Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTPOR BKD

​TEKAD PEMEDULIAN ORANG RAMAI

BAHAGIAN KEMAJUAN DAERAH 

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA


BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR

1.

Memproses Permohonan Kebenaran Perancangan 

   14 Hari Bekerja

2.

Memproses permohonan Sijil Pengesahan Pemecahan dan/atau Penyatuan Tanah (Peringkat Pertama)

14 hari

3.

Memproses permohonan Kebenaran Pemecahan dan/atau Penyatuan Tanah (Peringkat Kedua)

10 hari

4.Mengambil Tindakan Aduan Orang Ramai
05 Hari
5.Memproses Permohonan Maklumat Perancangan dan Kemajuan
07 hari
6.Memberi Ulasan Perancangan
21 Hari
7.Memproses Permohonan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak
21 Hari
8.Memproses Permohonan Perubahan Penggunaan Bangunan
21 hari