Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

​15 Mei 2018 - Umat Islam di negara ini akan memulakan ibadah puasa Ramadan pada Khamis ini, 17 Mei. Hadir semasa merukyah anak bulan Ramadan yang diadakan di Menara Bangunan Ibu Pejabat DST ialah Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar.

2_Merukyah Hilal Ramadhan 1439 Hijrah_c.jpg

  

​13 Mei 2018 - Jabatan Perkhidmatan Air mengadakan Hari Keluarga bersempena Sambutan Hari Air Sedunia 2018 berlangsung di jabatan itu di Tasek Lama. Tujuan utamanya ialah bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan air dan penjimatannya dalam kehidupan seharian kita.

1_HK HAS 2018_c.jpg

  

​10 Mei 2018 - Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura telah mencapai kemajuan dengan hasil kerjasama positif dua hala di bidang perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar, dan juga pengurusan air dan air kumbahan serta pembangunan yang mampan.

2_12th BSAEV_c.jpg

  

​10 Mei 2018 - Rangka kerja dua hala antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura menyediakan landasan yang kukuh dan jalan untuk kedua buah negara bertukar maklumat dan pengalaman, terutama amalan terbaik dan kepakaran dalam menangani isu-isu semasa dan persekitaran yang terjadi di kedua-dua negara.

1_12th BSAEV_c.jpg

  

​9 Mei 2018 - Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam mempengerusikan bersama Mesyuarat ke-12 BSJCE dengan Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Air, Republik Singapura, yang bertempat di Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong.

4_BSJCE Ke-12_c.jpg

  

​8 Mei 2018 - Bengkel Hak Milik Strata anjuran Jabatan Tanah dan Institusi Geomatik Brunei (B.I.G) berakhir dengan penyampaian resolusi bengkel pada Majlis Penutup Bengkel yang diadakan di Dewan Bertabur, Kementerian Pembangunan.

1_Bengkel Hak Milik Strata (Penutup)_c.jpg

  

​7 Mei 2018 - Akta Kanun Tanah (strata) Negara Brunei Darussalam digubal bagi membolehkan orang awam untuk memiliki hartanah dalam bentuk unit-unit strata di dalam bangunan dan membuka peluang pasaran hartanah.

1_Bengkel Hak Milik Strata 2018_c.jpg

  

​6 Mei 2018 - Pasukan Jabatan Tanah muncul juara keseluruhan dengan mengutip 20 mata pada Kejohanan Tenpin Bowling Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bagi tahun 2018 yang berlangsung di Pusat Bowling Utama, Jalan Laksamana Abdul Razak, Batu Satu.

1_Kejohanan Tenpin Bowling 2018_c.jpg

  

​3 Mei 2018 - Negara Brunei Darussalam meraikan Hari Keluarga Kebangsaan setiap hari Ahad pada minggu pertama di bulan Mei yang disambut sejak tahun 2012. Sambutan pada tahun ini didahului dengan Majlis Kesyukuran yang diadakan di seluruh negara secara serentak.

1_Majlis Kesyukuran Sempena Hari Keluarga Kebangsaan 2018_c.jpg

  

​2 Mei 2018 - Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan sukacita menarik perhatian semua pemilik tanah bergeran di negara ini supaya akan menjelaskan cukai tahunan tanah-tanah yang mereka miliki pada setiap tahun.

Makluman.jpg

  

​22 April 2018 - Kempen Pembersihan Sungai Brunei dan Kampong Ayer anjuran Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi (JASTRe) diadakan bermula di Taman Mahkota Jubli Emas Sempena Sambutan Hari Bumi 2018.

Sambutan Earth Day_c.jpg

  

​19 April 2018 - Sebanyak 300 beg guna semula berjaya diagihkan kepada para pengunjung di tiga pasar raya terkemuka di sini, yang menandakan bermulanya penambahan hari Khamis ke arah inisiatif Setiap Hari Tanpa Beg Plastik.

Hari Khamis Tanpa Beg Plastik_4_c.jpg

  

​19 April 2018 - Usaha mengurangkan penggunaan beg plastik ini adalah bagi menyahut titah dan menjunjung hasrat murni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk melihat negara ini bersih dari sampah di sepanjang masa.

Hari Khamis Tanpa Beg Plastik_2_c.jpg

  

​19 April 2018 - Dalam usaha untuk mengurangkan jumlah pengeluaran sampah serta menggalakkan tabiat kitar semula, iaitu 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam kalangan masyarakat, inisiatif Hujung Minggu Tanpa Beg Plastik hari ini menyaksikan penambahan hari Khamis ke arah Setiap Hari Tanpa Beg Plastik.

Hari Khamis Tanpa Beg Plastik_c.jpg

  

​16 April 2018 - Awang Haji Md. Eddy Huzaimi bin Haji Mat Yassin dan Dayang Ratinah binti Hidup, masing-masing muncul johan dalam Kategori Qari dan Qariah pada Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya.

1 Sambutan Isra' dan Mikraj 1439 Hijrah_c.jpg

  

​16 April 2018 - Penambahan hari Khamis menjadikan empat hari dalam seminggu tanpa beg plastik merupakan kesinambungan Hujung Minggu Tanpa Beg Plastik yang mana telah memberikan tindak balas yang agak positif daripada orang ramai.

