Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPenentuan Hala Kiblat

PERMOHONAN BAGI PENENTUAN HALA KIBLAT

 

Jenis Permohon:

1.       Persendirian (Orang Ramai)

2.       Agensi Kerajaan & Swasta

3.       Berkelompok (terhad kepada 10 Pemohon sahaja)

4.       Pembangunan Masjid, Surau & Balai Ibadat

Tatacara Memohon:

  • Mengisikan borang permohonan dengan lengkap. Borang boleh diperolehi di Jabatan Ukur, Tingkat 2 atau dapatkan disini (link) (Borang UKUR073)  atau (Borang UKUR080)

  • Jumlah harga dan surat mengandungi jumlah harga yang perlu dibayar akan diberikan kepada pemohon

  • Pemohon hendaklah membuat pembayaran di kaunter dan resit pembayaran akan dikeluarkan

  • Pengukuran hala kiblat akan dibuat mengikut giliran

Kadar Bayaran:

Persendirian (Orang Awam) - $5.00 setiap pelekat

Harga Asas

Banyak tambahan pelekat

Harga tambahan pelekat

Jumlah harga

$50.00

1 (Percuma)

Termasuk dalam harga asas

$50.00

2

$5.00

$55.00

3

$10.00

$60.00

4

$15.00

$65.00

5

$20.00

$70.00

Tidak terhad kepada 5 pelekat sahaja


Agensi Kerajaan Dan Swasta - $10.00 setiap pelekat

Harga Asas

Banyak tambahan pelekat

Harga tambahan pelekat

Jumlah harga

$190.00

1 (Percuma)

Termasuk dalam harga asas

$190.00

2

$10.00

$200.00

3

$20.00

$210.00

4

$30.00

$220.00

5

$40.00

$230.00

Tidak terhad kepada 5 pelekat sahaja


Permohonan Secara Berkelompok - $5.00 setiap pelekat

Bilangan Pemohon

Harga

Harga Tambahan Pelekat

Jumlah Harga

Harga seorang

1

$     50.00

Termasuk 1 pelekat percuma

$50.00

$50.00

2

 $     50.00

 $             5.00

$55.00

$27.50

3

 $     50.00

 $           10.00

$60.00

$20.00

4

 $     50.00

 $           15.00

$65.00

$16.25

5

 $     50.00

 $           20.00

$70.00

$14.00

6

 $     50.00

 $           25.00

$75.00

$12.50

7

 $     50.00

 $           30.00

$80.00

$11.43

8

 $     50.00

 $           35.00

$85.00

$10.63

9

 $     50.00

 $           40.00

$90.00

$10.00

10

 $     50.00

 $           45.00

$95.00

$9.50

Terhad kepada 10 pemohon sahaja


Bangunan Masjid, Surau, Balai Ibadat

3 FASA:

FASA 1 – Menentukan arah Kiblat bagi orientasi bangunan sebelum pembinaan

FASA 2 – Semakan ukuran semasa pembinaan

FASA 3 – Menentukan kedudukan arah sejadah

HARGA SEMUA: $450.00

 

Nota: Pembayaran dari pihak tertentu seperti : Orang Daif & Miskin dan saudara baru adalah dikecualikan dari pembayaranDikemaskini: 16/02/2021