Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTPOR BKD

TEKAD PEMEDULIAN ORANG RAMAI

BAHAGIAN KEMAJUAN DAERAH DAN PENGUATKUASAAN

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA


BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR

1.

Memproses pengeluaran Kebenaran Perancangan untuk kemajuan bangunan

      **14 hari

2.

Memproses pengeluaran Sijil Pengesahan untuk pemecahan/penyatuan tanah (Peringkat Pertama)

14 hari

3.

Memproses pengeluaran surat kebenaran rasmi pemecahan/penyatuan tanah (Peringkat Kedua)

10 hari

4.

Mengambil tindakan aduan orang ramai

4 hari

5.

Memproses pengeluaran Kebenaran mendirikan tiang Tele-komunikasi

14 hari

6.

Memproses dan memberi maklum balas Legal Land Search

5 hari

7.

Memproses dan memberi maklum balas bagi permohonan jalan laluan diatas tanah kerajaan.

21 hari

8.

Memproses dan memberi maklum balas bagi permohonan menyambung kelamaan geran tanah

21 hari

9.

Memproses dan memberi maklum balas bagi permohonan tanah-tanah gantian dan Pengambilan balik Tanah

21 hari

10.

Memproses dan memberi maklum balas  permohonan Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan (Housing loan)

3 hari

11.

Memproses dan memberi maklum balas  bagi permohonan lesen perniagaan

21 hari

12.

Memproses dan memberi maklum balas  bagi permohonan pendaftatan sekolah-sekolah swasta dan tusyen

21 hari

13.

Memproses dan memberi maklum balas  bagi permohonan pendaftaran pengiktirafan bangkel Kelas A

21 hari
NOTA:

 

*  (Bil 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 & 13) - Tempoh masa adalah waktu bekerja, 
**(Bil 1) - Tempoh masa adalah hari kalendar.