Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/housing/bm/Slider_images/5.png/housing/bm/Slider_images/2.png/housing/bm/Slider_images/3.jpg/housing/bm/Slider_images/4.jpg/housing/bm/Slider_images/1.jpg

1 - Status Permohonan.png2 - Status Pembayaran.png 5 - Bekalan Air.png 6 - Bekalan Electrik.png  10 - Permohonan spn.png9 - Statistic.png
3 - Jadual Temuduga.png 4 - Tender Sebutharga.png 7- Tambah Ubahsuai.png 8 - Kiblat.png 11 - Tapak SPN.png 12 - Jenis rumah spn.png

JEMAAH HAJI DIRAIKAN PADA SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH 1444

Isnin, 01 Ogos 2022 - Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya mengadakan Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah 1444 diselajurkan dengan Majlis Doa Selamat bagi Pegawai dan Kakitangan Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahya yang kembali dari menunaikan fardhu haji bagi tahun 1443H/ 2022M. Majlis pagi tadi diadakan di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Kemahiran Kerja dan Latihan, Kementerian Pembangunan. 

2.jfif

UCAPAN TAHNIAH ATAS PENGURNIAAN PINGAT

Juma'at, 15 Julai 2022 - Ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan atas pengurniaan Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Pertama (P.S.N.B) oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Istiadat Mengadap dan Mengurniakan Bintang-Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke- 76 Tahun.

YBPingat1.jpg

MAJLIS KHATAM AL-QURAN SEMPENA RAMADHAN 1443H

Isnin, 25 April 2022 - Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bulan Ramadhan bertempat di Surau Apartmen Lambak Kanan, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Majlis diadakan bagi menandakan sempurnanya Majlis Tadarus yang diadakan oleh Pegawai dan Kakitangan JKP disepanjang bulan Ramadhan 1443H. Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis berkenaan ialah Awang Haji Shaharuddin Khairul bin Haji Anuar, Pengarah Jabatan Kemajuan Perumahan. 

1.jfif

Batu Sempadan