Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/housing/bm/Slider_images/KaunterJKP.jpg/housing/bm/Slider_images/menabung1.png/housing/bm/Slider_images/kejiranan1.png/housing/bm/Slider_images/clean1.png/housing/bm/Slider_images/MISI.VISI.jpg

1 - Status Permohonan.png2 - Status Pembayaran.png 5 - Bekalan Air.png 6 - Bekalan Electrik.png  10 - Permohonan spn.png9 - Statistic.png
3 - Jadual Temuduga.png 4 - Tender Sebutharga.png 7- Tambah Ubahsuai.png 8 - Kiblat.png 11 - Tapak SPN.png 12 - Jenis rumah spn.png

MAKLUMAN JAWATAN KOSONG

Jabatan Kemajuan Perumahan (JKP) sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti dibawah bagi mengisikan jawatan kosong Site Staff (Kontrak) Tapak Bina Projek-Projek Rancangan Perumahan Negara. 

Tarikh tutup menghantar permohonan ialah pada Hari Isnin, 08hb Mac 2021, Jam 4.00 petang. 

SiteStaff.jpg

KONTRAK RPN KG LUGU DITANDATANGANI

30 Januari 2021, Sabtu - Majlis penandatanganan kontrak bagi projek Rancangan Perumahan Negara Kampong Lugu Fasa 2 telah diadakan di Dewan Betabur, Kementerian Pembangunan, diantara Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan dengan kontraktor yang dilantik, Swee Sendirian Berhad. Majlis penandatanganan kontrak disaksikan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan selaku Tetamu Kehormat majlis.

Lugu5.jpg

PENUTUP DIKIR MAULUD 1442H/2020M

28 Oktober 2020, Rabu - Jabatan Kemajuan Perumahan (JKP) telah mengadakan Majlis Penutup Dikir Dua Belas (12) Malam Berturut-turut Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu’alaihi Wassalam bagi Tahun 1442 Hijrah pada petang tadi, bertempat di Dewan Muwafaqah, Tingkat 1, Ibu Pejabat JKP. Majlis didahului dengan bacaan Tahlil Khas atas Kemangkatan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddien Waddaulah.

3.jpg

Batu Sempadan