Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

​20 Februari 2019 - Kementerian Pembangunan dan Universiti Teknologi Brunei telah menjalinkan kerjasama dalam mengendalikan program Further Learning Programme bagi memastikan visi dan misi Kementerian Pembangunan dan Wawasan Negara 2035 tercapai.

25_Majlis tamat pengajian FLP pengambilan ke-2_c.JPG

  

​18 Februari 2019 - KDYMM berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anak-anak kunci rumah Kluster Lugu serta rumah Teres Panchor (Mengkubau), Meragang dan Tanah Jambu di bawah RPN dan STKRJ Kampung Lugu bagi Daerah Brunei dan Muara kepada 545 penerima.

1_545 penerima dikurniakan anak kunci rumah_c.jpg

  

​16 Februari 2019 - Menurut statistik Banci Pekerja Majikan 2017, terdapat 25,211 pekerja dalam industri pembinaan dengan 22,510 warga asing; 2,141 penduduk tempatan dan 560 penduduk tetap. Nisbah ini berjumlah sebanyak 1,777 entiti perniagaan aktif dalam industri pembinaan di Brunei.

1_Mesyuarat bantu tingkatkan kemajuan industri pembinaan_c.jpg

  

​14 Februari 2019 - Impian negara untuk menghubungkan Daerah Brunei dan Muara dan Daerah Temburong menerusi projek Jambatan Temburong hampir menjadi kenyataan apabila peratusan kemajuan projek tersebut kini mencapai sehingga 75 peratus.

5_Tinjau secara dekat kerja projek Jambatan Temburong_c.jpg

  

​13 Februari 2019 - BAPEQS di bawah Kementerian Pembangunan dan PUJA (Brunei) telah mengendalikan lawatan khas bagi delegasi Joint Roundtable ASEAN Architects dan ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee yang diadakan di Dewan Indera Samudera, The Empire Hotel and Country Club, Jerudong.

2_Joint rountable bersama delegasi AAC, ACPECC_c.JPG

  

​10 Februari 2019 - Kementerian Pembangunan meraih tempat ketiga bersama bagi Kategori Veteran dan juga telah menyertai Kategori Terbuka pada Kejohanan Futsal Hari Perkhidmatan Awam Ke-25, tahun 2018.

2_Kementerian Pembangunan sertai Kejohanan Futsal HPA Ke-25_c.JPG

  

​4 Februari 2019 - Kementerian Pembangunan melalui JASTRe kini membukakan penyertaan kepada orang ramai yang ingin menyertai Pertandingan Poster Setiap Hari Tanpa Beg Plastik sehingga 28 Mac 2019.

1_No Plastic Day Everyday Poster Competition_c.PNG

  

​25 Januari 2019 - Forum Menteri-Menteri dan Pihak Berkuasa Alam Sekitar Asia dan Pasifik Ke-3 telah dirasmikan oleh Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air, Republik Singapura, TYT Masagos Zulkifli. Mengetuai delegasi Negara Brunei Darussalam ke forum tersebut ialah Menteri Pembangunan, YB Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar.

1_Ke arah mengukuhkan alam sekitar dan ekonomi hijau_c.jpg

  

​22 Januari 2019 - Jerayawara pertama BAPEQS ini memberikan peluang kepada pihak-pihak tertentu dan orang ramai secara umumnya bagi memahami secara lebih baik lagi mengenai Perintah Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Kuantiti (APEQS), 2011 dan Peraturan, 2016.

1_Jerayawara Kesedaran BAPEQS_c.jpg

  

​10 Januari 2019 - Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk mengurangkan penggunaan plastik dan produk sisa plastik di negara ini, Kempen Setiap Hari Tanpa Beg Plastik akan dilaratkan ke Pesta Pengguna ke-22 (CF22).

1_CF22 sokong kempen Setiap Hari Tanpa Beg Plastik_c.jpg

  

​31 Disember 2018 - Kementerian Pembangunan melalui JASTRe hari ini mengumumkan bahawa penambahan hari Isnin kepada Inisiatif Setiap Hari Tanpa Beg Plastik akan bermula pada 31 Disember 2018 menjadikannya sepanjang minggu tanpa beg plastik di gedung-gedung dan syarikat perniagaan.

Logo Kementerian Pembangunan.jpg

  

​29 Disember 2018 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi akan melaratkan lagi Inisiatif Setiap Hari Tanpa Beg Plastik bagi merealisasikan hasrat kerajaan ke arah tiada penggunaan beg plastik menjelang 1 Januari 2019.

Logo Kementerian Pembangunan.jpg

  

​22 Disember 2018 - Bagi memeriahkan Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2018, Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah mengadakan Majlis Solat Maghrib dan Isyak Berjemaah serta Ceramah Khas bertempat di Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar.

2_Majlis Solat Maghrib dan Isya' Berjemaah Sempena HPBS_c.JPG

  

​20 Disember 2018 - Jabatan Kerja Raya mengadakan Majlis Menandatangani Kontrak bagi Projek Pembinaan Jejambat di Persimpangan Jalan Utama Mentiri dan Jalan Penghubung Tanah Jambu, Menaik Taraf Jalan Perindustrian Serasa Menuju ke Jambatan Pulau Muara Besar, dan Skim Pembaikan Dataran Banjir Sungai Tutong.

