Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/tcp/Slider_images/hm73.jpg/tcp/Slider_images/6.jpg/tcp/Slider_images/2.jpg/tcp/Slider_images/Ingin Berniaga.jpg/tcp/Slider_images/3.jpg

 

​Perkhidmatan JPBD
    Kawalan-Kemajuan-2.png   Perancangan-GunaTanah-2.png
 
​Maklumat JPBD

              FAQs-2.png         

              

PAMERAN PERATURAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 2015 DAN PERATURAN - PERATUAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA - KOMPOSISI KESALAHAN KOMPAUN

17hb Jun 2021, Pameran Peraturan Perancangan Bandar dan Desa 2015 dan Peraturan - Peratuan Perancangan Bandar dan Desa - Komposisi Kesalahan Kompaun, 2018 di Daerah Tutong  dikelolakan oleh JPBD Cawangan Tutong & Unit Penguatkuasaan.

MAJLIS PERASMIAN PROGRAM JERAYAWARA PENGUATKUASAAN PERATURAN-PERATURAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (KOMPOSISI KESALAHAN), 2018 - KESALAHAN KOMPAUN

Bandar Seri Begawan, Isnin, 29 Syaaban 1442H bersamaan dengan 12 April 2021.

Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Perancang Bandar dan Desa sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan peraturan baru...

penguatkuasaan 1.jpg

SESI DIALOG BERSAMA LICENSED LAND SURVEYOR (LLS) DIANJURKAN OLEH JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD) bersama dengan ahli ahli Komiti Kawalan Pemecahan dan Penyatuan Tanah (KPPT) telah mengadakan Sesi Dialog kepada para Juruukur Tanah Berlesen (Licensed Land Surveyor -LLS) bertempat di Dewan Indera Pahlawan, Kementerian Pembangunan.

There are no items to show in this view.

 

   GEMS-logo-1.pngwebmail-logo-1.png

businessbn-logo-1.png  Condervstion-G-logo-1.png

earoph-logo-1.png  RTPI-logo-1.png

               TCPA logo.jpg