Hari Khamis Tanpa Beg Plastik_c.jpg

  

​29 Mac 2018 - Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya mengadakan Majlis Doa Kesyukuran, Tahlil dan Doa Arwah Sempena Hari Air Sedunia 2018 yang berlangsung di Masjid Ash-Saliheen.

Sambutan Hari Air Sedunia 2018.c.jpg

  

​21 Mac 2018 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan telah menghadiri Forum Air Sedunia Kali Ke-8 di Brasilia, Brazil atas undangan dari Menteri Alam Sekitar, Republik Persekutuan Brazil yang berlangsung selama enam hari mulai dari 18 hingga 23 Mac.

8th World Water Forum, Brasilia, Brazil.1_c.jpg

  

​10 Mac 2018 - Sejumlah BND 807,279,690.00 diperuntukkan bagi perbelanjaan disokong bagi Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya pada Tahun Kewangan 2018/2019.

Majlis Mesyuarat Negara Musim Permesyuaratan K1-14, 2018.jpg

  

​7 Mac 2018 - Lembaga Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan (BAPEQS) sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa pendaftaran kini dibukakan bagi peperiksaan BAPEQS pengambilan Julai/Ogos 2018.

PCE (MLY)_c.png

  

​27 Februari 2018 - Setiap jabatan, divisyen dan unit di Kementerian Pembangunan diseru agar sentiasa berusaha dalam memastikan pelan strategik kementerian sejajar dengan keperluan-keperluan, serta menepati cabaran-cabaran semasa di samping memiliki sifat-sifat kerohanian yang berkonsepkan MIB sebagai pembentuk dan penentu calak keBruneian.

Bengkel PPS MOD.1_c.jpg

  

​22 Februari 2018 - Ke arah memastikan infrastruktur perhubungan jalan raya di negara ini berada dalam keadaan selamat dan selesa digunakan oleh para pengguna jalan raya, Kementerian Pembangunan dan Kementerian Perhubungan mengadakan lawatan bersama di kawasan Serasa, Muara.

Lawatan YB Ke Serasa.1_c.jpg

  

​21 Februari 2018 - Berikutan dengan penyebaran maklumat mengenai surat amaran yang dikeluarkan oleh ABCi yang disebarkan melalui media sosial, pihak Kementerian Pembangunan ingin menjelaskan mengenai perkara tersebut yang mana setiap pembinaan rumah atau tambahan rumah hendaklah dipohonkan terlebih dahulu ke ABCi.

KENYATAAN MEDIA.jpg

  

​20 Februari 2018 - Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan menjadi tuan rumah bagi Mesyuarat Ke-19 ASEAN Taskforce Building and Construction (TFBC) pada 20 hingga 21 Februari 2018 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas.

1_TFBC_2018_c.jpg

  

​20 Februari 2018 - KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Anak-Anak Kunci Rumah kepada 601 orang penerima di bawah Rancangan Perumahan Negara bagi Daerah Tutong dan Daerah Belait.

1_Penyerahan_Anak_Anak_Kunci_c.jpg

  

​15 Februari 2018 - Berikutan dengan penyebaran isu mengenai perkhidmatan Kementerian Pembangunan yang tular di media sosial Facebook dan Whatsapp baru-baru ini, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan bahawa kementerian ini sentiasa bersedia berkhidmat dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugas yang diamanahkan untuk memastikan Negara Brunei Darussalam menikmati kehidupan yang berkualiti, pembangunan berdaya tahan yang berterusan dan makmur kearah menjayakan wawasan 2035.

KENYATAAN MEDIA.jpg

  

​9 Januari 2018 - Kementerian Pembangunan mengekalkan kejuaraannya apabila muncul juara Kategori Kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan pada Perbarisan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W Peringkat Negara 1439 Hijrah, sekali gus membawa pulang hadiah wang tunai BND 4,000 berserta piala iringin dan sijil penyertaan.

2_Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW_c.jpg

  

​23 Disember 2017 - Pemangku Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar  mengadakan lawatan kerja ke beberapa tempat yang dilanda banjir dan tanah susur akibat hujan lebat yang melanda di Daerah Temburong pada Rabu, 20 Disember 2017 lalu.

2_LawatanbanjirTemburong_c.png

  

​19 Disember 2017 - Satu Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) - Collaboration In The Acquisition, Development and Usage of Geospatial Data and Maintenance of Continously Operating Reference Stations (CORS) di antara Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dan Syarikat Soartech Systems Sendirian Berhad telah diadakan bagi mewujudkan kerjasama berbentuk Public, Private Partnership (PPP).

2_MOU_MOD-SoartechSystems_c.jpg

  

​12 Disember 2018 - Pemangku Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar menekankan sekuriti air dan pembangunan mampan adalah berkait rapat serta kritikal bagi negara-negara di rantau Asia Pasifik untuk bekerjasama bagi mencapai hasrat Sustainable Development Goals (SDG) di bawah 2030 UNDP Agenda.

2_3rd_APWS_c.jpg

1 - 30Next