Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPenjualan Peta

Peta

•   Digital RSO


Pelan

•   Pelan Akui (CP)

•   Pelan Gazet (GP)

•   Pelan Lesen Tumpang Sementara (TL)

•   Pelan Pecah Bangunan atau Strata (ST)

•   Pelan Rupabumi (Topografi)Maklumat Ukur

•  Kodinat

• Rajah Buku Ukuran


Buku sempadan mukim dan kampung


Penerbitan Rajah Geran Tanah hilang/rosak


Hubungi Kami:

Pusat Maklumat Geomatik

Tingkat 2, Jabatan Ukur

Kementerian Pembangunan

Bandar Seri Begawan, BB3510


Tel: +673 2381784/5 atau +673 2382171


CAWANGAN BELAIT

Tel: +673 3331558, +673 3331557


CAWANGAN TUTONG

Tel: +673 4221684


CAWANGAN TEMBURONG

Tel: +673 52212287


e-mail: info@survey.gov.bn