Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMengenai Rancangan Perumahan Negara (RPN)

​​​​​​Latar Belakang :

1950an​Memindahkan penduduk Kampong Ayer ke Darat dengan hasrat Kerajaan memberi peluang kepada mereka untuk memiliki tnah dan bercucuk tanam bagi membiayai penghidupan mereka”
​Tahun 1952 (Perpindahan Pertama) ​Kampong Bunut Perpindahan​
Tahun 1953 (Perpindahan Kedua)​Kampong Burong Pingai Berakas & Kampong Pancha Delima
Tahun 1954​Kampong Pancha Delima, Kampong Pengiran Siraja Muda, Kampong Anggerek Desa & Kampong Orang Kaya Besar Imas
Tahun 1960 (Perpindahan Ketiga)​Rancangan Perpindahan Kampong Jaya Setia, Berakas & Kampong Jaya Bakti, Berakas​​​
Tahun 1970​Penubuhan JABATAN PERPINDAHAN
​Tahun 1976​Kerajaan melalui Jabatan Perpindahan menjalankan kajiselidik bagi mengetahui keperluan perumahan di bawah Rancangan Perumahan Negara dilaksanakan seluruh negara
1980an​Kerajaan telah memulakan Skim Perumahan Negara yang pertama dibawah Rancangan Kemajuan Negara
Tahun 1983​Perpindahan Kampong Mata-Mata & Perpindahan Kampong Serasa
​Tahun 1984​Skim Pilot Pertama Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan
​​Sekarang​Memenuhi keperluan perumahan bagi semua rakyat Negara Brunei Darussalam yang tidak mempunyai tanah dengan hasrat Kerjaaan bahawa setiap penduduk mempunyai tempat perlindungan (mengikut giliran tahun permohonan)​

 

 
 

Skim Perumahan :


 
Rancangan Perumahan Negara (RPN)

  • ​Memberi peluang kepada semua rakyat Negara Brunei Darussalam untuk memiliki rumah sendiri - mengikut giliran tahun permohonan

  • 1976: Kerajaan melalui Jabatan Perpindahan (sekarang Jabatan Kemajuan Perumahan) menjalankan kajiselidik bagi mengetahui keperluan perumahan dibawah Rancangan Perumahan Negara dilaksanakan seluruh negara

  • Mula diperkenalkan pada tahun 1980

 
Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati (STKRJ)

 
  • ​​Memberikan peluang khusus kepada Rakyat Jati yang tidak mempunyai tanah untuk mendirikan rumah kediaman sendiri - mengikut giliran tahun permohonan