Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKONTRAK JUA

Sila kembalikan borang Kontrak JUA ini ke:
Peti Sebutharga, Tingkat 4, Jabatan Ukur


Tarikh Mengambil

Tajuk​
​Tarikh Tutup Menghantar
​Tempat Mengambil &
Pegawai Fokal
21 NOVEMBER 2020
HINGGA 
30 NOVEMBER 2020

CONTRACT NO JUA20/131/GR/BM
PERMOHONAN PENYIMPANAN TANAH KERAJAAN PERLINDUNGAN BAGI TEBING BRUNEI DAN KAWALAN HAKISAN PANTAI MERAGANG, KG MERAGANG, MUKIM SERASA, LOT 15189

MUAT TURUN DOKUMEN:30 NOVEMBER 2020
(Sebelum Jam 2 Petang)
PEGAWAI FOKAL:
 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)

17 NOVEMBER 2020
HINGGA 
30 NOVEMBER 2020

CONTRACT NO JUA20/130/AQ/BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
JUA20130AQBM.zip30 NOVEMBER 2020
(Sebelum Jam 2 Petang)
PEGAWAI FOKAL:
 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)10 NOVEMBER 2020
HINGGA 
23 NOVEMBER 2020

CONTRACT NO JUA20/129/TS/BM

PERMOHONAN TOPOGRAPHICAL BAGI MASJID BARU RPN KG RIMBA

MUAT TURUN DOKUMEN:
SURAT.pdf
LOCATION JUA20129.pdf
SPEC JUA20129.pdf23 NOVEMBER 2020
(Sebelum Jam 2 Petang)
PEGAWAI FOKAL:

 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)


SYARAT-SYARAT MENGIKUTI Kontrak JUA: 

Syarikat - Syarikat yang ingin mengikuti hendaklah :-

 1. Dibukakan kepada Juruukur-Juruukur Tanah Yang Berlesen sahaja.
 2. Mempunyai Sijil Pendaftaran Perniagaan iaitu Sijil 16 dan 17
 3. Berdaftar dan boleh menggunakan sistem E-Invoice (TAFIS)
 4. Tidak disenarai-hitamkan dan ditegah oleh mana-mana Kementerian atau Jabatan Kerajaan untuk mengikuti sebarang sebut harga di Negara Brunei Darusalam
 5. Hendaklah mengisikan NAMA SYARIKAT, ALAMAT PENUH & NO. TELEFON dengan lengkap di dalam borang (Bahagian "Kepada/To") yang disediakan. (BORANG YANG TIDAK LENGKAP TIDAK AKAN DINILAI DAN DIPROSES)
 6. Adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana syarikat yang berpakat sulit dengan syarikat-syarikat lain di bawah BAB 11, PERINTAH PERSAINGAN 2015 dan boleh dikenakan penalti kewangan tidak melebihi 10 peratus atau peratusan lain dari perolehan perniagaan bagi setiap tahun pelanggaran bagi tempoh, maksima 3 tahun.