Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/housing/bm/Slider_images/KaunterJKP.jpg/housing/bm/Slider_images/menabung1.png/housing/bm/Slider_images/kejiranan1.png/housing/bm/Slider_images/clean1.png/housing/bm/Slider_images/MISI.VISI.jpg

1 - Status Permohonan.png2 - Status Pembayaran.png 5 - Bekalan Air.png 6 - Bekalan Electrik.png  10 - Permohonan spn.png9 - Statistic.png
3 - Jadual Temuduga.png 4 - Tender Sebutharga.png 7- Tambah Ubahsuai.png 8 - Kiblat.png 11 - Tapak SPN.png 12 - Jenis rumah spn.png

PERLETAKAN BATU ASAS RPN KG LUGU FASA 2

8 April 2021, Khamis - Majlis Perletakan Batu Asas bagi projek Perumahan Negara Kampung Lugu Fasa 2 telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan. Projek Perumahan Negara di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke 11 ini, akan menyediakan 1,000 unit rumah jenis teres, diatas tapak seluas 165 hektar, berserta dengan prasarana asas seperti bekalan lektrik, bekalan air dan jalan raya. Projek ini bernilai lebih dari BND 108 juta dan dijadualkan siap dalam tempoh 24 bulan. Perlaksanaan projek ini dikendalikan oleh kontraktor dilantik, Swee Sendirian Berhad.

Breaking8.jpg

SAMBUTAN ISRA' MI'RAJ TAHUN 1442H/ 2021M

4 orang qari dan 4 orang qariah memperdengarkan bacaan masing-masing diperingkat akhir pada Majlis Musabaqah Tilawah Al-Quran sempena Sambutan Isra' dan Mi'raj Tahun 1442 Hijrah. Hadir selaku tetamu kehormat majlis dan seterusnya menyempurnakan penyampaian hadiah kepada pemenang ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan. Johan qari adalah peserta dari Pejabat Ketua Pengarah, Jabatan Kerja Raya, manakala johan qariah pula disandang oleh peserta dari Jabatan Kemajuan Perumahan.

Musabaqah1.jpg

PENANDATANGANAN KONTRAK PROJEK JKP DAN JKR

13 Mac 2021, Sabtu - Tiga (3) buah kontrak dokumen bagi projek-projek di bawah Kementerian Pembangunan sempurna ditandatangani pagi tadi di Dewan Betabur, Kementerian Pembangunan. Hadir menyaksikan penandatanganan projek-projek berkenaan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan. 

Rimba1.jpg

Batu Sempadan