Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksINFRASTRUKTUR

​Unit Pembangunan Infrastruktur di bawah Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembangunan (ABCi) bertanggungjawab bagi perancangan dan pengawalseliaan Infrastruktur dan Industri Pembinaan. Unit ini berperanan dalam memantau projek-projek Rancangan Kemajuan Negara (RKN) yang dikendalikan oleh Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Pembangunan dan juga selaku Urusetia Jawatankuasa Melantik Konsultan.​


 
​​
BORANG-BORANG ONLINE

 

 
FIRMA KONSULTAN

Borang-borang bagi firma konsultan baru untuk memohon penyenaraian konsultan di Kementerian Pembangunan:
Borang-borang bagi firma konsultan yang telah berdaftar di Kementerian Pembangunan:

 

 
BORANG-BORANG BAGI KEGUNAAN JABATAN-JABATAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

 
Borang Laporan Projek:
Borang Sokongan Konsultan:
Borang Penilaian Prestasi Konsultan:

 

 
PAUTAN YANG BERKAITAN

 
Senarai Firma Konsultan di Kementerian Pembangunan: