Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKONTRAK JUA

Sila kembalikan borang Kontrak JUA ini ke:
Peti Sebutharga, Tingkat 4, Jabatan Ukur


Tarikh Mengambil

Tajuk​
​Tarikh Tutup Menghantar
​Tempat Mengambil &
Pegawai Fokal


11 SEPTEMBER 2021
HINGGA 
27 SEPTEMBER 2021

JUA21/100/AQ/BM
JUA21/097/GR/BM
JUA21/093/AQ/BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
covering letter11092021.pdf
JUA21093AQBM.zip
JUA21/097/GR/BM
JUA21100AQBM.zip


27 SEPTEMBER 2021
(Sebelum Jam 12 Tengahari)

PEGAWAI FOKAL:
 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)

14 JULAI 2021
HINGGA 
 26 JULAI 2021

JUA21/036/GR/TU
JUA21/056/AQ/BM
JUA21/076/AQ/BM
JUA21/077/AQ/BM
JUA21/078/AQ/BM
JUA21/079/AQ/BM
JUA21/080/AQ/BM
JUA21/081/AQ/BM
JUA21/082/AQ/BM
JUA21/083/AQ/BM
JUA21/084/AQ/BM
JUA21/086/AQ/BM
JUA21/087/AQ/BM
JUA21/088/GR/BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
close260721.pdf
JUA P1.zip
JUAP2.zip
JUAP3.zip

26 JULAI 2021
(Sebelum Jam 2 Petang)PEGAWAI FOKAL:
 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)

29
JUN 2021
HINGGA 
 5 JULAI 2021

JUA21/065/AQ/BM
JUA21/066/AQ/BM
JUA21/067/AQ/BM
JUA21/068/AQ/BM
JUA21/069/AQ/BM
JUA21/070/AQ/BM
JUA21/071/AQ/BM
JUA21/072/AQ/BM
JUA21/073/AQ/BM
JUA21/074/AQ/BM
JUA21/075/AQ/BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
JUA050721_1.zip
JUA050721_2.zip05 JULAI 2021
(Sebelum Jam 2 Petang)
PEGAWAI FOKAL:
 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)

17 JUN 2021
HINGGA 
29 JUN 2021


** TARIKH IKLAN PELITA BRUNEI:

19 JUN 2021 (SABTU)
21 JUN 2021 (ISNIN)
23 JUN 2021 (RABU)
TOPOGRAPHICAL SURVEY BAGI PERSEDIAAN DAN PERLAKSANAAN CADANGAN KERJA-KERJA TEKNIKAL DAN INFRASTRUKTUR BAGI PROJEK PENANAMAN PADI SECARA KOMERSIAL, KAWASAN KANDOL, DAERAH BELAIT – KERJA-KERJA INFRASTRUKTUR BAGI FASA 3

CONTRACT NO.: JUA01/2021

PERMOHONAN PENYIMPANAN TANAH KERAJAAN UNTUK TAPAK PERTANIAN KAMPUNG BATONG, KAMPUNG PARIT, KAMPUNG PANCHOR MURAI DAN KAMPUNG PANGKALAN BATU, MUKIM PANGKALAN BATU, DAERAH BRUNEI DAN MUARA – LOT 79044

CONTRACT NO.: JUA09/2020

29 JUN 2021
(Sebelum Jam 2 Petang)

TEMPAT MENGAMBIL:

TINGKAT BAWAH, BAHAGIAN PENGUKURAN KADASTRAL (PKD), JABATAN UKUR

HARGA TAWARAN: $10 / $5 e-dokumen

TEMPAT MENGHANTAR: 

PENGERUSI
LEMBAGA TAWARAN KECIL, 
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
JALAN PEMBANGUNAN, 
BANDAR SERI BEGAWAN BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

10 JUN 2021
HINGGA 
21 JUN 2021

JUA21/043/AQ/BM
JUA21/044/GR/TE
JUA21/045/AQ/BM
JUA21/046/AQ/BM
JUA21/047/AQ/BM
JUA21/048/GR/BM
JUA21/049/AQ/BM
JUA21/059/GR/TU
JUA21/060/GR/TU

MUAT TURUN DOKUMEN:
21 JUN 2021
(Sebelum Jam 2 Petang)PEGAWAI FOKAL:
 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)

