Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTatacara Menghadapkan Permohonan Pemecahan atau Penyatuan Strata

•      Permohonan pemecahan / penyatuan strata hendaklah dipohonkan kepada JPBD melalui Juruukur Berlesen (LLS)
 
•      Permohonan ini hendaklah dihadapkan menggunakan emel mengikut daerah permohonan berkenaan.
 
        
 
•      Dokumen-dokumen yang perlu dihadapkan ke JPBD adalah seperti yang tersenarai di Lampiran 1 Borang Senarai Semak  Permohonan Pemecahan Strata.
 
•      Yuran akan dikenakan bagi setiap permohonan yang dihadapkan. Sila rujuk Borang PPT006S bagi kadar bayaran.
 
•      Kemajuan dalam pembinaan hendaklah dibina sehingga ke atap terlebih dahulu sebelum menghadapkan permohonan pemecahan strata.
 
•     Kemajuan hendaklah mendapatkan Kebenaran Perancangan Strata terlebih dahulu sebelum menghadapkan permohonan pemecahan strata.