Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

7 September 2021 – Pegawai Tanah Kanan di Jabatan Tanah, Haji Yunaidi bin Haji Yunus dinaikkan pangkat sebagai Pesuruhjaya Tanah di Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan mulai 29 Julai 2021.

MOD web logo.png

  

​14 Ogos 2021 - Berikutan dengan langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula di Negara Brunei Darussalam, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pengemaskinian operasi kaunter-kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian.

MOD web logo.png

  

​23 Julai 2021 - Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan Yang Berhormat Menteri Tenaga telah menghadiri Mesyuarat Bersama Tenaga dan Iklim G20 Peringkat Menteri melalui sidang video.

1_Mesyuarat Bersama Tenaga dan Iklim_c.jpg

  

​22 Julai 2021 - Timbalan Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Awang Haji Shaharuddin Khairul bin Haji Anuar dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Kemajuan Perumahan di Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan mulai 3 Julai 2021.

MOD web logo.png

  

​22 Julai 2021 - Majlis Ibadah Korban dilaksanakan bagi melahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala atas kurnia rezeki serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya dalam perkara yang berkebajikan.

1_Ibadah korban lahirkan rasa syukur_c.jpg

  

​22 Julai 2021 - Majlis penutup dan penyampaian sijil Kursus Induksi bagi 59 pegawai dalam Bahagian II di Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya telah diadakan. Pelbagai aktiviti disusun sepanjang kursus selama tujuh hari tersebut dimana para peserta diberikan taklimat dan mengikuti aktiviti 'team building'.

14_59 pegawai baharu terima Sijil Kursus Induksi_c.jpg

  

​15 Julai 2021 - Diucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Setiausaha-Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan di atas pengurniaan Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga (S.N.B.).

Ucapan tahniah SUT_c.jpeg

  

​26 Jun 2021 - Daerah Temburong akan memiliki sebuah sekolah baharu dengan penyempurnaan Majlis Perletakan Batu Asas Bangunan Baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar di tapak pembinaan yang terletak di Kampong Batu Apoi.

2_Perletakan batu asas projek pembinaan semula Sekolah Menengah Sultan Hassan_c.jpg

  

​13 Jun 2021 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi telah mengadakan kempen kebersihan persisiran pantai senegara yang diadakan di Taman Rekreasi Pantai Muara, Pantai Danau dan Taman Rekreasi Peranginan Pantai Lumut dengan membawa slogan 'It Takes A Nation to Make Brunei Environment Clean'.

10_Kempen Kebersihan Senegara 2021_c.jpg

  

​12 Jun 2021 - Sebanyak enam buah kontrak bagi projek-projek pembinaan dan sebuah dokumen kontrak pelantikan konsultan di bawah Jabatan Kerja Raya telah ditandatangani pada majlis yang diadakan di Bangunan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya.

MOD web logo.png

  

​9 Jun 2021 - Sempena Minggu Keselamatan dan Kesihatan (MKK) 2021, Jabatan Kerja Raya dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha telah mengadakan Kempen Menderma Darah.

1_Kempen Menderma Darah sempena MKK 2021_c.jpg

  

​7 Jun 2021 - Minggu Keselamatan dan Kesihatan 2021 ini adalah salah satu pelan tindakan untuk mempertingkatkan kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang diadakan bersempena Hari Sedunia Untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja yang disambut pada 28 April setiap tahun.

1_Pelancaran Minggu Keselamatan dan Kesihatan 2021_c.jpg

  

​​5 Jun 2021 - Kementerian Pembangunan tidak terkecuali daripada menyertai masyarakat global bagi memperingati Hari Alam Sekitar Sedunia 2021, yang lazimnya disambut secara global sejak ia diperkenalkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1974.

5_Jerayawara ‘Ke Arah Mencapai Negara Eko’ dirasmikan_c.jpg

  

​25 Mei 2021 - Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil khusus bagi ayahanda, bonda dan paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Kubah Makam Diraja.

1_Kementerian Pembangunan adakan majlis tahlil di Kubah Makam Diraja_c.JPG

  

​25 Mei 2021 - Dengan kerjasama ahli Sekretariat ASEAN, Forum Pertama bagi Sosialisasi Mengenai Kerangka Kerja untuk Meningkatkan Produktiviti Infrastruktur ASEAN telah diadakan dengan melibatkan semua negara-negara ahli ASEAN secara maya dan juga kehadiran peserta tempatan di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

1_Forum sosialisasi meningkatkan produktiviti infrastruktur ASEAN_c.JPG

  

​24 Mei 2021 - Sesi webinar bertajuk 'Efficient Green Mining Technology and Practices for Sustainable Mineral Resource Development in ASEAN' diadakan secara fizikal dan maya pada 24 dan 25 Mei 2021 bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

2_Ke arah kemajuan lestari bidang perlombongan.JPG

  

​5 Mei 2021 - Sempena berakhirnya pembacaan Al-Quran 30 Juzuk di dalam bulan Ramadhan oleh pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya, diadakan Majlis Khatam Al-Quran di Masjid Kampong Bengkurong.

