Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSenarai Semak untuk menghadapkan Permohonan Monopole

JPBD akan meneliti permohonan berdasarkan kelengkapan senarai semak berikut:

   Borang

       •  Borang permohonan (termasuk nombor telefon, alamat dan tandatangan serta cap TelCo).

  Dokumen

 • Salinan kad pengenalan TelCo
 • Salinan sijil QP yang terkini
 • Salinan surat dan pelan bagi tapak yang diluluskan
 • Salinan borang memasuki Tanah Kerajaan yang telah dibenarkan
 • Salinan borang yuran permohonan yang telah dibayar
 • Borang dan lapuran keadaan tapak yang bergambar dan dilengkapi penjelasan

  Pelan

 • Pelan Pengukuran Topografi oleh Juruukur Tanah Berlesen (yang berdaftar di Kementerian Pembangunan)
 • Pelan Lokasi Tapak
 • Pelan Kemajuan Tapak termasuk cadangan jalan masuk dan kerja tanah
 • Pelan Struktur Tiang Telekomunikasi.
 • Salinan syit RS

Back