Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Audit Dalaman

  • Pengurusan dan pemeriksaan audit dalaman bagi Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
  • Pengurusan dan pemantauan terhadap pemeriksaan audit luaran bagi Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
  • Pengauditan terhadap proses / perlaksanaan kerja bagi Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.