Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTatacara Menghadapkan Permohonan Kebenaran Perancangan


Piawaian bagi format menghadapkan Pelan Kemajuan secara atas talian

mengunakan sistem e-KP

 

Bagi menghadapkan pelan kemajuanpiawaian berikut hendaklah dipatuhi:

           1. Dokumen berikut perlu disertakan dalam format PDF (Scanned):

NO.​MAKLUMAT​FORMAT​KOD NAMA

​MANDATORY ATAU OPTIONAL?

​1
 

Geran Tanah atau Salinan Kebenaran Menduduki Tanah Tumpang Sementara (LTS)

(Nota: Kemajuan yang di cadangkan hendaklah selaras dengan Syarat Khas Tanah)

​Scanned Image in PDF  (Not to scale)​GT_LOT_MUKIM​Mandatori
2​

Laporan Keadaan Tapak Yang terperinci menggunakan Borang Laporan Tapak (KP002) beserta gambar.

(Nota: Laporan tapak hendaklah menyatakan dengan jelas:
a.  Jalan keluar masuk (Numbor Spg/ Kebenaran jabatan tanah/kebenaran pemilik tanah)
b.  Aliran longkang
c.  Sumber laluan paip air  utama
d.  Kedudukan Elektrik
e.  Keadaan tapak
f.  Kemajuan tapak dan sekeliling
g.  Aliran Sungai (jika ada)
h.  Dan lain-lain

​File saved in PDF format
(Not to scale)
​LAPORAN_LOT_MUKIM​Mandatori
​3​Pelan Pengukuran Ukur (CP Plan)​Scanned Image in PDF (With Scale –)​CP_LOT_MUKIM​Jika diperlukan
​4

Surat memberi kuasa sebagai wakil (Power of Attorney)

-  Dokumen Power of Attorney berkenaan ditandatangani oleh kesemua pemilik tanah yang berdaftar di dalam geran tanah
-  Salinan Kad Pengenalan kesemua Pemilik tanah hendaklah dihadapkan

​File Saved in PDF (Not to Scale)​SK_LOT_MUKIM​Mandatori
​5​Surat Memberi Kuasa sebagai Wakil (Power of Attorney)​Scanned image in PDF (Not to Scale)​PA_LOT_MUKIM​Jika diperlukan
​6

Surat Akuan Mahkamah (Statutory Declaration)

-  Dokumen berkenaan hendaklah ditandatangani oleh kesemua pemilik tanah yang berdaftar di dalam geran tanah
-  Salinan kad Pengenalan kesemua pemilik tanah yang terlibat bila diperlukan
-  Salinan Geran tanah yang terlibat bila diperlukan

​Scanned image in PDF
(Not to scale)
​SD_LOT_MUKIM​Jika diperlukan
​7Sijil Pendaftaran Arkitek

(Nota: Arkitek 'A' yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan)

​Scanned Image in PDF (Not to Scale)​SPA_LOT_MUKIM​Mandatori
​8​Surat yang Berkaitan
Contoh: Pengesahan dari Jabatan Perkhidmatan Elektrik
​Scanned Image in PDF (Not to Scale)​Jika diperlukan
​9​Pelan Cadangan Penyatuan dan/atau Pemecahan Tanah​1:1000​Jika diperlukan
10Borang Permohonan Kebenaran Perancangan​​Scanned image in PDF​BPKP_LOT_MUKIM​Mandatori
11Borang Pengakuan Pemilik Tanah untuk Pemecahan Strata​Scanned image in PDF​BPPS_LOT_MUKIM​Hanya diperlukan bagi permohonan Kebenaran Perancangan Strata​

 

        2. Pelan Kemajuan berikut hendaklah mematuhi format berikut:- 

              i.Hendaklah menghadapkan pelan berikut di dalam format Pdf Pro berskala dan di Zipped seperti berikut:-

NO​MAKLUMAT​FORMATMANDATORY ATAU OPTIONAL?
​Pelan Lokasi (Location Plan) menunjukkan dengan jelas nama jalan dan nombor simpang

​Saved in

PDF Pro and Zipped
  (With Scale – 1:2500)

​Mandatori
​Pelan Kemajuan Tapak (Site Development Plan)
Hendaklah jelas menunjukan:-

1.Nama Jalan

2.Nombor simpang

3.Lot-lot persekitaran

4.Tunjuk arah utara

5.Garis bangunan

6.Sukatan sempadan tanah

7.Kelebaran jalan laluan

8.Sukatan bangunan

9.Sukatan setting out

10.Sistem jalan raya, peparitan dan nombor lot/LTS bersempadan

11.Hala tuju aliran longkang dan tangki najis

12.Kemajuan yang sedia ada dan diwarnakan mengikut kod warna iaitu:-

-  Biru : bangunan sedia ada untuk dikekalkan
 
-  Merah : cadangan tambahan atau bangunan baru
-  Kuning : cadangan untuk diroboh