1_Khatam Al-Quran Kementerian Pembangunan_c.jpg

  

​4 Mei 2021 - Seramai 44 orang anak yatim yang terdiri daripada anak-anak warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima sumbangan derma pada majlis yang diselajurkan dengan ceramah khas sempena Nuzul Al-Quran.

4_Sambutan Nuzul Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim_c.jpg

  

​28 April 2021 - Sempena bulan Ramadhan Al-Mubarak ini, rombongan dari Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Bertadarus, Bertahlil dan Berbuka Puasa di Masjid Kampong Labu Estate, Temburong.

2_Kementerian Pembangunan adakan tadarus di Masjid Kampong Labu Estate_c.jpg

  

​28 April 2021 - Jabatan Kerja Raya telah mengadakan Solat Fardhu Zuhur diikuti dengan Sunat Hajat serta Ratib Al-Attas dan Doa Kesyukuran bersempena sambutan Hari Sedunia Untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2021.

1_Memperingati Hari Sedunia Untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2021_c.JPG

  

​27 April 2021 - Seramai 213 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang telah bersara pada tahun 2019 diraikan hari ini dalam Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan.

10_213 pesara Kementerian Pembangunan diraikan_c.JPG

  

​22 April 2021 - Kementerian Pembangunan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 yang diselajurkan dengan Majlis Doa Kesyukuran sempena Sambutan Hari Bumi yang disambut setiap 22 April.

2_Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Bumi diisikan dengan acara keagamaan_c.JPG

  

​17 April 2021 - Kementerian Pembangunan mengadakan Majlis Bertahlil dan Membaca Surah Yaa Siin bagi bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim.

1_Kementerian Pembangunan adakan majlis tahlil 2021_c.JPG

  

​12 April 2021 - Negara Brunei Darussalam akan mula berpuasa pada hari Rabu, 14 April 2021 berikutan anak bulan Ramadan tidak sabit kelihatan.

1_Rukyah anak bulan Ramadan 1442 Hijrah_c.JPG

  

​12 April 2021 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Perancang Bandar dan Desa sukacita memaklumkan bahawa KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan peraturan baru iaitu Peraturan-Peraturan Perancangan Bandar dan Desa (Komposisi Kesalahan), 2018 di bawah Perintah Perancangan Bandar dan Desa, 2015.

2_Pelaksanaan peraturan baru Perancangan Bandar dan Desa berkuatkuasa 1 Ogos_c.jpg

  

​12 April 2021 - Manpower Industry Steering Committee (MISC) in Construction, sebuah komiti di bawah Manpower Planning and Employment Council telah mengadakan Majlis Penyampaian Sijil Pencapaian Kepada Pelatih ARMECS Bridging Programme 1.0, di Dewan Indera Pahlawan.

6_31 pelatih ARMECS terima sijil_c.JPG

  

​11 April 2021 - Guerrilla Artchitects Studio, Shop and Gallery telah diberikan kesempatan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan, untuk merancang dan melaksanakan fasa ketiga Projek "The Pedestrianisation of Jalan Roberts and Adjacent Alleyways", juga dikenali sebagai The Big Wall.

1_Majlis pelancaran “The Big Wall”_c2.JPG

  

​10 April 2021 - Bersempena menyambut bulan Ramadhan yang bakal tiba, Kementerian Pembangunan melalui Divisyen Pengurusan Sumber Manusia telah mengadakan ceramah khas menjelang Ramadhan yang bertajuk "Penyucian Hati Sebelum Tibanya Ramadhan".

4_Ceramah menjelang Ramadhan_c.JPG

  

​10 April 2021 - Urusetia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam mengadakan Majlis Inisiatif Karbon Biru sempena Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37, iaitu acara Penanaman Pokok Bakau dan Pokok Pantai di kawasan tanah lembab Api-Api, Tanjung Batu.

1_Inisiatif Karbon Biru kurangkan impak perubahan iklim_c.JPG

  

​8 April 2021 - Sebanyak 1,000 buah rumah jenis teres akan dibina berserta dengan prasarana asas, seperti bekalan elektrik, air bersih dan jalan raya penghubung pada Projek Perumahan Negara Kampung Lugu Fasa 2.

1_Peletakan Batu Asas Projek Perumahan Lugu Fasa 2_c.JPG

1 - 30Next