Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/tcp/Slider_images/hm73.jpg/tcp/Slider_images/6.jpg/tcp/Slider_images/2.jpg/tcp/Slider_images/Ingin Berniaga.jpg/tcp/Slider_images/3.jpg

 

​Perkhidmatan JPBD
    Kawalan-Kemajuan-2.png   Perancangan-GunaTanah-2.png
 
​Maklumat JPBD

              FAQs-2.png         

              

JERAYAWARA PELAN PEMBANGUNAN DAN KAWALAN DAERAH TUTONG


Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah mengadakan Sesi dialog bersama Pegawai - Pegawai dan kakitangan kerajaan, Penghulu serta Ketua-Ketua Kampung yang juga diselajurkan dengan Jerayawara Pelan Pembangunan dan Kawalan Kemajuan Daerah Tutong di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong pada Hari Selasa, 6 Ogos 2019. Pengerusi sesi tersebut ialah Yang Mulia Awang Shahrom bin Haji Awang Suhaimi, Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa.


SISTEM STATUS PERMOHONAN KEBENARAN PERANCANGAN (SPKP)

[ MAKLUMAN TERKINI 2019 ]​

Sistem Status  Permohonan Kebenaran Perancangan (SPKP) , sistem tersebut membolehkan pemilik tanah (land Owner) untuk mengetahui status permohonan Kebenaran Perancangan (KP) melalui secara Online web appalicationSila layari laman web di alamat
http://www.tcp.gov.bn/skp_pemilik2/output/menu.php


MAKLUMAN TERKINI [2019]

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa kini JPBD mempunyai talian hotline bagi sebarang pertanyaan dan aduan mengenai perancangan dan pembangunan. Talian hotline dengan nombor +673 8200 222 akan mula beroperasi pada hari Isnin, 8/05/2019. Sekian terima kasih.

whatsapp.jpeg

JPBD Show

 

   GEMS-logo-1.pngwebmail-logo-1.png

businessbn-logo-1.png  Condervstion-G-logo-1.png

earoph-logo-1.png  RTPI-logo-1.png

               TCPA logo.jpg