Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/housing/bm/Slider_images/4.png/housing/bm/Slider_images/5.png/housing/bm/Slider_images/2.png/housing/bm/Slider_images/3.jpg/housing/bm/Slider_images/1.jpg

1 - Status Permohonan.png2 - Status Pembayaran.png 5 - Bekalan Air.png 6 - Bekalan Electrik.png  10 - Permohonan spn.png9 - Statistic.png
3 - Jadual Temuduga.png 4 - Tender Sebutharga.png 7- Tambah Ubahsuai.png 8 - Kiblat.png 11 - Tapak SPN.png 12 - Jenis rumah spn.png

PENUTUPAN SEMENTARA LANTAI BAWAH IBU PEJABAT JKP

Isnin, 22 Ogos 2022 - Jabatan Kemajuan Perumahan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai penutupan sementara lantai bawah di bangunan Ibu Pejabat Jabatan Kemajuan Perumahan, Lapangan Terbang Lama Berakas. Penutupan adalah bagi memberi laluan kepada kerja menaik taraf dan pengubahsuaian yang dijangka dijalankan selama tiga (3) bulan bermula 22 Ogos 2022. Orang ramai yang ingin berurusan mengenai kewangan termasuk melakukan pembayaran sepanjang waktu penutupan bolehlah terus ke Tingkat 2 (menggunakan lif di Tingkat 1).

Slide2.PNG

JEMAAH HAJI DIRAIKAN PADA SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH 1444

Isnin, 01 Ogos 2022 - Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya mengadakan Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah 1444 diselajurkan dengan Majlis Doa Selamat bagi Pegawai dan Kakitangan Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahya yang kembali dari menunaikan fardhu haji bagi tahun 1443H/ 2022M. Majlis pagi tadi diadakan di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Kemahiran Kerja dan Latihan, Kementerian Pembangunan. 

2.jfif

UCAPAN TAHNIAH ATAS PENGURNIAAN PINGAT

Juma'at, 15 Julai 2022 - Ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan atas pengurniaan Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Pertama (P.S.N.B) oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Istiadat Mengadap dan Mengurniakan Bintang-Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke- 76 Tahun.

YBPingat1.jpg

Batu Sempadan