445.00 hingga $3030.00 (tertakluk kepada perubahan semasa).​​


Muat Turun Borang Permohonan :

Borang Permohonan Skim Perumahan Negara pdf-icon-transparent-background.png 


Semasa menghantar borang permohonan hendaklah disertakan bersama salinan bergambar (PHOTOCOPY) DOKUMEN seperti berikut: -

1. Salinan Kad Pintar Pemohon dan Isteri / Suami.

2. Salinan Sijik Nikah / kahwin / Cerai.

3. Surat Lantikan Bergaji Bulan / Bergaji Hari jika bekerja dengan kerajaan.

4. Surat pengesahan bekerja daripada Majikan / firma jika bekerja dengan Swasta.

5. Lesen Perniagaan bagi pemohon yang berniaga sendiri.

6. Surat tawaran melanjutkan pelajaran daripada pihak Universiti / Institut Teknologi / Maktab Jururawat / Kolej Perguruan dan manamana Institusi Pengajian Tinggi samaada di dalam dan di luar negeri iaitu kursus HND keatas.