Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGarispanduan KP


Garis panduan tersebut menggariskan syarat dan peraturan bagi menghadapkan permohonan Kebenaran Perancangan untuk kerja-kerja tanah dan membina bangunan baru atau tambahan

1.Peraturan anjakan minima bagi tambahan di antara dua unit rumah Kembar atau Rumah Teres yang berkongsi dinding pemisah (party wall)

2.Peraturan pembinaan dinding pemisah api (firewall);

3.Peraturan longkang dan Sistem Sanitasi dan Pembetungan;

4.Peraturan pencahayaan dan pengudaraan;

5.Peraturan seperti reka bentuk dan warna bangunan luaran yang dibolehkan dan penyediaan kawasan hijau dan lanskap.

6.Piawai seperti sukatan-sukatan bilik ketinggian rumah kediaman