Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFAQs Tiang Monopole

 

Apakah pra-syarat bagi permohonan kebenaran mendirikan tiang telekomunikasi?

Pemohon hendaklah mendapatkan tapak yang diluluskan bagi mendirikan tiang telekomunikasi terlebih

dahulu Cadangan tapak bolehlah dipohonkan kebenarannya secara online daripada Jawatankuasa Kecil Pemilihan Tapak melalui e3s* di laman web JPBD

Siapakah yang boleh memohon untuk kebenaran mendirikan tiang telekomunikasi?

Permohonan ini adalah bagi syarikat-syarikat telekomunikasi (TelCo) sahaja.

Siapakah yang layak menghadapkan permohonan untuk kebenaran mendirikan tiang telekomunikasi?

Permohonan ini hendaklah dipohonkan melalui Qualified Persons (QP) iaitu Jurutera Profesional yang dilantik oleh TelCo. Senarai QP yang berdaftar di Kementerian Pembangunan boleh didapati di ABCi, Kementerian Pembangunan

Back