Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/housing/bm/Slider_images/menabung1.png/housing/bm/Slider_images/kejiranan1.png/housing/bm/Slider_images/clean1.png/housing/bm/Slider_images/MISI.VISI.jpg/housing/bm/Slider_images/JualSewa.jpg

1 - Status Permohonan.png2 - Status Pembayaran.png 5 - Bekalan Air.png 6 - Bekalan Electrik.png  10 - Permohonan spn.png9 - Statistic.png
3 - Jadual Temuduga.png 4 - Tender Sebutharga.png 7- Tambah Ubahsuai.png 8 - Kiblat.png 11 - Tapak SPN.png 12 - Jenis rumah spn.png

KENYATAAN MEDIA ISU TULAR

22 April 2020, Rabu Berikutan penularan maklumat dan gambar yang disebarkan melalui media sosial dan juga aplikasi WhatsApp mengenai Lambak Kanan Apartments, maka dengan ini Jabatan Kemajuan Perumahan ingin memaklumkan bahawa kenyataan tersebut adalah TIDAK BENAR.

MS.TularLK.jpg

PENUTUPAN KAUNTER PERKHIDMATAN JKP

21 Mac 2020, Sabtu - Sebagai langkah pengawalan jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa semua kaunter perkhidmatan termasuklah kaunter pembayaran, permohonan dan pertanyaan di Jabatan Kemajuan Perumahan dan semua cawangannya adalah ditutup sementara mulai Sabtu, 21 Mac 2020 hingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

Slide1.JPG

FASA PERTAMA SISTEM OCBS DILANCARKAN

27 Februari 2020, Khamis - Jabatan Kemajuan Perumahan (JKP) adalah agensi Kerajaan pertama yang dipilih secara rintis menggunakan sistem OCBS 'One Common Billing System' bagi pengendalian pengutipan hasil khususnya pembayaran balik pinjaman perumahan. Projek berkenaan telah dilancarkan tadi oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II dan Yang Berhormat Dato Seri Setia IR. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan di Ibu Pejabat Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan.

DSC01043.jpg

Batu Sempadan