Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAduan Orang Ramai

TATACARA PROSES ADUAN

Aduan Orang Ramai Chart.png

Sebagai langkah untuk mencapai Visi Jabatan iaitu Persekitaran Kondusif Untuk Gaya Hidup Yang Seimbangsebarang kemajuan tanpa kebenaran ataupun kegiatan yang bercanggah bolehlah diadukan ke pihak JPBD bagi penelitian dan tindakan selanjutnya.


TPOR bagi proses aduan (seperti rajah berikut) adalah selama 4 hari bekerja