Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/housing/bm/Slider_images/Larian.jpg/housing/bm/Slider_images/InsuransApi.jpg/housing/bm/Slider_images/LaranganSlider.jpg/housing/bm/Slider_images/H40.jpg/housing/bm/Slider_images/Kunci.jpg

232 UNIT TERES DIUNDI

07 November 2016, Isnis - Sejumlah 232 unit rumah teres di bawah Rancangan Perumahan Negara Rataie, Daerah Temburong telah diundi kepada pemohon-pemohon yang layak mengikuti Skim Perumahan Negara (SPN). Hadir selaku Tetamu Kehormat Majlis Pengundian berkenaan, Awang Haji Mohammad Zain bin Haji Mohammad, Pemangku Pengarah Kemajuan Perumahan.

DSC_9502.JPG

MEMASTIKAN KEBERSIHAN KOMPLEKS PERDAGANGAN ANGGEREK DESA

29 Oktober 2016, Sabtu - Bagi memastikan kebersihan di kawasan Kompleks Perdagangan Anggerek Desa, satu kempen kebersihan telah diungkayahkan dengan melibatkan pemilik dan pekerja premis-premis perniagaan di Kompleks berkenaan. Antara tujuan kempen diadakan bagi menanamkan kefahaman orang awam bagi memastikan kebersihan adalah tanggungjawab bersama bukan hanya di pihak Kerajaan.

DSC_9321.JPG

MAJLIS MERAIKAN PESARA JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN

29 September 2016, Khamis - 14 pegawai dan kakitangan JKP yang telah bersara pada tahun 2015 dan 2016 diraikan. Majlis bertujuan bagi menghargai dan mengenang jasa bakti pegawai dan kakitangan JKP yang pernah berkhidmat dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

DSC_8860.JPG

Rancangan Perumahan Negara