2_Majlis Menandatangani Kontrak bagi Projek-Projek RKN di bawah JKR_c.JPG

  

​19 Disember 2018 - Rombongan Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah Negeri Sabah mengadakan lawatan ke Rancangan Perumahan Negara Lugu, Mukim Sengkurong sebagai salah satu program lawatan yang terkandung dalam acara kunjungan rasmi ke Negara Brunei Darussalam, selama empat hari sejak 17 Disember lalu.

1_Lawatan JPBW Sabah ke RPN Lugu_c.JPG

  

​18 Disember 2018 - Rombongan seramai 26 warga Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah Negeri Sabah berada di negara ini dalam rangka kunjungan rasmi selama empat hari bagi mempelajari urus tadbir penempatan perkampungan di atas air yang lebih bersistematik.

1_Lawatan JPBW Sabah ke TMJE dan Kampong Ayer_c.jpg

  

​15 Disember 2018 - Jabatan Perancang Bandar dan Desa memang menyediakan serta telah mengenal pasti tapak-tapak tanah yang berpotensi untuk dimajukan, misalnya sebahagian kawasan-kawasan RPN dan juga di luar kawasan RPN untuk tujuan perniagaan, 'corner shops', resort, 'mixed development' atau yang sebanding.

3_Pelancaran Hari Perancangan Bandar Sedunia 2018_c.jpg

  

​15 Disember 2018 - Dua buah buku garis panduan bagi menyelaraskan parameter perancangan yang berkenaan dan proses permohonan kebenaran perancangan selaras dengan perkembangan semasa dengan mengoptimakan penggunaan tanah dan pengurusan pembangunan yang cekap telah dilancarkan pada Majlis Hari Perancangan Bandar Sedunia 2018.

1_Pelancaran Hari Perancangan Bandar Sedunia 2018_c.JPG

  

​4 Disember 2018 - Jabatan Kerja Raya memaklumkan kepada orang ramai terutama sekali kepada pengguna-pengguna jalan raya di Terowong Kiarong Underpass bahawa sebahagian jalan raya akan ditutup.

Logo Kementerian Pembangunan.jpg

  

​29 November 2019 - Kementerian Pembangunan berjaya mengekalkan kejuaraannya setelah diumumkan sebagai juara Pertandingan Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W Peringkat Negara bagi Kategori Kementerian dan Jabatan Kerajaan.

1_Kementerian Pembangunan kekal juara perbarisan Maulud Nabi_c.jpg

  

​29 November 2019 - Pasukan Dikir lelaki dan perempuan Jabatan Ukur masing-masing muncul johan pada Pertandingan Dikir Syarafil Anam bagi Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang diadakan bersempena dengan Sambutan Maulidur Rasul S.A.W Tahun 1440 Hijrah.

4_Jabatan Ukur johan Pertandingan Dikir Syarafil Anam.JPG

  

​29 November 2018 - Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa kerja-kerja membaik pulih bagi Loji Rawatan Air Peringkat 4 dan 5 Bukit Barun, Tutong sedang dalam proses pelaksanaan.

Logo Kementerian Pembangunan.jpg

  

​26 November 2018 - Rombongan yang terdiri daripada 16 orang pegawai dan kakitangan Unit Audit Dalaman, Kementerian Hal Ehwal Ugama telah mengadakan lawatan kerja ke Kementerian Pembangunan.

1_Lawatan Kerja UAD KHEU_c.JPG

  

20 November 2018 - Seramai 100 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya telah menyertai perhimpunan dan perarakan sempena memperingati kelahiran Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W. bagi tahun 1440 Hijrah.

1_Kementerian Pembangunan sertai perhimpunan dan perarakan Maulidur Rasul 1440_c.JPG

  

​18 November 2018 -  Rombongan daripada Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang diketuai oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan menghadiri Majlis Dikir Maulud di Masjid Sultan Sharif Ali sempena memperingati tarikh keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W.

1_Kementerian Pembangunan semarakkan bulan kelahiran Rasulullah_c.jpg

  

​18 November 2018 - Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dan Institusi Geomatik Brunei (B.I.G.) telah menyambut Hari Sistem Maklumat Geografi (GIS) Sedunia 2018 di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan.

1_Hari GIS Sedunia perluaskan pengetahuan teknikal geomatik_c.jpg

  

​15 November 2018 - Seramai 152 orang warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang bersara pada tahun 2017 telah menerima sijil-sijil penghargaan dan cenderahati yang telah disempurnakan penyampaiannya oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan.

1_Khidmat 152 pesara Kementerian Pembangunan dihargai_c.jpg

  

​10 November 2018 - Seramai 35 orang peserta Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun hari ini mengadakan lawatan ke Galeri Kebudayaan dan Pelancongan Kampong Ayer dan meninjau rumah-rumah di bawah Projek Perintis Menaik Taraf Kampong Ayer di Kampong Peramu.

4_Kementerian Pembangunan terima lawatan peserta SSEAYP_c.JPG

  

​7 November 2018 - Kumpulan GST dari Jabatan Ukur yang membentangkan projek bertajuk 'Kelewatan Mengemas Kini Rekod Pengeluaran Barang Guna Habis' muncul sebagai juara pada Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang Peringkat Kebangsaan Ke-21, 2018.

1_Kumpulan GST Juara Konvensyen KKC Ke-21_c.JPG

  

​7 November 2018 - Pelancaran Buku Panduan DADG 2018 bertujuan meningkatkan lagi keselamatan, keselesaan dan mengurangkan halangan di persekitaran untuk memastikan orang-orang kelainan upaya dapat menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan di sesebuah bangunan.

2_Tingkatkan keselamatan, keselesaan reka bentuk bangunan_c.jpg

1 - 30Next