Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Perhubungan Awam

  • Membantu mempertingkatkan kefahaman dan kesedaran orang ramai terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya melalui kaedah pemberigaan yang berkesan.
  • Membantu meningkatkan kepercayaan orang ramai terhadap perkhidmatan yang diberikan melalui penyaluran maklumat yang cepat, tepat dan mudah diperolehi.
  • Membantu mempertingkatkan perhubungan yang baik dan berkesan di antara Kementerian ini dengan pengguna serta orang ramai melalui program dan aktiviti mendekati masyarakat (outreach), jerayawara dan taklimat.
  • Penyaluran maklumat mengenai aktiviti-aktiviti Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya khususnya yang berkaitan dengan kepentingan orang ramai melalui media cetak dan elektronik.
  • Menyelaras aduan-aduan dan pertanyaan mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
  • Menyelaras penyediaan dan pengemaskinian laman sesawang Kementerian Pembangunan.
  • Menyelaras lawatan dari dalam dan luar negara ke Kementerian Pembangunan.