Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFungsi Utama Jabatan

 

 Merancang GunaTanah

  • Bertanggungjawab dalam penyediaan pelan-pelan perancangan sebagai asas/panduan bagi kordinasi pengagihan guna tanah untuk berbagai sektor kemajuan sosio-ekonomi yang diperlukan dalam mendokong visi kemajuan Negara 2035.

Kawalan Kemajuan

  • Melaksanakan dan mentadbir peruntukan Akta Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015 (TCPO 2015) bagi mengawasi kemajuan tanah dan bangunan.