Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTPOR BKD

TEKAD PEMEDULIAN ORANG RAMAI

BAHAGIAN KEMAJUAN DAERAH DAN PENGUATKUASAAN

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA


BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR

1.

Memproses pengeluaran Kebenaran Perancangan untuk kemajuan bangunan

      **14 hari

2.

Memproses pengeluaran Sijil Pengesahan untuk pemecahan/penyatuan tanah (Peringkat Pertama)

14 hari

3.

Memproses pengeluaran surat kebenaran rasmi pemecahan/penyatuan tanah (Peringkat Kedua)

10 hari

4.Memproses pengeluaran Surat Kebenaran Pemecahan / Penyatuan Strata21 hari bekerja
5.Mengambil tindakan aduan orang ramai4 hari
6.Memproses pengeluaran Kebenaran mendirikan tiang Tele-komunikasi14 hari
7.Memproses dan memberi maklum balas Legal Land Search5 hari
8.Memproses dan memberi maklum balas bagi permohonan jalan laluan diatas tanah kerajaan.21 hari
9.Memproses dan memberi maklum balas bagi permohonan menyambung kelamaan geran tanah21 hari
10.Memproses dan memberi maklum balas bagi permohonan tanah-tanah gantian dan Pengambilan balik Tanah21 hari
11.Memproses dan memberi maklum balas  permohonan Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan (Housing loan)3 hari
12.Memproses dan memberi maklum balas  bagi permohonan lesen perniagaan21 hari
13.Memproses dan memberi maklum balas  bagi permohonan pendaftatan sekolah-sekolah swasta dan tusyen21 hari
14.Memproses dan memberi maklum balas  bagi permohonan pendaftaran pengiktirafan bangkel Kelas A21 hari


NOTA:

 

*  (Bil 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 & 13) - Tempoh masa adalah waktu bekerja, 
**(Bil 1) - Tempoh masa adalah hari kalendar.