Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
JERAYAWARA PERANCANGAN DAERAH BELAIT

​Jabatan Perancang Bandar dan Desa di bawah Kementerian Pembangunan akan mengadakan Jerayawara Perancangan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 di Dewan Bandaran Kuala Belait. Acara tersebut akan mengandungi pameran dan aktiviti bengkel mengenai perancangan di Daerah Belait.

Jerayawara ini adalah dibukakan kepada orang ramai dari pukul 11.00 pagu hingga 3.30 petang.

Bagi yang berminat untuk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai perancangan di Daerah Belait dan tatacara dan garispanduan perancangan, adalah dialu-alukan untuk hadir.

Biskita juga boleh mengikuti Instagram Jabatan di @tcp.brunei untuk mendapatkan maklumat terkini.

Attachments