Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKONTRAK JUA

Sila kembalikan borang Kontrak JUA ini ke:
Peti Sebutharga, Tingkat 4, Jabatan Ukur


Tarikh Mengambil

Tajuk​
​Tarikh Tutup Menghantar
​Tempat Mengambil &
Pegawai Fokal

03 APRIL 2021
HINGGA 
12 APRIL 2021

JUA21/001/AQ/BM
JUA21/002/AQ/BM
JUA21/003/AQ/BM
JUA21/004/AQ/BM
JUA21/005/AQ/BM
JUA21/006/AQ/BM
JUA21/007/AQ/BM
JUA21/008/AQ/BM
JUA21/009/AQ/BM
JUA21/010/AQ/BM
JUA21/011/AQ/BM
JUA21/012/AQ/BM
JUA21/013/AQ/BM
JUA21/014/AQ/BM
JUA21/015/GR/BM
JUA21/016/AQ/BM
JUA21/017/AQ/BM
JUA20/132/AQ/BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
JUA21008AQBM.zip *(updated 6/4/2021 - SPEC008.pdf)
12 APRIL 2021
(Sebelum Jam 2 Petang)

PEGAWAI FOKAL:
  1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
  2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)


SYARAT-SYARAT MENGIKUTI Kontrak JUA: 

Syarikat - Syarikat yang ingin mengikuti hendaklah :-

  1. Dibukakan kepada Juruukur-Juruukur Tanah Yang Berlesen sahaja.
  2. Mempunyai Sijil Pendaftaran Perniagaan iaitu Sijil 16 dan 17
  3. Berdaftar dan boleh menggunakan sistem E-Invoice (TAFIS)
  4. Tidak disenarai-hitamkan dan ditegah oleh mana-mana Kementerian atau Jabatan Kerajaan untuk mengikuti sebarang sebut harga di Negara Brunei Darusalam
  5. Hendaklah mengisikan NAMA SYARIKAT, ALAMAT PENUH & NO. TELEFON dengan lengkap di dalam borang (Bahagian "Kepada/To") yang disediakan. (BORANG YANG TIDAK LENGKAP TIDAK AKAN DINILAI DAN DIPROSES)
  6. Adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana syarikat yang berpakat sulit dengan syarikat-syarikat lain di bawah BAB 11, PERINTAH PERSAINGAN 2015 dan boleh dikenakan penalti kewangan tidak melebihi 10 peratus atau peratusan lain dari perolehan perniagaan bagi setiap tahun pelanggaran bagi tempoh, maksima 3 tahun.