Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/tcp/Slider_images/6.jpg/tcp/Slider_images/2.jpg/tcp/Slider_images/Ingin Berniaga.jpg/tcp/Slider_images/3.jpg/tcp/Slider_images/4.jpg

 

​Perkhidmatan JPBD
    Kawalan-Kemajuan-2.png   Perancangan-GunaTanah-2.png
 
​Maklumat JPBD

              FAQs-2.png         

              

MAKLUMAN [ TERKINI : 14/5/2018 ]

1. PERUBAHAN DALAM GARISBANGUNAN

Sukacita dimaklumkan bahawa, bermula Hari Selasa, 1 Mei 2018 mana-mana permohonan bagi kemajuan di Negara Brunei Darussalam bolehlah mengikut piawaian GARISBANGUNAN yang TERKINI seperti dalam JADUAL 1.

PERLAWANAN FUTSAL DI ANTARA RUMAH-RUMAH SUKAN JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

Rumah Gulingtangan dengan jayanya telah menganjurkan perlawanan futsal di antara rumah-rumah Badan Kebajikan dan Sukan (BKDS).....

PERLAWANAN TEN-PIN BOWLING DI ANTARA RUMAH-RUMAH SUKAN,

Perlawanan Ten-Pin Bowling adalah merupakan salah satu daripada kegiatan tahunan anjuran Badan Kebajikan dan Sukan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa yang bertujuan untuk memupuk semangat muhibah dan mengeratkan tali silaturahim di kalangan pegawai-pegawai dan kakitangan di dalam jabatan.

Movies

 

   GEMS-logo-1.pngwebmail-logo-1.png

businessbn-logo-1.png  Condervstion-G-logo-1.png

earoph-logo-1.png  RTPI-logo-1.png

               TCPA logo.jpg