Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/housing/bm/Slider_images/Ramadhan1439.jpg/housing/bm/Slider_images/MISI.VISI.jpg/housing/bm/Slider_images/JualSewa.jpg/housing/bm/Slider_images/Tambahubahsuai.jpg/housing/bm/Slider_images/Insurans.jpg

        Picture - Interview.png       Jadual Temuduga SPN
NHS Interview Schedule
Picture - Interview.png
Tender & Sebutharga
Tender & Quotation
Picture - Interview.png
Perangkaan
Statistic


Picture - Application Status.png​ ​
Picture - Payment Status.png

Picture - Interview.png
Terbitan
Publication
Teks Ucapan
Speeches
Picture - Interview.png
Soalan lazim
Frequent Asked Questions

 

KUNJUNGAN MPK KAWASAN 3 RPN LAMBAK KANAN

03 Mei 2018, Khamis - Pemangku Pengarah Kemajuan Perumahan menerima kunjungan dari Majlis Perundingan Kampong (MPK) Kawasan 3 Rancangan Perumahan Negara (RPN) Lambak Kanan. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Mahir bin Mohd Yusof, Ketua Kampong Kawasan 3, RPN Lambak Kanan. Melalui kunjungan berkenan, dihasratkan untuk meningkatkan hubungan dua hala antara pihak kerajaan dan penduduk di kawasan RPN.

MPK.Lambak1.jpeg

TAKLIMAT PENCEGAHAN RASUAH

01 Mei 2018, Isnin - Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kemajuan Perumahan (JKP) diingatkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan jujur, amanah dan ikhlas serta bertanggungjawab, perkara ini disampaikan semasa taklimat pencegahan rasuah oleh pihak Biro Mencegah Rasuah (BMR).

BMR1.jpeg

PEMOHON SPN DAERAH TUTONG & BELAIT TERIMA KURNIA

20 Februari 2018, Selasa - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Lot-Lot Tanah dan Anak-Anak Kunci Rumah kepada 601 orang penerima di bawah Rancangan Perumahan Negara (RPN) bagi Daerah Tutong dan Daerah Belait.

INFODEPT01-013.jpg

 
KSPN2017