 

 

 

Saved in PDF Pro and Zipped
  (With Scale – Tidak Kurang dari 1:200)

​Mandatori
​Pelan Lantai (Floor Plans)

​Saved in

PDF Pro and Zipped
  (With Scale -  Tidak Kurang 1:100)

​Mandatori
​Pelan Pandangan Sudut (Elevation Plan)

​Saved in

PDF Pro and Zipped
  (With Scale – Tidak Kurang 1:100)

​Mandatori
​Pelan Atap (Roof Plan)

​Saved in

PDF Pro and Zipped
  (With Scale – Tidak Kurang 1:100)

​Mandatori
​Pelan Cross Section

​Saved in

PDF Pro and Zipped
  (With Scale – Tidak Kurang 1:100)

​Mandatori

Pelan Landscape (Landscape Plan)

*Bagi kemajuan walk-up Flats, pangsa, perniagaan, Perusahaan

Hendaklah diwarnakan mengikut kod warna iaitu hijau

 

​1:200

Jika diperlukan

 

ii. Jadual perkiraan (tertakluk kepada jenis kemajuan) berikut hendaklah dinyatakan di dalam pelan iaitu:-

      a.Kiraan Total Floor Area,

      b.Plot Ratio,

      c.Plot Coverage

      d.Kiraan jumlah petak letak kenderaan mengikut jenis (saloon, OBK, pelawat, loading/unloading)

      e.Kiraan keluasan lanskap

      f.Kiraan kawasan taman permainan

 

iii. Kesemua pelan yang dihadapkan hendaklah di muat turun ke dalam sistem e-kp mengunakan format PDF Pro yang berskala dan disatukan dalam satu dokumen.

iv. Nama file hendaklah di namakan mengunakan naming convention berikut:-

Jenis PelanKod Nama fileContoh
Pelan yang baru dihadapkanNP_LOT_MUKIM

NP_LOT123_SERASA

NP_LOT123PLOTB_SERASA

NP_LTS-33-94_SERASA

Pelan pindaanA(bil pindaan)_LOT_MUKIM

Bagi pindaan 1

A01_LOT123_SERASA

A01_LOT123PLOTB_SERASA

A01_LTS-33-94_SERASA

 

Bagi pindaan 2

A02_LOT123_SERASA

A02_LOT123PLOTB_SERASA

A02_LTS-33-94_SERASA

Geran TanahGT_LOT_MUKIM

GT_LOT123_SERASA

GT_LOT123PLOTB_SERASA

GT_LTS-33-94_SERASA

Peta PengukuranCP_LOT_MUKIM

CP_LOT123_SERASA

CP_LOT123PLOTB_SERASA

CP_LTS-33-94_SERASA

Laporan TapakLAPORAN_LOT_MUKIM

LAPORAN_LOT123_SERASA

LAPORAN_LOT123PLOTB_SERASA

LAPORAN_LTS-33-94_SERASA

Pelan Cadangan Penyatuan dan/atau Pemecahan TanahSCCA_LOT_MUKIM

SCCA_LOT123_SERASA

SCCA_LOT123PLOTB_SERASA

SCCA_LTS-33-94_SERASA

Surat kuasa sebagai wakil

(Power of Attorney)

PA_LOT_MUKIM

PA_LOT123_SERASA

PA_LOT123PLOTB_SERASA

PA_LTS-33-94_SERASA

Surat Akuan dari Mahkamah

 (Statutory Declaration)

SD_LOT_MUKIM

SD_LOT123_SERASA

SD_LOT123PLOTB_SERASA

SD_LTS-33-94_SERASA

Surat Kebenaran pemilik tanah / pemaju

(Authorization Letter)

SK_LOT_MUKIM

SK_LOT123_SERASA

SK_LOT123PLOTB_SERASA

SK_LTS-33-94_SERASA

​Sijil Pendaftaran Arkitek​SPA_LOT_MUKIM
SPA_LOT123_SERASA
SPA_LOT123PLOTB_SERASA
SPA_LTS-33-94_SERASA
​Pelan Kerja Tanah ​KT_LOT_MUKIMKT_LOT123_SERASA
KT_LOT123PLOTB_SERASA
KT_LTS-33-94_SERASA​

 

 Piawaian ini boleh dimuat turun melalui menu borang-borang dalam website ini.

Back