Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

PAMERAN PERATURAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 2015 DAN PERATURAN - PERATUAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA - KOMPOSISI KESALAHAN KOMPAUN

17hb Jun 2021, Pameran Peraturan Perancangan Bandar dan Desa 2015 dan Peraturan - Peratuan Perancangan Bandar dan Desa - Komposisi Kesalahan Kompaun, 2018 di Daerah Tutong  dikelolakan oleh JPBD Cawangan Tutong & Unit Penguatkuasaan.

Pameran diadakan sempena Program Jerayawara Jabatan Perkhidmatan Awam di  Daerah Tutong yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Kemasyarakatan Daerah Tutong.

Tetamu Kehormat Majlis adalah Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri.

Attachments