Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTPOR BPP


TEKAD PEMEDULIAN ORANG RAMAI

BAHAGIAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

 

BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR

1.

Menyediakan Pelan  Induk  Guna Tanah Negara

1460 hari bekerja

(4 tahun)*

2.

Menyediakan Pelan Daerah

1096 hari bekerja

(3 tahun)*

3.

Menyediakan Pelan Perancangan Setempat

1096 hari bekerja

(3 tahun)*

4.

Menyediakan skim perancangan

365 hari bekerja

(1 tahun)

5.

Memproses dan mengenalpasti tapak-tapak projek kerajaan dan swasta

30 hari bekerja

6.

Memproses dan memberi maklum balas permohonan LTS

14 hari bekerja

7.

Memproses dan memberi maklum balas permohonan pengambilan balik tanah

14 hari bekerja

8.

Memproses dan mengenalpasti tapak gantian tanah

30 hari bekerja

9.

Memproses dan memberi maklum balas permohonan gantian tanah

14 hari bekerja

 

NOTA:

 

*   Tertakluk kepada hasil kajian semula TPOR yang sedang dalam

     penyediaan

 

** Tempoh masa adalah waktu bekerja