Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTPOR BPS

TEKAD PEMEDULIAN ORANG RAMAI

BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

 

BIL

JENIS PERKHIDMATAN

TPOR

1.

Menghasilkan satu kertas penyelidikan

270 hari

(9 bulan)

2.

Menghasilkan piawaian / garispandu perancangan

180 hari

(6 bulan)

3.

Memberi maklumbalas pertanyaan orang ramai mengenai dengan isu-isu strategik

7 hari

 

NOTA:

 

* Tempoh masa adalah waktu bekerja