Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/tcp/Slider_images/6.jpg/tcp/Slider_images/2.jpg/tcp/Slider_images/Ingin Berniaga.jpg/tcp/Slider_images/3.jpg/tcp/Slider_images/4.jpg

 

​Perkhidmatan JPBD
    Kawalan-Kemajuan-2.png   Perancangan-GunaTanah-2.png
 
​Maklumat JPBD

              FAQs-2.png         

              

MAKLUMAN [ TERKINI : 19/09/2018 ]

Sukacita dimaklumkan, mulai hari Khamis, 20 September 2018, semua permohonan Kebenaran Perancangan di Negara Brunei Darussalam hendaklah dihadapkan bersama Borang Perancangan Infrastruktur Eletrik dan Pelan Electrical Layout melalui sistem e-KP seperti yang telah dimaklumkan semasa sesi dialog bersama QP yang lalu.

MAKLUMAN [ TERKINI : 14/5/2018 ]

1. PERUBAHAN DALAM GARISBANGUNAN

Sukacita dimaklumkan bahawa, bermula Hari Selasa, 1 Mei 2018 mana-mana permohonan bagi kemajuan di Negara Brunei Darussalam bolehlah mengikut piawaian GARISBANGUNAN yang TERKINI seperti dalam JADUAL 1.

PERLAWANAN FUTSAL DI ANTARA RUMAH-RUMAH SUKAN JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

Rumah Gulingtangan dengan jayanya telah menganjurkan perlawanan futsal di antara rumah-rumah Badan Kebajikan dan Sukan (BKDS).....

Movies

 

   GEMS-logo-1.pngwebmail-logo-1.png

businessbn-logo-1.png  Condervstion-G-logo-1.png

earoph-logo-1.png  RTPI-logo-1.png

               TCPA logo.jpg