01 JUN 2021
HINGGA 
07 JUN 2021

JUA21/037/AQ/BM
JUA21/038/AQ/BM
JUA21/039/AQ/BM
JUA21/040/AQ/BM
JUA21/041/AQ/BM
JUA21/042/AQ/BM
JUA21/051/AQ/BM
JUA21/052/AQ/BM
JUA21/053/AQ/BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
CL0106.pdf
070621_1.zip
070621_2.zip

07 JUN 2021
(Sebelum Jam 2 Petang)


PEGAWAI FOKAL:
 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)

19 APRIL 2021
HINGGA 
03 MEI 2021

JUA21/018/AQ/BM
JUA21/019/AQ/BM
JUA21/020/AQ/BM
JUA21/021/AQ/BM
JUA21/022/AQ/BM
JUA21/023/AQ/BM
JUA21/024/AQ/BM
JUA21/025/AQ/BM
JUA21/026/AQ/BM
JUA21/027/AQ/BM
JUA21/028/AQ/BM
JUA21/029/AQ/BM
JUA21/030/AQ/BM
JUA21/031/AQ/BM
JUA21/033/AQ/BM
JUA21/034/GR/BM
JUA21/035/AQ/BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
Cover letter 19 april 2021.pdf
JUA21018AQBM.zip
JUA21019AQBM.zip
JUA21020AQBM.zip
JUA21021AQBM.zip
JUA21022AQBM.zip
JUA21023AQBM.zip
JUA21024AQBM.zip
JUA21025AQBM.zip
JUA21026AQBM.zip
JUA21027AQBM.zip
JUA21028AQBM.zip
JUA21029AQBM.zip
JUA21030AQBM.zip
JUA21031AQBM.zip
JUA21033AQBM.zip
JUA21034GRBM.zip
JUA21035AQBM.zip


03 MEI 2021
(Sebelum Jam 12 Tengahari)
PEGAWAI FOKAL:
 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)
03 APRIL 2021
HINGGA 
12 APRIL 2021

JUA21/001/AQ/BM
JUA21/002/AQ/BM
JUA21/003/AQ/BM
JUA21/004/AQ/BM
JUA21/005/AQ/BM
JUA21/006/AQ/BM
JUA21/007/AQ/BM
JUA21/008/AQ/BM
JUA21/009/AQ/BM
JUA21/010/AQ/BM
JUA21/011/AQ/BM
JUA21/012/AQ/BM
JUA21/013/AQ/BM
JUA21/014/AQ/BM
JUA21/015/GR/BM
JUA21/016/AQ/BM
JUA21/017/AQ/BM
JUA20/132/AQ/BM

MUAT TURUN DOKUMEN:
JUA21008AQBM.zip *(updated 6/4/2021 - SPEC008.pdf)
12 APRIL 2021
(Sebelum Jam 2 Petang)

PEGAWAI FOKAL:
 1. PG MOHD NURHASHIMI BIN PG HJ BUNGSU (5004)
 2. MUHD SHAFIQ BIN AWANG HJ AHMAD (5004)


SYARAT-SYARAT MENGIKUTI Kontrak JUA: 

Syarikat - Syarikat yang ingin mengikuti hendaklah :-

 1. Dibukakan kepada Juruukur-Juruukur Tanah Yang Berlesen sahaja.
 2. Mempunyai Sijil Pendaftaran Perniagaan iaitu Sijil 16 dan 17
 3. Berdaftar dan boleh menggunakan sistem E-Invoice (TAFIS)
 4. Tidak disenarai-hitamkan dan ditegah oleh mana-mana Kementerian atau Jabatan Kerajaan untuk mengikuti sebarang sebut harga di Negara Brunei Darusalam
 5. Hendaklah mengisikan NAMA SYARIKAT, ALAMAT PENUH & NO. TELEFON dengan lengkap di dalam borang (Bahagian "Kepada/To") yang disediakan. (BORANG YANG TIDAK LENGKAP TIDAK AKAN DINILAI DAN DIPROSES)
 6. Adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana syarikat yang berpakat sulit dengan syarikat-syarikat lain di bawah BAB 11, PERINTAH PERSAINGAN 2015 dan boleh dikenakan penalti kewangan tidak melebihi 10 peratus atau peratusan lain dari perolehan perniagaan bagi setiap tahun pelanggaran bagi tempoh, maksima 3 tahun.