Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKONTRAK JUA

Sila kembalikan borang Kontrak JUA ini ke:
Peti Sebutharga, Tingkat 4, Jabatan Ukur


Tarikh Mengambil

Tajuk​
​Tarikh Tutup Menghantar
​Tempat Mengambil &
Pegawai Fokal

​26 OKTOBER 2020
HINGGA 
9 NOVEMBER 2020

CONTRACT NO JUA20/117/TS/BM
CONTRACT NO JUA20/118/TS/BM
CONTRACT NO JUA20/119/GR/BM
CONTRACT NO JUA20/120/TS/BM
CONTRACT NO JUA20/121/TS/BM
CONTRACT NO JUA20/122/TS/BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
letter26102020.pdf
JUA20117TSBM.zip
JUA20118TSBM.zip
JUA20119GRBM.zip
JUA20120TSBM.zip
JUA20121TSBM.zip
JUA20122TSBM.zip9 NOVEMBER 2020
(Sebelum Jam 2 Petang)
PEGAWAI FOKAL:

 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)​24 OKTOBER 2020
HINGGA 
9 NOVEMBER 2020

​CONTRACT NO JUA20/113/AQ/BM
CONTRACT NO JUA20/114/GR/BM
CONTRACT NO JUA20/115/GR BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
pdf001.pdf
JUA20113AQBM.zip
JUA20114GRBM.zip
JUA20115GRBM.zip9 NOVEMBER 2020
(Sebelum Jam 2 Petang)
​PEGAWAI FOKAL:

 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)

​12 OKTOBER
HINGGA
19 OKTOBER 2020

​CONTRACT NO JUA17/006/GR/BM
PERMOHONAN PENYIMPANAN TANAH KERAJAAN UNTUK TAPAK SEKOLAH MARITIM, DI JALAN PELOMPONG PEKAN MUARA, MUKIM SERASA, DAERAH BRUNEI DAN MUARA

Muat turun Dokumen:
letter17006.pdf
JUA20111AQBM.zip
JUA20112AQBM.zip
​19 OKTOBER 2020
(Sebelum Jam 2 Petang)
​PEGAWAI FOKAL:


 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)
​06 OKTOBER
HINGGA 
19 OKTOBER 2020

 1. CONTRACT NO JUA 20/105/GR/BM
 2. CONTRACT NO JUA 20/106/BM
 3. CONTRACT NO JUA 20/107/GR/BM
 4. CONTRACT NO JUA 20/108/AQ/BM
 5. CONTRACT NO JUA 20/109/AQ/BM
 6. CONTRACT NO JUA 111/AQ/BM
 7. CONTRACT NO JUA 112/AQ/BM​

Muat Turun dokumen:
JUA17006GRBM.zip
JUA20106GRBM.zip
JUA20108AQBM.zip
JUA20105GRBM.zip
JUA20109AQBM.zip
JUA20107GRBM.zip

​19 OKTOBER 2020
(Sebelum Jam 2 Petang)


SYARAT-SYARAT MENGIKUTI Kontrak JUA: 

Syarikat - Syarikat yang ingin mengikuti hendaklah :-

 1. Dibukakan kepada Juruukur-Juruukur Tanah Yang Berlesen sahaja.
 2. Mempunyai Sijil Pendaftaran Perniagaan iaitu Sijil 16 dan 17
 3. Berdaftar dan boleh menggunakan sistem E-Invoice (TAFIS)
 4. Tidak disenarai-hitamkan dan ditegah oleh mana-mana Kementerian atau Jabatan Kerajaan untuk mengikuti sebarang sebut harga di Negara Brunei Darusalam
 5. Hendaklah mengisikan NAMA SYARIKAT, ALAMAT PENUH & NO. TELEFON dengan lengkap di dalam borang (Bahagian "Kepada/To") yang disediakan. (BORANG YANG TIDAK LENGKAP TIDAK AKAN DINILAI DAN DIPROSES)
 6. Adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana syarikat yang berpakat sulit dengan syarikat-syarikat lain di bawah BAB 11, PERINTAH PERSAINGAN 2015 dan boleh dikenakan penalti kewangan tidak melebihi 10 peratus atau peratusan lain dari perolehan perniagaan bagi setiap tahun pelanggaran bagi tempoh, maksima 3 tahun.