Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPemetaan GeoSpatial

​​OBJEKTIF

Menyediakan peta yang kemaskini, tepat dan berkualiti serta maklumat yang berkaitan bagi memudahkan perlaksanaan perancangan dan pembangunan negara


UNIT:-


Penerbitan Peta 


Penyuntingan

​Mengemaskini data digital peta berskala

1:1 000, 1:10 000, 1:50 000, 1:100 000

dan 1:250 000


​Kawalan Kualiti 
​Memastikan maklumat geografi yang disimpan didalam pangkalan data mengikut spesifikasi GIS

​Peta Siri 
Menghasilkan peta bersiri berskala 1:10 000 dan 1:50 000 


Menghasilkan peta Tematik berskala

1:100 000 dan 1:250 000

Menghasilkan peta ortofoto berskala

1:2 500


Pengkhususan Peta 
Membekalkan data dalam fomat digital dan Menghasilkan salinan peta plot dalam berbagai skala dan saiz


Pemetaan Angkasa

Fotografi Udara 

​​Penyediaan dan Pengeluaran Gambar Udara Digital


Membuat peta Asas berskala 1:1 000 dan 1:10 000


Membekalkan Data LiDAR  Dalam fomat digital


Penderiaan Jauh 

Penggunaan Aplikasi Penderiaan Jauh

Menghasilkan Peta Litupan tanah, Pemetaan Kawasan Mudah Banjir 


Arkib Satelit


Perkhidmatan Geospatial Mapping

Pengeluaran & Pembekalan Peta 

Melaksanakan pengeluaran & pembekalan :


  • Peta & gambar udara (Cetakan & Digital)

  • Data LiDAR

    

  • Lapisan Kontor (Cetakan & Digital) 


  • Lapisan Maklumat (Cetakan & Digital)

    

  • Arkib Peta 


Toponomi​

Mengumpul nama-nama Geografi dan Jalan


Penomboran Rumah dan Simpang

Memberi nombor rumah dan simpang bagi tujuan peralamatan rumah & bangunan di seluruh negara


Pemantauan dan Pemuliharaan label simpang

E-PERKHIDMATAN PEMETAAN GEOSPATIAL

Penomboran Rumah ​

Sistem permohonan nombor rumah melalui talian. Permohonan nombor rumah dengan mengisi borang permohonan dan menyertakan salinan kad pintar, geran tanah dan pelan kedudukan rumah. Pemilik rumah akan diberikan keterangan lengkap alamat persuratan rumah yang dipohonkan iaitu  nombor rumah,  nombor simpang, nama jalan, kampung, mukim, poskod dan nama daerah.