Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermohonan Skim Perumahan Negara (SPN)

​​Syarat Permohonan Skim Perumahan Negara (SPN)


  • Pemohon mestilah Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

  • Pemohon hendaklah berumur 18 tahun keatas

  • Pemohon atau isteri/suami tidak mempunyai tanah bergeran

  • Pemohon hendaklah berpendapatan diantara $445.00 hingga $3,030.00 sebulan (tertakluk kepada perubahan semasa)*


Proses Permohonan Skim Perumahan Negara (SPN)

prosespermohonan.jpg

download.jpgBORANG PERMOHONAN -SPN.revised2020.pdf

Nota:

Semasa menghantar borang permohonan hendaklah disertakan bersama Salinan bergambar (PHOTOCOPY) DOKUMEN seperti berikut:-

a. 1 salinan KAD PENGENALAN PINTAR suami/ isteri (jika isteri lebih dari satu, untuk disertakan bersama)
b. 1 salinan SIJIL NIKAH/ KAHWIN/ CERAI
c. 1 salinan SIJIL KEMATIAN suami/ isteri bagi pemohon balu dan duda (jika berkenaan)

Bagi PEMOHON dan SUAMI/ ISTERI yang:

1. berkhidmat dengan KERAJAAN
- 1 salinan SURAT TAWARAN BEKERJA;
- 1 salinan SLIP GAJI yang terkini.

2. berkhidmat dengan SWASTA
- SURAT PENGESAHAN PEKERJAAN daripada Majikan yang ditujukan kepada Pengarah Kemajuan Perumahan;
- 1 salinan SLIP GAJI yang terkini (3 bulan kebelakangan).

3. BERKERJA SENDIRI
- 1 salinan LESEN PERNIAGAAN;
- Salinan PENYATA BANK ‘BANK STATEMENT’ Akaun Perniagaan Pemohon (6 bulan kebelakangan);
- Salinan PENYATA BANK ‘BANK STATEMENT’ Akaun Peribadi Pemohon (6 bulan kebelakangan).